Apie viską po truputį

Įmonės veiklos analizė

Organizavimas bendrąja prasme yra ko nors surengimas, sutvarkymas į vieną visumą ar griežtą sistemą, kieno nors sandaros ar struktūros projektavimas ar sudarymas. Vadybos prasme – tai vientisų sistemų ir žmonių, įrengimų ir medžiagų projektavimas, tobulinimas ir, pasiekus kitas vadybos funkcijas, įgyvendinimas.

Įrodyta, kad žmonių bendravimas kyla iš individo poreikio įgyvendinti tikslus, kuriuos pasiekti jis vienas biologiškai nepajėgus. Valdymo teorijoje prieita nuomonės, kad racionalumas turi savo ribas ir kad naujos teorijos remiasi pagrindiniais žmonių poreikiais organizacijose:

-Žmonių poreikiu suprasti egzistavimo prasmę,

-Poreikiu kontroliuoti įvykius,

-Teigiamo pastiprinimo poreikiu, kad žmogus tam tikra prasme jaustųsi pasiekęs tikslą,

-Kad ne veiksmai ir elgesys dažniau formuotų nuostatas ir nuomones, o ne atvirkščiai.

Dabartinėje valdymo teorijoje yra labai svarbi idėja: organizacijų kaip savarankiškų kultūrų supratimas. Taigi būtina suprasti kultūros reikšmę. Jos vertybinė sistema apima tokias sąvokas kaip ekonominė sveikata, tarnavimas vartotojams ir gyvenimo prasmės sukūrimas tiems, kurie apačioje, kurie savo protu ir rankomis įgyvendina idėjas. Tyrimais nustatyta, kad kompanijos, kurios suformulavo vien tik finansinių rezultatų, kokių pasiekė kompanijos, turinčios platesnes vertybines nuostatas. Būtina suprasti, kad vertybių jėga yra tai, jog jos skatina plačiausią praktinių naujovių pasireiškimą. Reikia kurti sistemą, susidedančią iš idėjų, ir valdyti jų prasmę. Tai ir būtų organizacijos kultūros formavimo proceso kaip pagrindinio valdymo vaidmens samprata.

Organizacijos gali būti formalios ir neformalios. Galima teigti, kad organizacijos apibūdinimas pritaikytas formaliai organizacijai. Tačiau kiekvienoje organizacijoje, išskyrus gal labai mažas, būna neformalios organizacijos. Egzistuoja jos ir šiaip, nebūtinai tik formaliose organizacijose, – tai grupės, kurios atsiranda spontaniškai, bet kuriose žmonės reguliariai sąveikauja.

Neformaliose organizacijose paprastai nebūna vadovų, tačiau jos daro tokią stiprią įtaką, kad jų ignoruoti negalima. Organizacijos dažnai turi keletą tikslų. Tokiose organizacijoje atskiri tikslai deleguoti atskiriems tos organizacijos padaliniams , kurie turi savo realizacijos ir pelno planus, tačiau kiekvienas iš jų gali įgyvendinti savo tikslus tik tada, jei juos įgyvendins kiti. Pavyzdžiui, restoranas pasieks tikslą, jeigu pirkimo tarnyba nupirks reikiamus produktus reikiama kaina, o ji savo ruožtu įgyvendins tikslus, jei rinkodaros tarnyba aprūpins pirkėjais, jei technologinė tarnyba suras efektyvų gamybos būdą ir t.t.

Visos sudėtingos organizacijos – tai ne tik grupės, tikslingai organizuojančios savo darbą ir turinčios tarpusavyje susijusių tikslų, bet ir turinčios visoms būdingas charakteristikas. Šie bendri tikslai ir padeda suprasti, kodėl būtina organizaciją valdyti.

Organizacija yra žmonių, kuriuos sieja bendradarbiavimo ryšiai, bendri interesai ir tikslai, grupė. Mano darbo tikslas apibūdinti organizacijos struktūrą, išanalizuoti ir įvertinti jos organizacinę sandarą ir parašyti pasirinktos firmos tobulinimo siūlymus.

