Apie viską po truputį

II pasaulinis karas ir vėliau – datos

1938 03 Anšliusas – Austrijos Prisijungimas prie Vokietijos  1938 rudenį Miuncheno suokalbis ( Mussolinis, Čemberlenas, Daladjė, Hitleris) Nutarta atiduoti Sudetus Vokietijai. 1939 03 16 Vokietija puola Čekoslovakiją ir okupuoja. 1939 03 23 Vokietija okupuoja Klaipėdą   04 17 Italija okupuoja Albaniją  1939 08 23 Ribentropo – Molotovo paktas ( 10 metų nepuolimo sutartis. Buvo pasidalinta įtakos sferomis ) 1939 09 01 Vokietijai užpuolus Lenkiją prasidėjo II – asis pasaulinis karas  1939 09 08 Draugystės ir sienų sutartis ( Ribentropo – Molotovo pakto pataisymas. Rusijai atitenka Lietuva, Vokietijai daugiau Lenkijos). 1939 10 10 pasirašyta Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartis. Vilnius atitenka Lietuvai, tačiau Lietuva įsileidžia TSRS karines karines įgulas.  1939 11 30 – 1940 03 12 vyko žiemos karas.  1940 pavasarį Hitleris įsakė parengti karo su Rusija planą “Barbarosa”  1940 06 14 be mūšio vokiečiai užima Paryžių  1940 06 14 TSRS ultimatumas Lietuvai 1940 06 15 Lietuvos okupacija  1940 06 19 Uždraustos visos lietuviškos politinės partijos ir organizacijos  1940 06 25 oficialiai įregistruota LKP 1940 vasarą Italija pradeda karą Afrikoje  1940 07 21 “liaudies seimas” pradėjo darbą  1940 08 03 Aneksija – Lietuva oficialiai įjungta į TSRS  1940 08 25 priimta pirma tarybinė konstitucija; įteisinta Lietuvos okupacija  1940 08 mėn. Masinis Anglijos bombardavimas  1940 rudenį Italija užpuola Graikiją  1940 11 mėn. Berlyne sukurta pasipriešinimo organizacija – Lietuvos aktyvistų frontas ( LAF ). Vadovas ŠŠkirpa.  1941 06 15 Prasidėjo pirmieji masiniai trėmimai  1941 06 22 Vokietija užpuola TSRS 1941 06 23 įvyksta LAF sukilimas, vadovavo Prapuolenis. Sudaryta laikinoji vyriausybė vadovaujama Ambrazevičiaus ( išbuvo 6 savaites )  1941 06 – 1944 vasaros Vokietijos okupacija  1942 01 01 JT deklaracija  1942 06 mėn Stalingrado mūšis. ( “Stalingrado katilas buvo likviduotas tik 1943 02 02 )  Iki 1943 gegužės buvo sutriuškinta vokiečių generolo Riomerio armija Afrikoje.  1943 07 Kursko žiedas. Didžiausias tankų mūšis.  1943 07 25 Musolinis suimamas ir nušalinamas nuo valdžios  1943 11 28 Teherano konferencija ( derybos dėl II – ojo fronto )  1944 06 06 Normandijoje išsilaipino amerikiečiai vadovaujami Eizenchauerio ( II – asis frontas )   1944 Vietinė rinktinė. Ją įkūrė generolas Plechavičius. 1944 07 20 Pasikėsinimas į Hitlerį 1944 08 25 Išvaduotas Paryžius  1945 02 Jaltos konferencija  1945 04 30 nusižudo Hitleris 1945 05 08 – 09 pasirašytas Vokietijos kapituliacijos aktas  1945 07 17 – 08 02 Potsdamo konferencija ( dėl okupacijos zonų Vokietijoje nustatymo )

