Apie viską po truputį

Deimantinio gręžimo stovas BRAUN BBD1

Deimantinio gręžimo įranga yra naudojama kiaurymių gręžimui gelžbetonyje, akmenyje bei kitose statybinėse medžiagose.

1.TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: BBD1WS
Rekomenduojamas deim. gręžimo variklis: “Weka” DK22 ; DK32
Max gręžimo diametras: 250 mm
Max gręžimo diametras su vandens surinkimo žiedu: 200 mm
Max gręžimo gylis: 560 mm
Stovo bendrasis aukštis: 990 mm
Svoris: 17 kg
Galimas gręžimo kampas: nuo – 45 (atgal) iki + 30 (į priekį) laipsnių
Į standartinę komplektaciją įeina: vakuminio tvirtinimo komplektas (tarpinė + ventilis)

braun bbd1 stovas

2.STOVO KOMPLEKTACIJA

Deimantinio gręžimo stovas BBD1WS – 1 vnt.
Variklio tvirtinimo plokštė – 1 vnt.
Vakuminio tvirtinimo tarpinė – 1 vnt.
Vakuminio tvirtinimo ventilis – 1 vnt.

3.BENDRIEJI SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI

Siekiant užtikrinti savo bei aplinkinių žmonių saugumą dirbant su deimantinio gręžimo įranga, būtina laikytis šių saugaus darbo reikalavimų bei patarimų:
• kiekvienas asmuo norintis dirbti su gręžimo įranga privalo būti susipažinęs su saugaus darbo reikalavimais,
• prieš pradėdami darbą būtinai patikrinkite gręžimo įrangos (stovo, variklio bei kitų priedų) techninę būklę, įsitikinkite kad visi įrangos komponentai yra teisingai įtvirtinti, nepažeisti ir tinkami darbui,
• darbo metu visada būkite atidūs, kadangi nesklandumai gali iškilti netikėtai darbo proceso metu (deimantinės karūnos užstrigimas, lūžimas ar pan.),
• niekada neardykite įrangos prieš tai neišjungę jos iš elektros tinklo,
• niekada nebandykite remontuoti įrangos patys (remontas turi būti atliekamas tik kvalifikuotų meistrų),
• vykdant deimantinio gręžimo darbus yra būtina darbo zoną aptverti ar kitaip pažymėti siekiant išvengti atsitiktinio pašalinių žmonių patekimo į pavojingą darbo zoną,
• visi darbininkai vykdantys demontažo darbus privalo dėvėti šalmus ir naudoti apsaugines ausines ar ausų kamštelius,
• atliekant demontažo darbus yra būtina patikimai įtvirtinti ar paremti pavojų keliančias konstrukcijos detales siekiant išvengti netikėtos griūties.

4.GALIMI PAVOJAI DIRBANT SU DEIMANTINIO GRĘŽIMO ĮRANGA

• Prieš pradėdami gręžimo darbus įsitikinkite ar jūsų pasirinktoje vietoje išgręžta tam tikro diametro kiaurymė nepažeis bendro konstrukcijos (statinio) stabilumo (pusiausvyros), esant nors mažiausiai tikimybei kad pusiausvyra bus suardyta, gręžimo darbų toje vietoje vykdyti negalima nesiėmus specialių papildomų sutvirtinimo priemonių,
• nepatikimas gręžimo stovo įtvirtinimas (ankeravimas) gali sukelti rimtas traumas netikėto kritimo ar sukimosi aplink deimantinę karūną atveju, todėl yra būtina stovą įtvirtinti patikimai ir stabiliai,
• visada prieš pradėdami gręžimo darbus įsitikinkite ar gręžimo vietoje nėra elektros laidų kuriais teka el. srovė, jeigu tuo įsitikinti nėra galimybės būtinai įžeminkite naudojamą gręžimo įrangą bei naudokite spec. batus su guminiais padais,
• deimantinio gręžimo metu naudojant vakuminio stovo tvirtinimo būdą, vakuminį siurblį pastatykite taip, kad gręždami pastoviai galėtumėte matyti vakuminio siurblio indikatorių, dėl tam tikrų priežasčių slėgiui nukritus žemiau 0,7 bar iškart išjunkite gręžimo įrangą kadangi galimas stovo pado atsipalaidavimas,
• prieš pradėdami gręžimo darbus patikrinkite ar visi varžtai yra priveržti, siekiant išvengti netikėto komplektuojančios dalies atsiveržimo gręžimo metu,
• gręždami naudokite apsaugines ausines arba ausų kamštelius,
• įsitikinkite ar pakankamai apsaugota pavojinga zona į kurią gali nukristi betono ar kitos medžiagos kernas (kiauro gręžimo atveju), tai ypatingai svarbu gręžiant perdangas,
• surinkinėjant gręžimo įrangą arba keičiant deimantinio gręžimo karūną būtinai įsitikinkite ar elektros arba hidraulinis variklis yra išjungtas iš elektros tinklo ar hidraulinės jėgainės, siekiant išvengti atsitiktinio variklio įsijungimo .

