Apie viską po truputį

Lietuvos valdymas datos

Lietuvos karalius Mindaugas 1236 – 1263; Didysis kunigaikštis Treniota 1263 – 1264; Mindaugo sūnus Vaišvilkas 1264 – 1267 ; Mindaugo žentas ŠŠvarnas 1267 – 1269; Traidenis 1269 – 1282; Domantas apie 1282 – 1285; Butigeidis apie 1285 – 1292; Pukuveras – Butvydas (Butigeidžio brolis) 1292 – 1295; Vytenis (Pukuvero) sūnus 1298 – 1316; Gediminas Vytenio brolis 1316 – 1341; Jaunutis Gedimino sūnus 1341 – 1345; Algirdas (Gedimino sūnus 1345 – 1377; Jogaila Algirdo sūnus 1377 – 1381, 1382 – 1392; Kęstutis Gedimino sūnus 1381 – 1382; Vytautas Kęstučio sūnus 1392 – 1430; ŠŠvitrigaila Algirdo sūnus 1430 – 1432; Žygimantas Kęstutaitis Kęstučio sūnus 1432 – 1440; Kazimieras Jogailos sūnus; 1440 – 1492; Aleksandras Kazimiero sūnus 1492 – 1506; Žygimantas Senasis Kazimiero sūnus 1506 – 1548; Žygimantas Augustas senojo sūnus 1529 – 1572; Henrikas Valua pirmasis išrinktas valdovas 1573 – 1574.
Valstybingumo raida

Lietuvos kunigaikštystė XIII a.; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV a.-1596; Lietuvos – Lenkijos Respublika 1569-1795 m.; Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1795-1915 m.;  Lietuva kaizerinės Vokietijos valdžioje 1915-1918;  Lietuvos Respublika 1918-1940 m.;  Lietuva pirmosios sovietinės okupacijos valdžioje 1940-1941 m.;  Lietuva hitlerinės Vokietijos valdžioje 1941-1944 m.;  Lietuva antrosios sovietinės okupacijos metais 1944-1990 m.;  Lietuvos Respublika nuo 1990 m. kovo 11d.

vytautas didysis

Prezidentai

A.Smetona 1919 04 04 – 1920 06 19; A.Stulginskis 1922 12 21 – 1926 06 07; 1920 – 1922 buvo ir Steigiamojo seimo pirmininkas ir ėjo prezidento pareigas. K.Grinius 1926 06 07-1926 12 17, A.Smetona 1926 12 19 iki 1940 06 15
Ministrai pirmininkai A.Voldemaras 1918 11 – 1918 12 ir 1926 12 – 1929 09; M.Sleževičius 1918 12 – 1919 03 ir 1919 04 – 1919 10; Pranas Dovydaitis 1919 03 – 1919 04; Ernestas Galvanauskas 1919 10 – 1920 06 ir 1922 02 – 1924 06; Antanas Tumėnas 1924 06- 1925 01; Vytautas Petrulis 1925 02 – 1925 09; Leonas Bistras 1925 09 – 1926 06; Juozas Tūbelis 1929 09 – 1938 03; Vladas Mironas 1938 03 – 1939 03; Jonas Černius 1939 03 – 1939 11; Antanas Merkys 1939 11 21- 1940 06 17 ;
Sovietmečio valdymas
1943-1953 m. Stalino valdimas;  1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis;  1954-1964 m. Chruščiovo valdymas;  1964-1985 m. Brežnevo stagnacija;  1982-1983 m. Andropovas;  1983-1985 m. Černenka;  1985-1988 m. Gorbačiovas ir perestroika.

Leave a Reply

Close Menu