Apie viską po truputį

Mokslo vaisiai kartus…

Fosforas – aprašymas

Fosforas būtinas gyviems organizmams. Jis gaunamas kaitinant elektros krosnyse fosforitus su smėliu ir anglimi.Yra trijų modifikacijų: baltasis-geltonasis, raudonasis, juodasis. P garai susideda iš molekulių P4. Staigiai ataušinus garus susidaro baltasis…

0 Comments

deguonis – aprašymas

Tai labiausiai paplitęs žemės paviršiuje, sudaro 23 atmosferos %, 46% litosferos, 86% hidrosferos. Sutinkamas grunas ir daugybėje junginių. Pramonėje gaunamas suskystinto oro frakcine distiliacija -183oC, o laboratorijoje dažniausiai elektrolizinant KOH…

0 Comments

Automobilių įtaka aplinkos užterštumui

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje yra daugiau kaip pusė milijono įvairių automobilių ir jų skaičius didėja. Automobiliai teršia aplinką išmetamosiomis dujomis ir dideliuose miestuose jie yra pagrindinis atmosferos teršimo šaltinis.Matavimai rodo,…

0 Comments

Spygliuočių sandara ir dauginimasis

Žinomiausi plikasėklių augalų atstovai – spygliuočiai: eglė, pušis, maumedis. Pušys labai paplitusios, jos auga smėlynuose, kalkingame kalnų dirvožemyje, ant plikų uolų, įsišaknydamos jų plyšiuose. Pušies, augančios kietame dirvožemyje, pagrindinė šaknis…

0 Comments

Vandens kokybės rodikliai

Kiekvienos rūšies dugno bestuburiai gyvūnėliai turi savo pamėgtą vietą ir gerai jaučiasi esant tam tikroms fizinėms ir cheminėms vandens savybėms. Vieni jų yra atsparūs teršalams ir gali gyventi palyginti įvairiomis…

0 Comments

Vanduo upėse

Augalus, gyvus organizmus bei vandenį, sausumą, ir atmosferą į nedalomą visumą jungia ne vien vandens apytakos ratas. Visa susieja gyvybės saitai, kartais akivaizdūs, o dažnai tik numanomi, pažįstami tiems, kurie…

0 Comments

Vandens tarša

Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas ir jo kokybės pagerinimas kelia didelį susirūpinimą. Vandens kokybė daugiausiai priklauso nuo aplinkos higieninės būklės.…

0 Comments

Vanduo

Sena kaip pasaulis, bet tikra tiesa – be vandens mūsų planetoje nebūtų gyvybės. Be maisto žmogus gali išgyventi iki dviejų mėnesių, be vandens – vos kelias paras. Vanduo sudaro apie…

0 Comments

Senovės lietuvių mityba

Kiekviena tauta turi tik jai būdingą mitybą. Ją lemia įvairūs veiksniai: gamtinė aplinka, pagrindinės ir pagalbinės ūkio šakos, žemės ūkis ir pramonės gamybos plėtojimas, maisto ruošimo tradicijos, papročiai, kultūra it…

0 Comments

Lietuvos ateities vizija IV

Kai globalizacija – aukšta, o plėtra – tolydi. Neidentifikuota tautybė Piliečio pasas ar identifikavimo kortelė bus reikalinga tik labai retais atvejais. Šiuose dokumentuose bus tik du įrašai: identifikavimo kodas ir…

0 Comments

Lietuvos ateities vizija III

Kai globalizacija – aukšta, o plėtra – netolydi. Identifikuota tautybė Lietuva sėkmingai įsiliejo į bendrą globalizuoto pasaulio paveikslą. "Būti lietuve“ yra daugiareikšmė sąvoka. Lietuvoje gyvena gana daug baltarusių, austrų, italų,…

0 Comments

Lietuvos ateities vizija II

Kai globalizacija – žema, o plėtra – netolydi Neidentifikuota tautybė Kodėl ekonominis nestabilumas bei nacionalistinės idėjos smarkiai veiks mano tautiškumą? Ar išsitrynusios ribos tarp tautų skatins tą įtampą ir nuolatinės…

0 Comments

Lietuvos ateities vizija I

Kai globalizacija – žema, o plėtra – tolydi Neidentifikuota tautybė Ir XXI a. atsiskleidžia konservatyvus lietuvės charakteris. Lietuvoje sąvokos „būti lietuve“ ir „gyventi Lietuvoje“ yra daug labiau susipynusios nei kurioje…

