Apie viską po truputį

Anekdotai

Sėdi psichiatras kabinete, klientūros nėra, nuobodu. Staiga prasiveria durys ir keturiom įropoja nesiskutęs vyriškis, dantyse įsikandęs laidą. Psichiatras iš karto nuotaikoj, įjungia savo žinių visą arsenalą ir pradeda terapint:
– Sveiki, sveiki! Ką mes čia turime? Leiskite atspėti! Mmm… turbūt šuo ?..
Vyriškis įnirtingai krato galvą.
– Ghm… tada dramblys!
Vyriškis vėl krato galvą.
– Amgh… tai gal tada vėžlys?..
Vyriškis spjauna laida iš dantų:
– Daktare, atsikabinkit, ką? Sysadminas aš, internetą jums įvedinėju.

– Sauliau, ko verki? Kas nutiko?
– Į universitetą neįstojau.
– Neverk, kareiviai neverkia.

-Kodėl stručiai nemėgsta kačių?
-Todėl, kad kakalus smėlyje užkasa.

Gamtoj taip jau yra: meškos nevalgo meškų, vilkai – vilkų, katės – čeburekų..

peilis armijaiStovi du vaikinai autostradoje, tranzuoja. Ilgai stovi, nėra automobilių. Staiga iš tamsos išbėga vyrukas su “kamazo” vairu rankose. Imituoja stabdžių cypimą, sustoja prie vaikinų ir sako:
-ką, niekas nestoja? tai sėskitės pas mane, pavėžėsiu.
-tu ką, išprotėjai? bėk sau sveikas..
Tačiau vyrukas išsitraukia pistoletą, ir surinka :
-greitai į vidų!!!
Vaikinai išsigando, ir bėga šalia jo. Prabėga 5 kilometrus, ir vėl “stabdžių cypimas”.
-klausykit, vyrai, tuoj bus kelių policijos postas, o aš teisių neturiu. Jūs kol kas pėsčiomis paėjėkit, o aš tiesiai per kukurūzų lauką šią vietą apsuksiu, ir už poros kilometrų vėl jus paimsiu.
Apsidžiaugė vaikinai, kad nuo pamišėlio išsisuko, eina sau palengva, šnopuoja. Prieina kelių policijos postą ir sako policininkui:
-klausykit, čia toks pamišėlis imituoja automobilį, ir mums grasindamas ginklu, liepė bėgti kartu.
-Toks su kamazo vairu?
-taip, taip, šitas.
-kur jis? mes seniai jo ieškome, jis be teisių važinėja.
-per kukurūzų lauką nubėgo.
Policininkas staiga griebia motociklo vairą ir šaukia :
-sėskitės, tuoj mes jį pasivysime!!
-jūs pareigūne, juokaujate???
Policininkas išsitraukia automatą:
-kam sakyta? vykdyt!!
Nėr kur dingti vyrukams, bėga šalia.
-Tu ką darai?? juk tu “lopšyje”, kodėl tiesiomis kojomis bėgi?? “Žąsele” pirmyn!!
bėga jie taip trise per kukurūzų lauką. Otas, kuriam “žąsele” bėgti reikia, ir sako savo bičiuliui :
-Kurių velnių skundėme?? važiuotumėm sau ramiai “kamazu”…

Kalbasi du vyrai:
-Turiu žinių, kad tu miegi su mano žmona.
-Neeee, tu su ja miegi, mes tai nemiegam.

Žinai vakar šokau su parašiutu.
-Ir kaip daug adrenalino išsiskyrė?
-Taip…daug, bet, kad tu žinotum per kur jis išsiskiria.

<JackaL_> snow lb ačiū už ta dovana !
<S4w> ką gavai?;]
<JackaL_> i galva

Susitinka du seni draugai:
-Sveikas gyvas! Kaip laikaisi, ką veiki?
-Na, neseniai parduotuvę atidariau.
-Nieko sau! Ir kaip tau tai pavyko?
-Labai paprastai -štai šituo laužtuvu.

Sutuoktiniai pietauja restorane. Vyras netyčia išlieja padažą ir aptaško žmonos palaidinę.
-Jonai, pažiūrėk, juk aš atrodau kaip kiaulė! -bando priekaištauti žmona.
-Žinau. Beje, tavo palaidinė nešvari…

– Mama, duok sulčių…
– Ne neduosiu, gerk ką turi.
– Mama, nu labai prašau…
– Neduosiu.
– Mama, juk žinai, kad negaliu grynos degtinės gert…

– Mama nupirk šuniuką, ką?..
– Nepirksiu.
– Mama, nu labai prašau…
– Atstok, pasakiau, kad nepirksiu.
– Nu mama…
– Atsikabink, eik kam nors kitam pardavinėt!

Kepykloje:
– Ar bandelių jau atvežė?
– Atvežė.
– Šviežios?
– Šviežios.
– Dar šiltos?
– Šiltos.
– Su razinomis?
– Taip, su razinomis.
– Tada sušelpkit mane, vargšą elgetą.

Sako, dykumos smėlis taip įkaista, kad per kelias minutes jame išverda kiaušinis. Vat todėl kupranugarių tokios ilgos kojos.

Nesugebėjai pataisyti stabdžių – įsigyk garsesnį signalą.

Mesjė ir Madam uždusę atbėga į traukinių stotį ir mato jau tolstantį traukinį. Madam kurį laiką lydi akimis tolumoje ištirpstantį traukinį, atgauna kvapą, atsigręžia į vyrą ir piktai taria:
– Jei nebūtum manęs šitaip skubinęs puoštis, dabar ateinančio traukinio laukti reikėtų kur kas trumpiau nei 2 valandas!

BMW raktelis dažniausiai tinka užvesti ir moterį.

Leave a Reply

Close Menu