Apie viską po truputį

Metalų savybės ir ryšiai

Metališkasis ryšys susidaro tarp teig.iamų metalų jonų ir laisvųjų  elektronų. Laisvieji  elektronai sucementuoja visus teigiamus metalo jonus ir tarp jų pasireiškia visuotinė trauka.

Savybės : visi kieti (išskyrus gyvsidabrį),  kalūs. blizga, neskaidrūs, elektros ir šilumos laidininkai,  tankis ( – litis, + osmis), lydymosi temperatūra ( -C gyvsidabris, daugiausia +C volframas).

Kuo lengviau metalai atiduoda el., tuo ryškesnės jo metališkosios savybės. Cheminėse reakcijose metalų atomai visada atiduoda el. ir virsta teigiamais jonais. Metalai – stiprūs reduktoriai. Didėjant grupėse atomų numeriui, ryškėja elemento metališkos savybės, didėja branduolio skersmuo.

metalai

Leave a Reply

Close Menu