Aš pasirinkau UAB “Sausainėlis”– neseniai atsidariusia bendrovę, kurios pagrindinė veikla yra kavinės-baro darbo organizavimas ir jos veiklos koordinavimas. Kavinė – baras tik pradėjusi veiklą pasižymi ypatingai gera gaminių kokybe ir puikiu aptarnavimu, todėl nors ir esant gana didelei konkurencijai lankytojų skaičius auga kasdien.

Šiame darbe aprašiau pagrindinius darbo principus UAB “Sausainėlis”. Čia nepateikiama tiksli finansinė informacija, o parodomas tik pats įmonės veikimo principas.

II. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Pagrindinis bendrovės akcininkas yra fizinis asmuo.

UAB “Sausainėlis” veiklos pobūdis: komercinis, gamybinis, paslaugos. Pagrindinė UAB “Sausainėlis” veikla yra kavinės-baro veikla išnuomotose patalpose. Vidinė verslo aplinka – tai veiksniai tiesiogiai susiję su verslininko galimybėmis, tai yra vartotojai, tarpininkai, konkurentai, darbo ištekliai ir pan. Kiekvienas vartotojas skiriasi savo skoniu charakteriu norais ir įpročiais. UAB “Sausainėlis” pradėjo savo veiklą tiesiogiai neišanalizavusi potencialių vartotojų poreikių. Tik išanalizavus vartotojo poreikius galima pateikti jam tai, ko jis nori, ką gali įvertinti ir ką gali apmokėti.

sausainiaiUAB “Sausainėlis” savo veiklą pradėjo nuostolingai. Įmonės kainų politika bei rėmimo politika buvo sudaryta  remiantis kitų barų ar kavinių, kainų politika. Tačiau jos netiko UAB “Sausainėlis” valdomai kavinei, nes nebuvo atsižvelgta kas nulemia vartotojo pasirinkimą: kaina, kokybė, tiekimo terminai, aptarnavimas, asmeniniai kontaktai, politiniai įsitikinimai.

Kitas vidinis verslo aplinkos veiksnys – konkurentai. Konkurentai šiai įmonei yra labai svarbus veiksnys. Kavinės labai stipriai konkuruoja dėl vartotojų. Konkurentai yra jau seniai įsitvirtinę rinkoje, turi pastovius klientus ir nusistovėjusį asortimentą, bei kainų politiką.

III. Įmonės valdymas

UAB “Sausainėlis” pagrindinis akcininkas yra fizinis asmuo, jis taip pat yra ir veiklos valdytojas. Kavinė – baras yra pavaldus tiesiogiai direktoriui.

UAB ”Sausainėlis” yra toks funkcinis valdymo paskirstymas:

Direktoriaus funkcijos:

•                    darbas su personalu,

•                    marketingas,

•                    gamybos planavimas,

•                    veiklos kontrolė;

Buhalterio funkcijos:

•                    operatyvinė ir periodinė buhalterinė apskaita.

Direktoriaus pavaduotojos funkcijos:

•                    gamyba, jos organizavimas ir priežiūra,

•                    žaliavų poreikio skaičiavimas ir užsakymų pateikimas,

•                    aptarnaujančio ir gamybos personalo darbo kontrolė

Vadybininko funkcijos:

•                    paslaugų tiekimo kokybės kontrolė.

•                    asortimento priežiūra ir atnaujinimas

•                    atsargų saugojimas ir apskaita,

Valdymas pačioje įmonėje yra pagrįstas bendravimu. Keičiantis ekonominei situacijai ir gyvenimo būdui Lietuvoje, vis svarbesnį vaidmenį įgauna žmonių bendravimas. UAB “Sausainėlis” vadovas supranta, kad bendravimas daro didelę įtaką darbo rezultatams todėl pritaikė savo įmonėje tokį valdymo būdą, kuris yra pagrįstas būtent bendravimu.

