Apie viską po truputį

anekdotai penktadieniui

Žmona šaukia ant savo vyro:  Kutuzovas, prieš palikdamas Maskvą prancūzams, ją sudegino, tai jis, atseit, didvyris, ane? Man vos keli kotletai prisvilo ir aš iš karto kvailė ir ožka kreivarankė!

Parapijietis eina išpažinties pas katalikų kunigą:  Nusidėjau, tėve, aistringai pamilau. – Ką tu pamilai, sūnau mano? – Man sunku apie tai kalbėti… – Nepamiršk, kad eini išpažinties. Beje, gali nesigėdinti. Aš puikiai žinau visas pamaldžias parapijos merginas. Gal tu pamilai Eleną? – Ne. – Tada turbūt tavo širdį užkariavo Marija. – Oi, ne! – Nejau tu nusižiūrėjai Margaritą? – Ne, tėve. Aš pamilau Antaną… – Kaip tu galėjai, sūnau mano?! Juk Antanas – protestantas!

Viršininkas bijo mane kviestis ant kilimėlio, jis nedrįsta ant manęs šaukti, žino, kad jo nebijau ir bet kada galiu pasiųsti jį velniop… Deja, tai vieninteliai darbo už minimalią algą privalumai.

Kalbasi dvi draugės: – Girdėjau, jog tu įsimylėjai. – Girdėjai? Nejau aš taip garsiai šaukiau?..

– Įsivaizduoji mane apiplėšė. Išnešė viską, ką pakelti galėjo, bet žinai kas skaudžiausia?  – Kas? alaušų ežero batimetrinis planas– Kryžiažodžius gulėjusius ant televizoriaus išsprendė ir paliko!

Leave a Reply

Close Menu