Apie viską po truputį

Dzūkų posakiai

Shokit mergos po sapcynias, mushkit papais in lancynas, shokit mergos ir po tris, mushkit papais in duris. Shoko dziedas, shoko boba, ir nutruko dziedo voga. Oi, bobute, kas daryc, kap toj voga prikabyc? Raikia siulo shpagacinio ir pririshcie prie kiaushinio. Shoko petras ir Matilde, Petras perde, o ji cilde. Shudas shikeju mokina. Shudo skyscimo! (ikyriai prashanchiam)

Shudo gysla (labai kudas)

Shuva shiko ir suriko, puse shudo shiknoj liko.

Tare Dzievas an zhmogaus – aik tu nakui ish dangaus!

Tevas artojas, dukte artiste, pakelus koju rodo kur piscie.

Trys mergytes, shashi papai, chiupinejo trys kacapai.

dzukaiUzhe mishkas, uzhe shilas, verke merga – kushys zhilas.

Vienu shiknu bezda (susigiedoje)

Aina ponia per dvaru su simtu sukneliu, kap papuca vejas – subine matyc.

Aisiu! – Nuveisi tu stacu galvu ruron!

Ar jam sneki ar shiki – tas pats!

Ar tuo pacu burnu valgai? (Blevyzgotojui)

As is mazo papratau – ishsimyzis nukratau

Biednas, biednas – ir shikna iz dzviej kavalku.

Biruta, kas ti tavo kruta? Devynios vapsvos po uodegu krapshtos.

Bobos zhiba, dziedo karo. (Shulinys su svirtim)

Cik apmysc ir pakurc!

Cik karves skuron inkisc ir bulium uzlaisc!

Cik uzmetu kelnes ant lovos – ir vel vaikas!

Dalykas tokis – ishsisikai ir stokis!

Dzyka duona shiknu drasko.

Dzirba – net shikna virba.

Geram zmogui shudo neskada.

Geriau numirc nei su juo nuvirsc.

Grabas shiknon stuksi.

Inkishk shiknon liezhuvi – ishsitrauksi zhuvi.

In ku tu panashus? – Pats in savi, shikna in tavi!

Ishgerk kumai, ishgerk kumai, kad per shiknu ruktu dumai!

Kap isizhoj – net shikna macyc per kosari!

Kap paeme bobu strokas, net nusmuko undarokas

Kas neturi barzdos, usu, pabucuoja siknon prusu

Kas shika ant tako, tas vis ant kito sako.

Kelia kap shudu an shakiu.

Kytras, cik shiknu musiu negaudo ir cveku netrauko.

Kudas, ale pautu – bliudas!

Mergyc mergyc, kas tavo matyc? Du papai krucinej, dvi skyles shikinej – viechna ubage!

Mes, mes trys sasutes, visu triju skyli putes.

Mes, mes trys brolukai, visu triju kap kuolukai.

Nedainuok valgydamas – shikanti kas uzhais.

Neik su lenku pircin – ba tu burnu mazgosies, o jis tan pacan vandenin – shiknu.

Nejudzok shudo – shudas ir tep smirda.

Neshik miltais, ba malunai sustos.

Nuo likimo ir nuo shikimo nepabegsi – likimas lemia, shikimas ramia.

Oi jus bernai besarmacai, ka jus darot mergai stacai!

Perkusk karshtu shudu – praeis!

Pernai zhusi pjove, shiemet rura girgsi.

Pirdauna kap kumelys.

Ramtatirda ramtatirda, sena merga ozhu smirda!

Rugiai jau par dzvi shiknas paauge.

Seskis, tegu nekaro! (Vyrui)

Skauda galvu ir krucini ir skyluki apacini.

Snukis platus – shashi kacapai neapshikt.

Stalinas melagis, Kitleris vagis, Kitleris apshiko Stalinu akis.

Stovi ponia su placiu, atej ponas su stacu, padekdzie, varysiu! (valtis ir irklas).

Svotas svocu, vyras pacu, o kazokas – kampi stacu.

Shliobe kap ish teliuko snukio.

Leave a Reply

Close Menu