UAB “Sausainėlis” produkcija ir paslaugos yra skiriamos miesto svečių ir nuolatinių gyventojų nebrangiam ir kokybiškam maitinimui, bei laisvalaikio praleidimui, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Vilniuje yra 10% labai turtingų žmonių, 30% pasiturinčių ir 60% žmonių, kurių pajamos neviršija 1100Lt per mėnesį. Taigi čia gali lankytis maždaug pusė aplinkinių rajonų gyventojų bei dirbančiųjų. Rinkos dalis yra pakankamai didelė, tačiau ją užsiimti yra gana problematiška, nes kavinė – baras yra įkurta neseniai, mažai žinoma tarp gyventoju, be to čia yra gana daug panašiu verslu užsiimančių įstaigų kurios tarpusavyje smarkiai konkuruoja. Taip pat reikia paminėti, jog nors mano analizuojama kavinė yra miesto centre, tačiau nėra ypatingai judrioje ir greitai pastebimoje vietoje.

Darbo santykiai

Darbuotojai darbui šioje įmonėje priimami sudarant su jais darbo, bei materialinės atsakomybės sutartis. Kiekvienoje darbo sutartyje ir darbuotojas ir darbdavys susitaria dėl būtinųjų sutarties sąlygų:

1.                   darbuotojo darbo vietos (virtuvė, baras ar ofisas );

2.                   darbo funkcijų;

3.                   darbo laiko;

4.                   darbo apmokėjimo sąlygų.

Pradėjus dirbti firmoje darbuotojams yra nustatomas vieno mėnesio bandomasis laikotarpis. Išbandymas yra nustatomas siekiant patikrinti ar darbuotojas tinka darbui. Šiuo laikotarpiu skirtingai nei daugumoje kitų panašaus pobūdžio įmonių darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai, į išbandymo terminą neįskaitomi laikotarpiai, darbuotojui dėl pateisinamos priežasties nebuvus darbe. Bandomuoju laikotarpiu darbuotojui mokama 80% sutarto darbo užmokesčio bei priedai už pasiektus gerus darbo rezultatus. Jei pripažįstama, kad išbandymo siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, iki išbandymo termino pabaigos darbuotojas yra atleidžiamas iš darbo nemokant jam išeitinės pašalpos.

Darbo sutartis yra sudaroma raštu pagal tipinę šios sutarties formą. Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo direktorius ir darbuotojas. Kiekviena darbo sutartis yra registruojama įmonės darbo sutarčių registravimo žurnale, kurio formą ir darbo sutarčių registravimo taisykles yra patvirtinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Kavinės darbo laikas yra 14 valandų per dieną, todėl aptarnaujančiam ir gamybiniam personalui yra taikomas slenkantis darbo grafikas – dalis darbuotojų dirba pirmoje dienos pusėje, kita dalis antroje, o kas savaitę keičiasi. Kadangi daugiau lankytojų būna po 18 valandos todėl antroje pamainoje dirba 3/5 minėtų darbuotojų.

Darbuotojams be sutarto atlyginimo mokami ir nustatyti priedai, priklausomai nuo darbo kokybės bei rezultatų. Be to skirtingai nuo nemažos dalies konkuruojančių kavinių uždarbis mokamas oficialiai – sumokant mokesčius bei Sodros įmokas.

Šie minėti veiksniai daro didelę įtaką darbuotojų drausmingumui, stropumui bei lojalumui. Darbuotojai jaučiasi saugūs, nepervargsta, stengiasi išsaugoti savo darbo vietą. Be to jaučiamas didelis susidomėjimas darbu ir konkurencija tarp pretendentų į naujas darbo vietas, todėl atrenkamas profesionaliausias ir kvalifikuočiausias personalas.

Konkurencija

UAB “Sausainėliui” pagrindinė konkurencija vyksta tik dėl vartotojo. Kadangi yra užtikrintos geros darbo sąlygos nėra konkurencijos dėl dirbančiųjų.

Viešasis maitinimas yra viena iš labiausiai užpildytų paslaugų rinkų Lietuvoje. Kavinės pagrindinė rinka yra Vilniaus miestas, taigi pagrindiniai konkurentai yra dalis Vilniuje ir ypač centre veikiančių kavinių. Tiesioginiais konkurentais negalima laikyti visų kavinių, nes jose siūlomas labai skirtingo lygio aptarnavimas, skirtingo pasirinkimo ir kokybės maistas, be to konkurenciją didina ir didesnė paslaugų kaina, nes kavinė yra aukšto lygio, čia dirba profesionalūs darbuotojai, labai didelis asortimentas, bei visad šviežias maistas ir gėrimai. Šioje rinkoje senai veikiančios kavinės turi pastovius lankytojus, vartotojai yra išsidalinę, todėl nesenai įėjus į rinką, labai sunku pritraukti klientus ir gauti jų pripažinimą.

