Apie viską po truputį

Automobilių įtaka aplinkos užterštumui

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje yra daugiau kaip pusė milijono įvairių automobilių ir jų skaičius didėja. Automobiliai teršia aplinką išmetamosiomis dujomis ir dideliuose miestuose jie yra pagrindinis atmosferos teršimo šaltinis.Matavimai rodo, jog daugelyje Vilniaus rajonų užterštumas švino aerozoliais buvo 3 – 18 kartų didesnis už leistiną, anglies monoksido kiekis piko valandomis viršijo normas 2 – 3 kartus, azoto oksidų kiekis buvo 1.5 – 2 kartus didesnis už leistiną. Triukšmas, kurį kelia automobiliai, sudaro 80 – 90 proc. viso miesto triukšmo.

Automobiliai teršia aplinką ir tepalais, degalais, įvairiomis eksploatacinėmis medžiagomis, dilimo produktais. Miestuose yra zonų, kuriose užterštumas ypač didelis. Tai gatvės ir rajonai, kuriuose didelis automobilių tankis.

Taigi labai svarbu žinoti, kokie yra pagrindiniai automobilių teršalai, mokėti nustatyti jų  kiekius ir žinoti, kaip šią taršą galima sumažinti.

Automobilių teršalai būna dujiniai, kieti ir skysti.

Dujiniai teršalai – tai automobilių išmetamosios dujos, kuro ir kitų eksploatacinių skysčių garai.

Skysti teršalai – tai iš automobilio lašantys įvairūs eksploataciniai skysčiai, pavyzdžiui, kuras, tepalai, tepimo medžiagos ir kiti. Kai kuriuose iš jų yra sunkiųjų metalų – švino, vario, nikelio, vanadžio, molibdeno. Šie teršalai yra nereikšmingi ir jų galima išvengti tinkamai eksploatuojant automobilį.

Kieti teršalai – tai dulkės, suodžiai, dilimo produktai bei kenksmingosios medžiagos, sukibusios su kietomis dulkėmis. Tarp jų yra tokių kenksmingų elementų, kaip švinas, benzpirenas, fosforas, chromas, molibdenas, gyvsidabris.

automobiliu uzterstumasDarbo priemonės.
naudojamas dujų analizatorius ГЛ1121 angliavandenilių koncentracijai išmetamosiose dujose nustatyti.

Mikrometro parodymai :

Benzinas   6.5 ppm=7.132 mg/m3

1 ppm =1.25 mg/m3

Išmetamų dujų toksiškumas :  T=Ci.TIi;

Ci – i-ojo kenksmingo komponento koncentracija išmetamosiose dujose, mg/m3

TIi – i-ojo kenksmingo komponento toksiškumo indeksas

Benzinas : T=2.5 . 0.87=2.175

Išvada :

1)  automobilių išmetamųjų dujų kenksmingumas komponentais: CO, NO2, angliavandeniliai, SOx, sunkieji metalai, dulkės.

2) Pagal įtaką aplinkos teršimui miestuose – pagrindinis atmosferos teršimo šaltinis.

Leave a Reply

Close Menu