Apie viską po truputį

Satanistinė problema šiais laikais

Šių laikų žmogui yra siūlomos teorijos, siūlomi patys įvairiausi metodai, buriamos mokymų grupės, kur teigiama, kad žmogus savo optimizmu, tikėjimu sėkme, gyvenimo pažinimu gali užtikrinti pergalingą bei klestintį gyvenimą, kuriame nėra skurdo, vargo ar net ligų. Tokia žmogaus psichologinė būsena bei mąstysena lemia gyvenimo kokybę. Visa tai būtų galima suvesti į pozityvaus mąstymo teoriją, kuri ypač yra siūloma ir išplitusi JAV. Pozityviojo mąstymo veikiama, humanistinė psichologija vis labiau ir labiau pabrėžia absoliučiai geros žmogiškos prigimties ,  teigiamo savęs vertinimo, savirealizacijos bei autentiškų išgyvenimų, jutimų ir būsenų svarbą. Šis optimizmas, smalsumas bei nieko nesakanti šypsena tampa vis populiaresniu stereotipu, besiformuojančiu europietiškoje sąmonėje.

satanizmo zenklaiDievo suverenumas, transendentalumas ir jo valios autonomija darosi vis mažiau patogu. Šiuo laikmečiu, vis dažniau kūrinys priskiria sau teisę ir galimybę užimti Kūrėjo vietą. Religinė sąmonė gali transformuotis į maginę, – tai ir įvyksta įvairiuose psichokultuose, kur Dievo samprata nesvarbi, o žmogus, perėmęs tam tikrus mentalinius principus, tampa sėkmės didvyriu.

Štai, stiprus ir nevaržomas “ego” yra šiuolaikinio satanisto esminė siekiamybė. “Šėtono biblijos“ autorius Antonas Shandoras La Vey mano, jog visos didžiosios religijos jau išėjusios iš mados, nes jos ir technologijos amžiuje laikosi prietarų. La Vey viliasi, kad religijų paliktą tuštumą, jis užpildys savo filosofija ir “liturgija”. Šiais principais bus galima remti savo gyvenimą, patenkinti jausmų bei vaizduotės poreikius. Autorius pabrėžia, kad žmogus yra dievas. Taip pat, kad šėtonas yra ne tik prigimtinių gamtos jėgų simbolis, bet ir teisėto pasipriešinimo ženklas, į kurį įsitraukti kviečiamas kiekvienas žmogus. Šėtonas yra “progreso dvasia, visų didelių sąjūdžių įkvėpėjas, prisidedantis prie civilizacijos plėtros ir žmonijos pažangos. Jis dvasia sukilimo, vedančio į laisvę, visų išlaisvinančių erezijų įsikūnijimas”.

Austrų istorikas Romanas Schweidenka, tyrinėdamas alternatyviuosius dabarties kultūros reiškinius pabrėžė, kad jaunimą vis labiau traukia subkultūros srovės, įvairios jaunimo protesto formos. Jiems didelę įtaką daro siaubo filmai, ezoterinė literatūra, kurie skatina jaunimą atlikti įvairius ritualus kuo paslaptingesnėse vietose, kapinėse, miškuose. Tokiais susibūrimais jie išreiškia protestą, maištą, kaltinimus visuomenei. Protestuoti nešiojant ilgus plaukus ar sudriskusius džinsus jau atrodo pasenę ir neįdomu, vis sunkiau sulaužyti kokį nors tabu. Įsigalėjus pliuralizmui, vis abejingiau žiūrima į protestą. Satanistas jaučiasi svarbus tuomet, kai į jį atkreipiamas visuomenės dėmesys. Tad kapų niekinimas, kapų ramybės sudrumstimas priverčia abejingą visuomenę sunerimti, o satanistai pasijunta svarbūs.

Tyrinėjimai rodo, jog beveik 15% jaunimo susiję su satanizmu. Okultizmo tyrinėtojas Helsperis nurodo 14,5 procentų. Tad, satanizmas yra problema mūsų laikais, nes jis tapo mada ir domina 14-19 metų jaunuolius. Sulaukę 22 metų jaunuoliai dažniausiai liaujasi domėtis satanizmu.

Leave a Reply

Close Menu