UAB “Sausainėlis” bandė įsitvirtinti rinkoje keisdama kainų politiką. Pirmiausia buvo reguliuojamas kainų dydis kaip kainų politikos priemonė. Tačiau, kaip parodė vėlesnis marketingo tyrimas, to nepakako, be to kainos mažinimas labai stipriai atsiliepia pelningumui. Rimtai apsvarsčiusi situaciją įmonės vadovybė nusprendė vykdyti aktyvią rėmimo politiką, taikyti įvairią nuolaidų sistemą, didinti aptarnavimo kokybę, o ne mažindama kainą siekti populiarumo.

IV. ĮMONĖS RYŠIAI SU IŠORINĖ APLINKA

Tai nuo verslininko nepriklausanti aplinka, tai yra gamtos aplinka, politinė – teisinė aplinka, ekonominė aplinka, konkurencinė aplinka, technologinė aplinka, socialinė – kultūrinė aplinka ir pan. Pati svarbiausia išorinė verslo aplinka yra gamta. Tiktai ji gali aprūpinti žaliavomis, o jos ištekliai yra riboti.

Įmonės teisinė aplinka

Kita svarbi išorinė verslo aplinka yra politinė teisė. Verslininkas turi reaguoti į vyriausybės nutarimus, juridinius aktus, kurie skirstomi į:

1.                   Aktai kurie apibrėžia konkurencines sąlygas,

2.                   Aktai reguliuojantys konkurentų veiksmus

3.                   Aktai, reguliuojantys atskiras verslininkų veiksmų rūšis,

UAB “Sausainėlis” reglamentuoja šie Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisiniai aktai:

•                    Lietuvos Respublikos konstitucija,

•                    Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas,

•                    Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas,

•                    Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas,

•                    Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymas,

•                    Lietuvos Respublikos apskaitos pagrindų įstatymas

•                    Visuomeninio maitinimo taisyklės.

UAB “Sausainėlis” atsižvelgia į Kauno miesto valdybos priimtus nutarimus, reguliuojančius licenzijų kainas ir kitus verslo vykdymo aspektus.

Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka

Ekonominė aplinka veikia verslininką per vartotojus, jų perkamosios galios svyravimus. Perkamoji galia priklauso nuo pajamų lygio, kainų lygio, taupymo lygio, kredito gavimo aplinkybių.

Nepriklausomos Lietuvos teigiamais, paslankiais verslui ekonomikos poslinkiais, laikytina:

•                    Užsienio šalių kapitalo pritraukimas, įgyvendinti konkrečius investicinius projektus;

•                    Kainodara: lemiama kainų dalis respublikoje, susiformuoja be vyriausybės kišimosi, t.y susidaro prekių arba paslaugų paklausos ir pasiūlos santykio pagrindu;

•                    Dirbančiųjų atlyginimo kilimas ir tuo pačiu perkamosios galios didėjimas.

Nepalankūs verslui ekonominiai veiksniai:

•                    Pagrindinių ekonominių ir socialinių rodiklių blogėjimas (mažėja pramonės produkcijos apimtis, žemės ūkio produkcijos gamyba, pervežtų krovinių kiekis);

•                    Ekonomiškai nepagrįstos mokesčių normos, stabdančios gamybą ir verslą;

•                    Sudėtingą prekių pervežimo per Lietuvos valstybinę sieną, dokumentų įforminimo, bei jų kontrolės pasienio postuos tvarka;

•                    Infliacijos didėjimas ir socialinė įtampa;

Verslo aplinkos analizė rodo, kad:

1.                   Didėjant politiniam, teisiniam ir ekonominiam verslo aplinkos stabilumui atsiranda galimybė gana tiksliai prognozuoti ne tik artimą, bet ir tolimesnę verslo ateitį;

2.                   Didėjančios Lietuvos gyventojų realios pajamos sukuria prielaidas paslaugų verslui išvystyti;

3.                   Keičiasi žmonių požiūris į laisvalaikio praleidimo būdus. Daugelis ieško ramaus, romantiško ir be abejonės prestižinio kampelio.