mušis
Karas Azijoje  1941 12 07 japonų užpultas Perl – Harboras, taip JAV įstojo į karą su Japonija. Šiuo puolimu iki 1942 Japonai kariavo “žaibišką karą” užgrobdami kitų šalių kolonijas.1945 JAV aviacija numetė atominę bombą ant Japonijos miesto Hirosimos, o 08 09 ant Nagasakio. Taip JAV norėjo paspartinti Japonijos kapituliaciją.1945 08 09 SSRS vykdanti Krymo konferencijos įsipareigojimus ir siekdama sustiprinti savo pozicijas azijoje, stojo į karą su Japonija. SSRS kariuomenė privertė kapituliuoti Japoniją : Mandžiūrijoje, Š.Korėjoje, Pietų Sachaline ir Kurilų salose.
TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI   Atlanto Chartija 1941 ( JAV , Anglija ) kovoti priešš Vokietiją ir remti SSRS ( antifašistinės koalicijos pradžia.
1956 sukilimas Vengrijoje; 1968 sukilimas Čekijoje; 1961 Gagarinas kosmose; 1959 Chruščiovas Amerikoje; 1963-1973 karas Vietname; 1962 Karibų jūros krizė; 1979-1989 karas Afganistane; 1972 strateginės ginkluotės apribojimo sutartis; 1989 Žlunga Berlyno siena; 1990 susijungia Vokietijos; 1969 žmogus išsilaipina Mėnulyje (Armstrongas); 1947 pasirašytos taikos sutartys su Vokietijos sąjungininkėmis: Italija, Rumunija, Vengrija, Suomija; 1946 Čerčilis paskelbia apie geležinę uždangą tarp rytų ir vakarų; 1949 SSRS susprogdina I atominę bombą; 1949 susikuria NATO 12, o 1952 –14; 1955 Varšuvos sutarties organizacija; 1953 03 06 Stalino mirtis; 1950 06 Korėjos karas; 1948 Kim Ir Seno vadovaujami komunistai paskelbė Kinijos Liaudies Demokratinę Respubliką; 1953 Korėjos karo pabaiga; 1946 karas Vietname; 1951 karas persimeta į Laosą ir Kambodžą;     1943-1953 m. Stalino valdymas; 1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis; 1954-1964 m. Chruščiovo valdymas; 1964-1985 m. Brežnevo stagnacija; 1985-1988 m. Gorbačiovas ir perestroika.
Partizaninis judėjimas (Stalininės diktatūros laikotarpiu) jam būdinga trėmimai, teroras, didž. trėmimai (1948, 1949, 1951 m.) susiję su kolektyvizacija. Partizanų judėjimas aktyviausias1944-1946 m. Didž. vadai Jonas Misiūnas nukankintas 1947 m. , Jonas Noreika – Vėtra generolas 1946 m. suimtas ir 1947 sušaudytas, broliai Lukšos. Šnipai, agentai: Juozas Markulis-Erelis, universiteto dėstytojas Degsnys,1956 sukilimas Vengrijoje; 1968 sukilimas Čekijoje; 1961 Gagarinas kosmose; 1959 Chruščiovas Amerikoje; 1963-1973 karas Vietname; 1962 Karibų jūros krizė; 1979-1989 karas Afganistane; 1972 strateginės ginkluotės apribojimo sutartis; 1989 žlunga Berlyno siena; 1990 susijungia Vokietijos; 1969 žmogus išsilaipina Mėnulyje (Armstrongas); 1947 pasirašytos taikos sutartys su Vokietijos sąjungininkėmis: Italija, Rumunija, Vengrija, Suomija; 1946 Čerčilis paskelbia apie geležinę uždangą tarp rytų ir vakarų; 1949 SSRS susprogdina I atominę bombą; 1949 susikuria NATO 12-tukas, o 1952 –14-tukas; 1955 Varšuvos sutarties organizacija; 1953 03 06 Stalino mirtis; 1950 06 Korėjos karas; 1948 Kim Ir Seno vadovaujami komunistai paskelbė KLDR; 1953 Korėjos karo pabaiga; 1946 karas Vietname; 1951 karas persimeta į Laosą ir Kambodžą; 1943-1953 m. Stalino valdymas; 1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis; 1954-1964 m. Chruščiovo valdymas; 1964-1985 m. Brežnevo stagnacija; 1985-1988 m. Gorbačiovas ir perestroika.

Leave a Reply

Close Menu