Apie viską po truputį

Kaštų apskaita. Biudžetavimas

Biudžetas – tam tikram apibrėžtam laikotarpiui sudarytas įmonės ar jos dalies veiklos planas, išreikštas kiekybiniai vienetais.

Biudžetavimas – formali planavimo proceso dalis, kurios rezultate yra sudaromi įvairaus lygio biudžetai

Sudarant biudžetus turi būti sprendžiami tokie uždaviniai: verslo valdymo koncepcijos suformulavimas (finansinės-ūkinės veiklos planavimas tam tikram laikotarpiui, įmonės pajamų ir kaštų optimizavimas..), planų komunikavimas įvairių lygių vadovams, piniginių lėšų poreikio nustatymas bei finansinių srautų optimizavimas ir kt.

biudzetasBiudžetavimo pricipai
1.    proceso suderinimo principas (biudžetavimo procesas turėtų vykti “iš apačios į viršų”)
2.    prioritetiškumo principas ( lėšos visų pirma skiriamos prioritetinėms sritims)
3.    Įtakojimo principas (kiekvienas biudžetą sudarantis subjektas gali planuoti ir atsakyti už tuos dydžius, kuriuos jis gali įtakoti)
4.    Atsakomybės delegavimo principas ( kiekvienam struktūriniam vienetui turi būti perduota atsakomybė už savo biudžeto vykdymą)
5.    Tikslų pastovumo principas ( biudžetavimo periodu metu neturėtų būti keičiami nustatyti baziniai dydžiai)

Kompleksinis biudžetas-sudaromas apibrėžtam laikotarpiui ir galiojimo metu koordinuoja visų atskirų įmonės biudžetų finansines prognozes viename jungtiniame biudžetų rinkinyje. Apjungia abiejų: operatyvinių bei finansinių sprendimų poveikį.

Kompleksinis biudžetas = operatyvinis biudžetas + finansinis biudžetas

Biudžetų tipai. Fiksuotas biudžetas- tai toks biudžetas, kuris yra sudaromas tam tikram veiklos lygiui ir kuris po patvirtinimo nėra peržiūrimas ir/ar keičiamas, nepriklausomai nuo veiklos apimčių, pardavimų pajamų ar kaštus apsprendžiančio veiksnio pokyčio

Lankstus biudžetas-tai toks biudžetas, kuris yra peržiūrimas ir keičiamas dėl reikšmingo veiklos apimčių, pardavimų pajamų ir /ar kaštus apsprendžiančio veiksnio pokyčio.

Biudžetavimo privalumai. Teigiamas poveikis kolektyvo motyvacijai bei klimatui, suteikia galimybę kontroliuoti bendrą įmonės veiklą, leidžia mokytis iš ankstesnių laikotarpių patirties, veikia kaip pasiekto ir orėto pasiekti palyginimo mechanizmas, parodo veiklos kryptis ir kt.

Biudžetavimo trūkumai. Biudžetavimo sistemos sudėtingumas ir brangumas, nevienodas skirtingų asmenų požiūris į biudžetus, prieštaravimas tarp pasiektų tikslų ir motyvacijos siekti tikslų ir kt.

Leave a Reply

Close Menu