Apie viską po truputį

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai

Šis nusidėvėjimo metodas rekomenduojamas taikyti tokiam ilgalaikiui turtui, kurio dėvėjimasis priklauso nuo naudojimo intensyvumo, todėl šis metodas taikomas tik tada kai pakankamai tiksliai iš techninės dokumentacijos galima numatyti pagamintos produkcijos kiekį naudojantis šiuo ilgalaikiu turtu.

buhalterijaMetų skaičiaus metodas – skaičiuojama nuo nudėvėjimo vertės, tačiau pirmaisiais turto naudojimo metais produkcijos savikainą ar veiklos sąnaudas įskaitoma didžiausia nusidėvėjimo suma, antraisiais mažesnė ir t.t. (tolygiai mažėjanti nusidėvėjimo suma).

Metų skaičiaus metodas taikomas skaičiuoti nusidėvėjimo tokio ilgalaikio turto, kursi eksploatavimo pradžioje nusidėvi daugiau, o pabaigoje mažiau.

Dvigubai mažėjančios vertės metodas – šio metodo esmė – pirmųjų metų nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo įsigijimo vertės, o vėlesnių metų nuo likutinės vertės. Nusidėvėjimo norma visais metais ta pati, tačiau likutinė vertė kasmet mažėja, todėl nusidėvėjimo suma taip pat kiekvienais metais mažėja. Nustatant nusidėvėjimo normą, ji dvigubinama. Nusidėvėjimo norma skaičiuojama pagal formulę:

Kiekvienų metų nusidėvėjimo suma skaičiuojama likutinę vertę dauginant iš nusidėvėjimo normos, o paskutiniųjų metų nusidėvėjimas apskaičiuojamas iš likutinės priešpaskutinių metų vertės atėmus likvidacinę vertę.

Leave a Reply

Close Menu