Apie viską po truputį

Pinigų esmė ir funkcijos

Pinigų terminą apibrėžti yra sunku, kadangi pinigai istorijoje pasireikšdavo įvairiomis formomis, ne visada atlikdavo tas pačias funkcijas. Kai kurie ekonomistai visai atsisakė mokslinio pingų apibrėžimo ir pinigais laiko tai, kuo paprastai galima įsigyti gėrybių ir apmokėti skolas.

Atmetus pinigų funkcija ir remiantis vien tik jų medžiaga būtų sudėtinga apibrėžti pingus. Todėl V.Jurgutis pinigų esmę aiškinasi per jų funkcijas. Jis pasirenka metodą, kuris nustato funkcijas žiūrėdamas viso ūkio organizmo veikimo. Pirmiausia jis grįžta prie ekonomikos teorijos dėsnių, pagal kurią tautos ūkio gėrybės skirstomos į :

1.    Vartojamosios gėrybes – skirtas tiesioginiams žmonių poreikiams tenkinti;

2.    Gaminamąsias gėrybes – naudojamas naujoms gėrybėms gaminti.

Transporto priemonėmis vadinamos to gėrybės, kurios naudojamos jau pagamintiems daiktams patiekti vartojimui.

Kapitalistinėje ūkio santvarkoje neišvengiamas yra tarpasmeninis ekonominis santykiavimas ir todėl toje santvarkoje yra būtini pinigai.

Pinigų funkcija mūsų ūkyje yra tarpininkauti tarpasmeniniam ekonominiam žmonių santykiavimui.

Taigi, suglaudęs visas savo išvadas, V.Jurgutis prieina apibrėžimo, kad “pastovus ekonominio žmonių santykiavimo tarpininkas vadinasi pinigai”. (Šį apibrėžimą V.Jurgutis pasiskolina iš Helfericho, ir pasirenka jį todėl, kad jis per pinigų funkcijas pagauna pačią pinigų esmę ir gali būti lengvai taikomas bet kuriai pinigų teorijai).

Konkretūs daiktai, kurie iš dalies pastoviai atlieka pinigų funkcijas:
Monetos;
Valstybiniai ir bankiniai popieriniai pinigai;
Notos;
Čekiai;
Vekseliai;
Procentiniai popieriai ir jų kuponai;
Iždo orderiai;
Žyminiai ir pašto ženklai, banderolės ir kt. į juos panašūs daiktai.

BIC098Pinigų funkcijos:
Mainų įrankis;
Mokėjimo priemonė;
Kapitalų judėjimo tarpininkas;
Vertės matas;
Taupymo priemonė.

Anot V.Jurgučio, pinigai yra labai suaugę ir tvirtai susieti su visa dabartine ūkio santvarka, ir jei jie kada ir bus pašalinti iš civilizuoto pasaulio gyvenimo, tai tik drauge su mūsų ūkio santvarka. Pinigai nusineš ir asmens laisvę ir privatinę nuosavybę.

Leave a Reply

Close Menu