0 Comments

Kalba – žmogaus sielos veidrodis

Kalba - žmogaus sielos veidrodis. Kalbėti reikia gražiai. Jau seniai žinoma: kalbos socialinis uždavinys - įtikinti, paskatinti veikti ir suteikti malonumą klausytojui. Taigi kalbėtojui, ypač jeigu jis vadovas, maža perteikti…

0 Comments

Įmonės veiklos analizė

Organizavimas bendrąja prasme yra ko nors surengimas, sutvarkymas į vieną visumą ar griežtą sistemą, kieno nors sandaros ar struktūros projektavimas ar sudarymas. Vadybos prasme – tai vientisų sistemų ir žmonių,…

0 Comments

Informacija gripo epidemijos metu

Plintant gripui Lietuvoje, rekomenduojama: - Reguliariai plauti rankas su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones (pvz., dezinfekuojančias servetėles rankoms), ypač nusikosėjus ar nusičiaudėjus. - Kosint ar čiaudint užsidengti…

0 Comments

Alaus receptas

Indai ir medžiagos. Tikro alaus nepasigaminsite mieste, daugiabučio virtuvėje. Iš bėdos galite bandyti žaisti sodo namelyje. Bet geriausiai kaime, fazendoje, kur nors pas močiutę...Darant tikrą biržietišką alų reikia gana daug…

0 Comments

Ekonomikos sąvoka

Žodis "ekonomika" kilęs iš graikų kalbos: "oikos" - būstas, ūkis, "nomos" -valdymo, tvarkymo menas. Dauguma žmonių turi savo nuomonę apie tai, kaip reikia tvarkyti namų ūkį. Tam dažniausiai visiškai pakanka…

0 Comments

Išnyksiu kaip dūmas

Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, Ir niekas manęs neminės! Tiek tūkstančių amžiais gyveno, kentėjo, O kas jų bent vardą atspės? Kaip bangos ant marių, kaip mintys žmogaus, Taip mainos pasaulio…

0 Comments

Lietuvių maistas

Kiekviena tauta turi tik jai būdingą mitybą. Ją lemia įvairūs veiksniai: gamtinė aplinka, pagrindinės ir pagalbinės ūkio šakos, žemės ūkis ir pramonės gamybos plėtojimas, maisto ruošimo tradicijos, papročiai, kultūra it…

0 Comments

Lietuvos priešistorė

Pasitraukus ledynams paskui tundroje besiganančius šiaurės elnius į Lietuvos teritoriją iš pietų ir pietvakarių atėjo pirmieji gyventojai. Tai buvo apie X tūkstantmetį pr. Kr. Nedideli medžiotojų būreliai trumpalaikes stovyklas įsirengdavo…

0 Comments

II pasaulinis karas ir vėliau – datos

1938 03 Anšliusas - Austrijos Prisijungimas prie Vokietijos  1938 rudenį Miuncheno suokalbis ( Mussolinis, Čemberlenas, Daladjė, Hitleris) Nutarta atiduoti Sudetus Vokietijai. 1939 03 16 Vokietija puola Čekoslovakiją ir okupuoja. 1939…

0 Comments

Lietuvos valdymas datos

Lietuvos karalius Mindaugas 1236 - 1263; Didysis kunigaikštis Treniota 1263 - 1264; Mindaugo sūnus Vaišvilkas 1264 - 1267 ; Mindaugo žentas ŠŠvarnas 1267 - 1269; Traidenis 1269 - 1282; Domantas…

0 Comments

Pasaulio istorijos datos

476 žlugo V.Romos imperija; 486 Įkurta frankų valstybė; 622 Muchamedas persikelia išš Mekos į Mediną; 634-644 kalifo Omaro valdomi arabai nukariauja Siriją, Palestiną, Egiptą , Iraną; 732-frankai sumuša arabus prie…

0 Comments

Lietuvos datos

X tūkst. Pr. Kr – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai Apie 2 tūkst. Pr.kr atsikrausto indoeuropiečiai; II tūkst. Pr kr baltų susidarymas; Apie 1700 m. Lietuvos teritorijoje atsiranda…

0 Comments
Close Menu