5.DEIMANTINIO GRĘŽIMO SISTEMOS APRAŠAS,
PASIRUOŠIMO DARBUI BEI DARBO INSTRUKCIJOS

Deimantinio gręžimo įranga yra naudojama kiaurymių gręžimui gelžbetonyje, akmenyje bei kitose statybinėse medžiagose.

Instrukcijos instaliacijai:

1) Išsiaiškinkite kokia medžiaga yra stovo pado tvirtinimo vietoje (betonas, gelžbetonis, mūras ar pan.).
2) Įvertinkite kokios bus stovo apkrovos (priklauso nuo gręžiamo diametro bei medžiagos).
3) Pagal medžiagą ir apkrovas pasirinkite tvirtinimo elementą (betonui tvirtinimo ankeriai reikalingi trumpesni negu mūrui).
4) Ankerius tvirtinkite griežtai laikydamiesi gamintojo nurodymų.

• Standartiniam tvirtinimui yra naudojami ankeriai M16 (M12) ir šešiakantis tvirtinimo varžtas M16 (M12) x 90.
• Standartinis tvirtinimo ankeris turi atlaikyti rovimo jėgą kuri lygi 8 kN.
• Gręžti vertikaliai į viršų naudojant vakuminį tvirtinimą bei nenaudojant vandens nusiurbimo sistemos griežtai draudžiama, kadangi tai yra nesaugu ir netikėtas įrangos kritimas bei vandens patekimas ant elektros variklio gali sukelti rimtas traumas.
• Taipogi vakuminis tvirtinimas yra draudžiamas tais atvejais kai naudojamo gręžimo variklio galia viršyja 2,3 kW.
• Tiksliam deimantinio gręžimo stovo pozicionavimui naudokite keturis varžtus esančius stovo pado kampuose.

Pasiruošimas darbui:

1) Tvirtai priveržkite gręžimo variklį prie variklio tvirtinimo plokštės (4 varžtai).
2) Uždėkite variklį su tvirtinimo plokšte ant stovo vežimėlio pado, užkiškite fiksacinius žiedelius bei priveržkite tvirtinimo varžtus (2 vnt.).
3) Tvirtai užveržkite deimantinę karūną ant variklio ašies (tvirt. 1 ¼” arba ½”).
4) Atstumas tarp tvirtinimo ankerio skylės ir gręžiamo diametro centro turi būti nuo 248 iki 348 mm.
5) Naudojant vakuminį stovo pado tvirtinimą, reikia įdėti tarpinę į griovelį esantį stovo pade, priveržti ventilį (ankerio vietoje), užmauti ant ventilio vakuminio siurblio žarną. Gręžiant didesnius negu 150 mm diametrus horizontalioje padėtyje reikia naudoti didesnį vakuminio tvirtinimo padą (B2V).
6) Vandens padavimo žarna užmaunama ant variklio aušinimo jungties su kraneliu. Minimalus būtinas vandens srautas priklauso nuo gręžiamo diametro (nuo 3 iki 15 l/min).
7) Tik atlikus visus šiuos pasiruošimo darbus galima pajungti variklį į elektros tinklą arba prie hidraulinės jėgainės (priklausomai nuo gręžimo variklio tipo).

Deimantinis gręžimas

Kada deimantinio gręžimo įranga yra paruošta darbui (instaliuotas vakuminio tvirtinimo komplektas arba tvirtinimo ankeris, sistema pilnai surinkta ir suvaržyta), atliekami šie veiksmai:
1) Įjungiamas vakuminis siurblys (jeigu naudojamas vakuminis tvirtinimas),
2) įjungiamas gręžimo variklis,
3) paduodamas vanduo.
4) Keičiant deimantinę karūną būtina išjungti variklį.
5) Baigus gręžti kiaurymę, deimantinę karūną ištraukti besisukant varikliui (siekiant išvengti karūnos užstrigimo).
6) Būtinai išjunkite elektros srovę prieš pradėdami ardyti gręžimo sistemą (iškomplektuojant).
7) Baigus gręžimo darbus bei iškomplektavus gręžimo sistemą nuvalykite visas detales, tuo būdu prailginsite įrangos eksploatacijos terminą.

Leave a Reply

Close Menu