Paslaugos kokybę galima nustatyti tik ja pasinaudojus, todėl klientų patirtis, paslaugų kiekybinės savybės, jų skiriamieji požymiai turi didesnę įtaką pardavimų skatinimui negu žodinė informacija ar rekomendacija prieš paslaugos pardavimą.

Dėl šių priežasčių UAB “Sausainėlis” didžiausia dėmesį teikia marketingui po pardavimo:

•                    Siekia kokybiškos klientų poreikių patenkinimo garantijos;

•                    skatina pozityvią žodine reklamą (per žodinę klientų informaciją kitiems žmonėms, perteikiančią paties kliento nuomonę apie paslaugų kokybę

UAB “Sausainėlis” skiria lėšų iš biudžeto tradicinėms marketingo priemonėms: reklamai ir prezentacijų organizavimui, kainų nuolaidoms.

Verslo priežiūros institucijų analizė

UAB “Sausainėlis” turi vykdyti visų verslo priežiūros institucijų nurodymus. Nuo pat kavinės – baro įkūrimo dienos jį lydi šios institucijos:

Darbų sauga,

Priešgaisrinė sauga,

Higienos centras,

Kokybės inspekcija,

Meteorologijos tarnyba,

Mokesčių inspekcija,

Mokesčių policija,

Ekonominė policija,

Viešosios tvarkos policija.

Darbų sauga:

1)                  Trys darbų saugos žurnalai;

2)                  Priimant darbuotoją pildomos darbo sutartys ir registruojamos į darbo sutarčių žurnalą. “Sodrai” tą pačią dieną pranešama apie naują darbuotoją;

3)                  Paruoštos darbo instrukcijos ir grafikai.

Priešgaisrinė sauga:

1)                  3 priešgaisrinės saugos žurnalai;

2)                  Patalpose yra gesintuvai, kurie pripildomi kasmet;

3)                  Kavinės baro  patalpose išvedžiota priešgaisrinė signalizacija;

4)                  Paruoštas patalpų evakuacijos planas ir t.t

Higienos centras

1)                  Patalpos griežtai atskirtos pagal paskirtį;

2)                  Įrengta šiuolaikiška patalpų vėdinimo sistema;

3)                  Darbuotojai turi specialias uniformas

4)                  Darbuotojai turi sanitarines knygeles,

5)                  Turi reikalaujamą skaičių kriauklių.

Kokybės inspekcija

Produktai švieži ir kokybiški;

Maisto produktai laikomi šaldytuvuose arba sandėlyje.

Meteorologijos tarnyba

1)                  Patiekalai paruošiami pagal receptuose nustatytas normas ,

2)                  Svarstyklės tikrinamos kasmet,

3)                  Matomoje vietoje pakabinti: įmonės pažymėjimas, licenzija, ir duomenys apie direktorių.

Mokesčių inspekcija, Mokesčių policija, Ekonominė policija, Viešosios tvarkos policija

Vyr. Buhalteris yra paskirtas tvarkyti visus reikiamus dokumentus reikiamu laiku ir pateikti reikiamoje instancijoje.

V. ĮMONĖS TOBULINIMO SIŪLYMAI

Gyvenimas ir darbas šiuolaikinėje visuomenėje reiškia nuolatinę kaitą ir tobulėjimą. Siekdami geriausių rezultatų savo veikloje, turime išmokti ją vertinti. Todėl, išanalizavus UAB “Sausainėlis” veiklą galimi tokie šios įmonės tobulėjimai:

– nuolatinis personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

–                    vadovybei nuolat didinti darbuotojų veiksmingumą, t.y. planuoti, organizuoti, motyvuoti ir kontroliuoti jų veiklą.

–                    užtikrinti kokybiškus klientų poreikius.

–                    taikyti lanksčia kainų nuolaidų politiką.

–                    Didinti reklama

Leave a Reply

Close Menu