Apie viską po truputį

Buhalterinės apskaitos esmė

Buhalterinė apskaita – tai analizė (interpretacija), klasifikacija ir finansinių operacijų registracija verslo apskaitos knygose. Apskaita, tai viena pirmųjų informacijos gavimo sistemų ūkinei – finansinei veiklai valdyti. Apskaita, tai daugybė sričių, iš jų, mokesčių skaičiavimą, finansinių ataskaitų analizę, valdymo bei finansinę apskaitą apimantis terminas. Tai standartizuotas ekonominės informacijos identifikavimo, išmatavimo, registravimo, klasifikavimo, apibendrinimo ir ataskaitų sudarymo procesas, teikiantis pagrindą tos informacijos vartotojams priimti gauta informacija paremtus sprendimus.

Apskaita atspindi kiekvieną ūkinę operaciją, duomenys apie ūkinius faktus fiksuojami, grupuojami ir apibendrinami apskaitoje taip, kad formuotųsi informaciniai rodikliai apie įmonės turtą, lėšas, jų susidarymo šaltinius, įmonės veiklos rezultatus, finansinę būklę. Ūkinės operacijos apima prekių ir kito turto pirkimą – pardavimą, paskolų ėmimą bei kreditų teikimą, paslaugų teikimą bei gavimą. Apskaita teikia informaciją apie materialinių, darbo, finansinių išteklių naudojimą įmonėje ir šia informacija aprūpina tiek įmonės vadovybę, tiek jos padalinių darbuotojus.

buhalterija2Apskaitos pagalba vartotojas turi galimybę bet kada gauti informaciją apie įmonės:
– Debitorinius įsisikolinimus (skolas įmonei);
– Kreditorinius įsiskolinimus (įmonės įsiskolinimus tretiesiems asmenims);
– Ataskaitinių laikotarpių pelną (nuostolį);
– Pelno ar nuostolio susidarymo šaltinius;
– Savininkų nuosavybės dydį bei sudėtį;
– Įsipareigojimų apimtį bei sudėtį;

Taigi apskaita suteikią galimybę įvertinti įmonės finansinę padėtį tam tikrai nustatytai datai.

Įmonės buhalterinės apskaitos informacija naudojasi labai įvarus ir platus vartotojų ratas. Apibendrinant, šiuos vartotojus galima suskirstyti į dvi grupes:
– Vidiniai vartotojai
– Išoriniai vartotojai

Vidiniai apskaitos informacijos vartotojai – tai visų pirma įmonės stebėtojų tarybos bei valdybos nariai, vadovybė, administracija, padalinių vadovai bei darbuotojai. Įmonės valdybos bei tarybos nariai naudodamiesi apskaitos informacija įvertina įmonės finansinę padėtį, jos veiklos perspektyvas, investicijų į įmonę efektyvumą. Įmonės administracija remdamasi apskaitos informacija priima sprendimus, planuoja, kontroliuoja ir valdo įmonės veiklą. Ji dažniausiai naudojasi valdymo apskaitos teikiama informacija.

Išoriniai apskaitos informacijos vartotojai – potencialūs savininkai (investuotojai), įmonės partneriai, finansinės institucijos (bankai, draudimo, lizingo, kompanijos), vyriausybinės kontroliuojančios organizacijos (mokesčių inspekcija, socialinio draudimo fondas, darbo inspekcija, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), vertybinių popierių birža, pirkėjai, tiekėjai.

Bankus ir kitus kreditorius visų pirmą domina įmonės sugebėjimas laiku grąžinti paimtus kreditus bei su juo susijusias palūkanas. Mokesčių inspekcija bei kitos kontroliuojančios institucijos naudoja įmonės apskaitos informaciją įvertinant ar įmonė sumokėjo laiku visus priklausančius mokėti mokesčius.

Leave a Reply

Close Menu