Apie viską po truputį

Grybavimo taisyklės Lietuvos miškuose

1. Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklės (toliau vadinama taisyklės) nustato grybavimo tvarką visuose Lietuvos Respublikos miškuose (nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos) ir grybų pardavimo bei supirkimo tvarką.

2. Grybautojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Miškų įstatymo, Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių, kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje įstatymų bei teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimų.

3. Grybauti leidžiama visuose Lietuvos Respublikos miškuose, išskyrus:

3.1. rezervatų (visą laiką) ir ornitologinių draustinių (nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.) miškus;

3.2. miškus, kuriuose žmonių lankymasis ar grybavimas laikinai uždraustas ar apribotas savivaldos institucijų sprendimais.

Privačiuose miškuose, esančiuose arčiau kaip 100 m iki miško savininko sodybos, grybus rinkti leidžiama tik miško savininkui sutikus.

4. Leidžiama rinkti visų, išskyrus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų, rūšių grybus.

5. Baravykų ir voveraičių supirkimo pradžios datą kasmet nustato Aplinkos ministerija mokslo institucijų teikimu.

6. Draudžiama rinkti, parduoti ir supirkti:

6.1. baravykus, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis negu 1,5 cm;

6.2. voveraites, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis negu 1,0 cm.

Tarp surinktų, parduodamų arba supirktų šviežių voveraičių ar baravykų mažesnio kepurėlės skersmens grybų gali būti ne daugiau kaip 10% viso grybų skaičiaus.

7. Grybaujant grybas išraunamas arba nupjaunamas prie žemės.

8. Draudžiama grybaujant ardyti miško paklotę, samanų ar kerpių dangą, niokoti nerenkamus grybus.

9. Taisyklės turi būti iškabintos visuose grybų supirkimo punktuose matomoje vietoje.

10. Aplinkos ministerijos įgalioti pareigūnai kontroliuoja, kaip laikomasi šių taisyklių, ir patikrinimų metu nustato mažesnio kepurėlės skersmens šviežių grybų, kuriuos draudžiama rinkti pagal šių taisyklių reikalavimus, skaičių pagal Nurodymus (1 priedas) ir surašo aktą apie surinktus ar supirktus grybus. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Jį pasirašo Aplinkos ministerijos įgaliotas pareigūnas ir grybų rinkėjas, grybus parduodantis ar superkantis asmuo, kuriam įteikiamas antrasis akto egzempliorius.

11. Asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įsta­tymų nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
1998 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 113

1 priedas

Nurodymai mažesnio kepurėlės skersmens šviežių grybų, negu numatyta Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklėse, kiekiui nustatyti:

1. Surinktų, supirktų grybų patikrinimą atlieka Aplinkos ministerijos įgalioti pareigūnai miške, grybų supirkimo punktuose ar įmonėse, kurių veikla susijusi su grybų išteklių naudojimu.

2. Mažesnio kepurėlės skersmens šviežių grybų, negu numatyta Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklėse, skaičiui nustatyti imamas kontrolinis pavyzdys.

3. Kontrolinio pavyzdžio svoris turi sudaryti 1% viso tikrinamų grybų svorio, bet būti ne mažesnis kaip 1 kg ir ne didesnis kaip 10 kg. Jei tikrinamų grybų svoris neviršija 1 kg – tikrinamas visas kiekis.

4. Grybų kontrolinis pavyzdys imamas iš 5-10 taros vietų, pasveriamas, suskaičiuojami visi grybai. Po to išrenkami mažesni, negu numatyta taisyklėse, grybai ir suskaičiuojami.

5. Kontrolinio pavyzdžio leistinas mažesnio kepurėlės skersmens šviežių grybų skaičius nustatomas pagal formulę:

Gm = G × 100 : M , kur:

Gm – mažesnio kepurėlės skersmens, negu nustatyta taisyklėse, grybų kiekis procentais;

G – mažesnio kepurėlės skersmens, negu nustatyta taisyklėse, kontrolinio pavyzdžio grybų skaičius;

M – bendras kontrolinio pavyzdžio grybų skaičius.

6. Tikrinamas grybų kiekis laikomas neteisėtai surinktu arba supirktu, jei kontrolinio pavyzdžio Gm yra didesnis negu 10%.

7. Po patikrinimo kontrolinis grybų pavyzdys grąžinamas savininkui.

ūmėdėbaravykasgrybas (vokietukas)baravykas

This Post Has 6 Comments

  1. I simply want to mention I’m very new to blogging and seriously loved you’re web page. More than likely I’m going to bookmark your blog . You actually have great writings. Kudos for revealing your blog site.

  2. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

  3. I need to start a website what needs to be dynamic in regards to content and ability to run auctions and connect to payments functionalities. Can anyone advised of a suitable application / ISP/Hosting/ practical guides to allow me to under take this progress.. . Regards. . Khalidnz.

  4. How do you protect your website’s content from copyright infringement?

  5. What are the core or basic lessons taught Writing classes? One of the first things I learned about was Freytags Pyramid. I was told that isn’t an across the board learning device. So what is? I’m really curious. In poetry I was taught, ‘if it means too many things to too many people it misses it’s mark’. I have since learned that good writing tends to bring out different reactions in different people and different interpretations. How can learning about creative writing (creativity is so individualized) be standardized?.

  6. What is the best application for posting blogs or articles to my website?

Leave a Reply

Close Menu