Apie viską po truputį

Kaštų apimties pelno analizė

Kaštų apimties pelno analizė nagrinėja bendrų įmonės pajamų, bendrų kaštų ir veiklos pelno elgseną, pasikeitus bent vienam iš 5 pagrindinių Kaštų apimties pelno analizės elementų: produkto kainos, veiklos lygio, kintamų kaštų produkcijos, bendrų pastovių kaštų, parduotų produktų asortimento.

Kaštų apimties pelno analizė-išskirtinio atvejo, kuriame yra naudojama tik vienas pajamas ir kaštus apsprendžiantis veiksnys – veiklos lygis, nagrinėjimo metodika.

biudzeto schemaKaštų apimties pelno analizėje naudojama terminologija

Kaštus sudaro tik 2 elementai, kurių išskyrimas yra labai svarbus

Bendri kaštai = kintami kaštai + pastovūs kaštai

Bendras pelnas nėra išskiriamas, o nustatomas tik veiklos pelnas

Veiklos pelnas = bendrosios pajamos-bendri kaštai

Grynojo pelno skaičiavimo supaprastinimas

Grynasis pelnas= veiklos pelnas-pelno mokestis

Kontribucija- tai skirtumas, atsirandantis iš pardavimo pajamų atėmus įmonės kintamus kaštus ir liekantis įmonėje pastovių kaštų padengimui bei pelno uždirbimui (parodo kiek lieka pelo)

Kontribucija= pardavimai  – kintami kaštai

Kaštų apimties pelno (lūžio momento) metodas

Bendra formulė: Veiklos pelnas = pajamos- (kintami kaštai + pastovūs kaštai)

Kontribucijos metodas. Kaštų struktūra-pastovių ir kintamų kaštų lyginamieji svoriai organizacijos bendruose kaštuose Veiklos svertas = kontribucija padalinam iš veikos pelno

Leave a Reply

Close Menu