Apie viską po truputį

Pasaulio istorijos datos

476 žlugo V.Romos imperija; 486 Įkurta frankų valstybė; 622 Muchamedas persikelia išš Mekos į Mediną; 634-644 kalifo Omaro valdomi arabai nukariauja Siriją, Palestiną, Egiptą , Iraną; 732-frankai sumuša arabus prie Puatjė; 768 –814 Karolio didžiojo valdymas; 843 Verdeno sutartis; 988 Rusios krikštas; 1033 badas Europoje; 1019 –1054 Jaroslavo išmintingojo valdymas; 1054 galutinai suskilo krikščionių bažnyčia; 1073 1085 popiežiumi buvo Grigalijus VII; 1099 Kryžininkai užėmė Jeruzalę; 1122 Vormso konkordatas; 1198-1216 popiežius Inocentas III; 1204 kryžininkai užgrobė Konstantinopolį; 1215 didžioji laisvių Chartija (Anglija; 1237 –1240 mongolai nukariavo Rusią; 1302 pirmą kartą sušaukti Generaliniai Luomai prancūzijoje; 1348 maras Europoje; 1337 1453 Ššimtametis karas; 1380 Kulikovo mūšis; 1453 turkai užgrobė Konstantinopolį, žlugo Bizantija Rytų Romos imperija; 1480 Rusia galutinai nusikrato mongolų jungo; 1473 1543 M. Koperniko gyvenimas; 1475- 1564 Mikelandželo gyvenimas; 1492 Amerikos atradimas; 1498 portugalai jūrų keliu pasiekė Indiją; 1517 reformacijos pradžia; 1534 reformacija Anglijoje; 1540 įsteigtas Jėzuitų ordinas; 1547 Ivanas III vainikuotas Caru; 1579 susikūrė Olandijos Valstybė; 1624 1641 Kardinolas Rišeljė Prancūzų Karaliaus I ministras; 1640 Anglijos revoliucijos pradžia; 1649 karaliaus Karolio I nukirsdinimas, Anglijos paskelbimas respublika; 1688 perversmas Anglijoje; 1700 1721 ŠŠiaurės karas; 1707 Poltavos mūšis; 1712 1778 Ruso gyvenimas; 1721 Petras I paskelbė Rusiją imperija; 1769 1821 Napoleonas Bonaparto gyvenimas; 1776 JAV nepriklausomybės deklaracija; 1783 Versalio taika, D.Britanija pripažino JAV nepriklausomybę; 1789 Prancūzijos D Revoliucijos Pradžia; 1792 monarchijos nuvertimas Prancūzijoje; 1793 1794 jakobinų diktatūra; 1799 Napoleonas Bonapartas tampa prancūzijos valdytojas, I konsulas; 1805 Austerlico mūšis; 1812 nesėkmingas Napoleono Bonaparto žygis į Rusiją; 1814 Napoleono I imperijos žlugimas; 1814-1815 Vienos kongresas; 1815 1898 O.fon Bismarkas; 1861 baudžiavos panaikinimas Rusijoje; 1866 :Prūsijos-Austrijos karas; 1871 paskelbta Vokietijos imperija; 1904 1905 Rusijos Japonijos karas; 1905 pirmoji Rusijos revoliucija; 1914 1918 I pasaulinis karas; 1917 vasaris -II vasario revoliucija Rusijoje, caro valdžios panaikinimas; 1917 bolševikų perversmas spalio revoliucija Rusijoje; 1922 įkurta sovietų sąjungą SSRS, fašistai valdžioje Italijoje; 1929 masinės kolektyvizacijos pradžia sovietų sąjungoje; 1933 nacistų įsigalėjimas Vokietijoje; 1936 1939 pilietinis karas Ispanijoje; 1939 08 23 Molotovo – Ribentropo paktas; 1939 09 01 II pasaulinis karas; 1940 vasarą SSRS okupavo ir aneksavo Baltijos ššalis; 1941 06 22 Vokietija užpuolė SSRS ; 1945 05 08 nacistinės Vokietijos kapituliacija; 1945 09 02 Japonijos kapituliacija, II pasaulinio karo pabaiga; 1989 socializmo sistemos žlugimas Centrinės ir pietryčių Europos valstybėse.

gaublys

Leave a Reply

Close Menu