Apie viską po truputį

Kaštų apskaitos uždavinys

1 užduotis. Kaštų atsispindėjimas finansinėje atskaitomybėje

a) Randame gamybos kaštus

Gamybos kaštai = Tiesioginės žaliavos + tiesioginis darbas + pridėtiniai kaštai

Gamybos kaštai: 0

Tiesioginės žaliavos

90 000+ 750 000 – 60 000 = 780 000

Tiesioginis darbas

150 000

Pridėtiniai kaštai:

Netiesioginiai darbo kaštai 300 000+

Draudimas 40 000+

Pagalbinės medžiagos 15 000+

Komunalinės išlaidos 36 000+

Nusidėvėjimas  162 000 +

administracinės išlaidos 270 000+

remontas 87 000

Iš viso 910 000

780 000 + 150 000 + 910 000 = 1 840 000

Randame pagamintos produkcijos kaštus = gamybos kaštai + nebaigta gamyba laikotarpio pradžioje- nebaigta gamyba laikotarpio pabaigoje

1 840 000 + 180 000-100 000 = 1 920 000

pinigaib) Nustatome parduotų prekių savikaina

Parduotų prekių savikaina = pardavimai + gamybos kaštai

140 000 + 1 920 000 = 2 060 000

c) sudarome pelno (nuostolio) ataskaitą

pardavimai- parduotų prekių savikaina

Pardavimai 2 500 000

– parduotų prekių savikaina 2 060 000

bendras pelnas 440 000

– pelno mokestis 15%    440 000 x 15 = 66 000

grynasis pelnas 440 000-pelno mokestis 66 000 = 374 000

Leave a Reply

Close Menu