Apie viską po truputį

Kaštų informacijos naudojimas kainodaroje

Kaštų informacijos naudojimas kainodaroje. Kainodaros esmė kaštų apskaitos kontekste. Pajamos = pardavimo kaina x kiekis. Pardavimo kaina = kaštai+ antkainis. Kainos nustatymas kaštų apskaitos kontekste. Kainodara trumpu laikotarpiu. produkto indėlio metodas: vienkartiniai užsakymai, produkcijos asortimento ir gamybos lygio adaptavimas prie esamų rinkos sąlygų, kainodara ilgu laikotarpiu-pateikiami požiūriai, kaštai plius kainodara.

Reikalaujama investicijų grąža (ROI) paremta kainodara. tikslinė kainodara ir tikslinė kaštų apskaita. Veikla pagrįsta kainodara. Ekonominiu požiūriu paremta kainodara. Esmė-organizacijos pelnas maksimizuojamas prie tam tikro kainos-gamybos/pardavimų apimčių derinio, kai ribinės pajamos susilygina su ribiniais kaštais.

Kaštai-plius kainodara. Kaštai tampa “žemutine” kainos riba, o pardavimo kaina = kaštai x (1 plius antkainio proc.). Galimi du kaštai-plius kainodaros variantai. kainos pagrindimas bendrais kaštais produkto kaštams yra priskirti kintami ir pastovūs kaštai, antkainio procesas sąlyginai mažesnis. kainos pagrindimas daliniais kaštais produkto kaštams yra priskirti tik kintami kaštai, todėl antkainio procentas sąlyginai aukštesnis.

pinigai doleriaiROI paremta kainodara. Esmė-ilgalaikėje perspektyvoje reikia padengti visus organizacijoje patiriamus kaštu ir gauti investicijų grąžą. Antaikinis išreiškiamas kaip kiekvieno produkto reikalaujamos investicijų grąžos funkcija.

Tikslinė kainodara ir tikslinė kaštų apskaita. Esmė-įmonė pirmiausia nustato, kokia yra turėtų būti pardavimo kaina, o vėliau siekia sukurti produktą, kuris duotų norimą pelningumą ir kurio kaštai neviršytų kainodaros pasekoje nustatyto dydžio.

Kiti kaštai paremti kainodaros metodai. Veikla pagrįsta kainodara. Naudojama kartu su veikla grįsta kaštų apskaita. Leidžia įvertinti vidutinius ilgalaikius kaštus.
Produkto indėlio metodas. Nustatant produkto kainą, kainos dalis viršijanti kintamųjų kainų lygį, parodo produkto indėlį į pastovių kaštų padengimą ir organizacijos pelną. Kainodaros sprendimui priimti naudojami tik reikšmingi (susiję) kaštai.

Leave a Reply

Close Menu