Apie viską po truputį

Kaštų apskaitos uždaviniai

2 užduotis. Gamybinė savikaina-procesinis metodas

Procesas A įvertinant gamyboje likusias nebaigtas gamybos užbaigtumo laipsnį

Tiesioginės žaliavos    15000

Tiesioginis darbas    27200

Pridėtiniai kaštai    4200

Viso: 46400

Procesas B

Tiesioginės žaliavos    4800

Tiesioginis darbas    1440

Pridėtiniai kaštai    3200

Viso: 9440

Procesas A

Laikotarpio pradžioje    Laikotarpio pabaigoje

Tiesioginės žaliavos 37 500          15 000

Tiesioginis darbas 34 000           27 200

Pridėtiniai kaštai    21 000           4 200

Viso:                        92 500                46 400

Procesas B

Laikotarpio pradžioje    Laikotarpio pabaigoje

Tiesioginės žaliavos    4 800      4 800

Tiesioginis darbas       2 400      1 444

Pridėtiniai kaštai        6 400       3 200

Viso:                              13 600      9 440

Baigta ir perkelta į sandėlį produkcija

pinigaiTiesioginės žaliavos    42300 : 1800 = 23,50 Lt

Tiesioginis darbas    36400 : 1800 = 20,22 Lt

Pridėtiniai kaštai    27400 : 1800 = 15,22 Lt

Viso:                                   58, 94 Lt (vieno vieneto kaštai)

Perkelta į sandėlį produkcija

Tiesioginės žaliavos    23,50 x 1700 = 39950

Tiesioginis darbas    20,22 x 1700 = 34374

Pridėtiniai kaštai    15,22 x 1700 = 25874

Viso:                                      100198

Laikotarpio pabaigos ekvivalentiniai vienetai

1 etapas Fiziniai vnt.   2 etapas ekvivalentiniai vnt.:

Tiesioginės žaliavos    Konversijos kaštai

Gamybos judėjimas:

Pabaiga ir perleista per atsak. laikotarpį    1700    1700    1700

Plis NG laikotarpio pabaigoje T.Ž 100 %, K.K. 50  %,    1300    1300    650

Apskaityta, iš viso    3000    3000    2350

Minus NG laikotarpio pradžioje T.Ž. 100 %, K.K. 60  %,    1300    1300    715

Pradėta per atask. Periodą    1700             –                             –

Atlikta tik atask. laikotarpį      –                  1700                 1635

Leave a Reply

Close Menu