Apie viską po truputį

Trumpas anglų – lietuvių kalbų žodynėlis

To be or not to be? – Bitei ar ne bitei?
We are the champions – Mes esame grybai
I see – Akių jūra
Icebreaker – Akių daužytojas
Bye bye baby, baby good bye – Pirk kūdikį, kūdikis geras pirkinys
Just in case – Tiktai portfelyje
Recycling – Grįžimas dviračiu
I never give up – Aš niekados nevemiu
I saw my Honey – Supjaustau savo mylimąją
I’m going to make you mine – Einu, padarysiu tau miną
Cops and robbers – Kepurės ir gumelės
Let’s have a party – Įsteikime partija
I’m just asking – Esu tiktai subinių karalius
Peace, Brother! – Gabalėlį, broli!

internetas

Leave a Reply

Close Menu