Apie viską po truputį

satanistų verbavimo technikos

Kiekvienas žmogus, nepaisant šeimos kilmės, tradicijų, gali būti užverbuotas į kultą. Šiuo atveju svarbiausias yra verbuotojo įgudimas. Į verbuotojo tinklą patenka asmenys, kurie nežino, kad beveik visada prie jų prieinama ne atsitiktinai, bet suplanuotai. Taip pat asmuo iki galo nesupranta, kad yra bandoma pakeisti jo asmenybę ir yra vykdoma visuomeninė ir psichologinė manipuliacija. Verbuotojai vienokiu ar kitokiu būdu į grupinius užsiėmimus asmenį pakviečia  jo nusivylimo ir desperacijos momentu. O ten reikalaujama, kad būtų besalygiškai atsiduodama vadovui. Rūpestingai žiūrima, kad naujieji nariai būtų izoliuoti nuo išorės “neigiamos įtakos“, nes visa tai gali sutrukdyti imlumo procesą , išblėsinti jausmus, pakeisti nuostatas bei įgytą elgesio stilių. Žiūrima, kad asmuo priklausantis kultui visuomet būtų užsiėmęs ir niekad nebūtų paliktas be vadovo priežiūros. Paprastai visi kultai ar kokios kitos grupės naudojasi psichologine prievarta ir remiasi protinių bei emocinių galių puolimu. T.y.  visiškai sustabdomas asmens sugebėjimas analizuoti klaidingomis argumentacijomis, klausinėjimo nutraukimu, asmeniškos patirties nuvertinimu, mistifikacija, transu, sensorine perkrova. Taip pat yra manipuliuojama asmens jausmais, kurie priskiriami blogio kategorijai. Kaltės jausmas tampa pagrindiniu manipuliacijos įrankiu.

verbavimo technikaBeveik visas satanistų grupes Amerikoje sudaro buvę katalikai. Sielos poreikiai ir troškimas priklausyti kultui pasireiškia dviejose plotmėse: Kognityvinė (pažinimo) ir afektyvinė (emocijų). Šie poreikiai liečia asmens santykius su kitais asmenimis, transcendencija, kultūra. Žmogus savo prigimtimi ieško transcendencijos, ieško gyvenimo esmės, tikslo, ieško to, kas galėtų pakeisti gyvenimą. Bet labai dažnai žmonės neturi jokios nuovokos apie tai, ką Bažnyčia gali iems pasiūlyti. Nes jų nuomone juos atstumia vienapusiškas moralės pabrėžimas Bažnyčioje ir jos instituciniai aspektai, todėl tokie žmonės yra linkę ieškoti tiesos ir tikslo įvairiuose kultuose. Ypač jauni žmonės skundžiasi, nes jiems buvę sunku įtraukti mokytojus arba dvasiškius į diskusijas jiems rūpimais egzistenciniais klausimais, o sulaukti atsakymų iš jų į esminius žmogaus buvimo klausimus jie net nesitiki . Šių dienų bendruomenės apardytos, tradicinis gyvenimas su savo vertybėmis susilpnėjęs, šeimos taip pat apardytos, todėl ir atsiranda noras ieškoti ko nors didesnio, aukštesnio, galingesnio. Menkas savivertės pajautimas padaro asmenis, o ypač jaunuolius, lengvai pasiduodančius satanistinio kulto verbuotojams ir kulte ne tik paklūstama savo vadui, bet ir emociškai jam pasiduodama, net isteriškai prisirišama.

Kalbant apie jaunimą, reikia pabrėžti, kad paaugliai – ypač naivūs ir lengvatikiai. Jie neturi patirties ar intuityvaus pažinimo, jie neturėjo progos pasimokyti iš gyvenimo klaidų, jie mėgsta nesudėtingus, supaprastintus ir dramatiškus sprendimus. Jaunimas linkęs viską idealizuoti, viską matuoti tobulumo mastu. Jie tarsi laukia, kad kiti žmonės įvykdytų jų neįmanomai aukštus reikalavimus. Juos žavi kulto vadas, kuris atrodo esąs neklystantis, tobulas mokytojas, nes tėvais, mokytojais, dvasiškiais nusivylė. Kadangi dauguma šėtoniškų kultų yra autoritarinio pobūdžio, tad žmonės ir šliejasi norėdami ištaisyti savo nepakankamumo jausmus. O kadangi vadai bando išmokyti juos „okultinės magijos paslapčių“, todėl jie pasijunta turintys išimtinių magiškų galių, pasijunta galingesni. Nors ir kasdieniniame gyvenime individas gali būti tarp paskutinių, o kulto grupėje – tarp pirmųjų.

Leave a Reply

Close Menu