Apie viską po truputį

Kampinis šlifuoklis WS 6390 Kress

Kampinis šlifuoklis skirtas metalo pjovimui, šlifavimui ir valymui nuo rudžių. Šis įrankis turi elektroninę apsaugą nuo perkrovų. Gali būti naudojami tik pluoštine medžiaga sutvirtinti arba deimantiniai diskeliai, Naudojami diskeliai turi turėti didžiausią leistiną linijinį greitį 80 m/s

TECHNINIAI DUOMENYS
Įėjimo galingumas            900
Naudingas galingumas,            480W
Tuščios eigos / su apkrova
apsisukimų skaičius sk./min        4500-11500
Diskelių maksimalus skersmuo        125 mm
Šlifavimo ir pjovimo diskelių
maksimalus leistinas linijinis greitis        80 m/s
Tvirtinimo skylės skersmuo        22 mm
Špindelio sriegis             M 14
Įrankio svoris, kg            1,75

PERSKAITYKITE BENDRAS SAUGAUS DARBO TAISYKLES.
kress ws 6390DARBO SAUGUMO INSTRUKCIJA
(DIN 66069 ir EN 68)

Būtinai atkreipkite dėmesį į sekančius punktus:
1.     Diskelius saugoti nuo įvairių sugadinimų.
2.     Gali būti naudojami tik pluoštine medžiaga sutvirtinti arba deimantiniai diskeliai (maksimalus skerspjūvis – žr. techninius duomenis)
3.     Naudojami diskeliai turi turėti didžiausią leistiną linijinį greitį 80 m/s.
4.     Šlifavimo (arba pjovimo) diskeliai negali būti naudojami, jei faktinis apsisukimų skaičius viršija diskelio gamintojo leidžiamą apsisukimų skaičių.
5.     Dirbant su kampiniu šlifatoriumi būtini apsauginiai akiniai.
6.     Diskelio tvirtinimui gali būti naudojamos tik vienodo diametro ir vienodai besiliečiančios su diskeliu veržlės.
7.     Diskelių ir kitų šlifuojančių priedų tvirtinimo angos negali būti papildomai gręžiamos, nes dėl to padidėja skilimo tikimybė.
8.     Ant špindelio tvirtinami diskeliai (ar kitokie priedai) turi būti lengvai pasukami, bet ne per laisvi. Veržlė turi būti prisukama tik tiek, kad gerai laikytų diskelį.
9.     Bet kuris naujai pritvirtintas šlifavimo ar pjovimo diskelis turi tuščia eiga prasisukti apie pusę minutės. Aptarnaujantis ir kitas personalas šio bandomojo sukimosi metu turi būti nepavojingoje zonoje.
10.     Besisukančių šlifavimo (pjovimo) diskelių negalima stabdyti juos spaudžiant.
11.     Jei prie disko yra įvorė, ji neturi būti storesnė, nei šlifavimo (pjovimo) diskelis. Įvorė turi standžiai įlįsti į diskelio skylę.
12.     Šlifuoti ir pjaustyti galima tik su pritvirtintu apsauginiu gaubtu.
13.     Prieš keičiant diskelį prietaisą išjungti iš tinklo.
14.     Rankena reikalinga jūsų saugumui. Dirbkite tik su pritvirtinta rankena.
15.     Apdorojant kristalinę uolieną atsirandančios dulkės pavojingos sveikatai.
16.     Medžiagų, turinčių asbesto, negalima šlifuoti.
17.     Lauko maitinimo šaltiniai turi būti su papildomais srovės saugikliais.
18.     Negraižiokite korpuso. Papildomą informaciją galima tik klijuoti.
19.     Laidą visada ištieskite atgal, tolyn nuo įrankio.
20.     Naudojantis šiuo prietaisu mes primygtinai reikalaujame laikytis darbo saugumo nurodymų.

Dviguba izoliacija
Mūsų prietaisai sukurti pagal Europos standartus didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu. Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EN 55014.

Prieš naudodami įrankį, įsitikinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrankio.

1. PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
Norint įrankį įjungti reikia įjungimo žiedą (1) sukti rodyklės kryptimi tol, kol mygtukas (2) užfiksuos žiedą. Paspaudus mygtuko atsikišusį galą (3), įjungimo žiedas (1) atšoka į pradinę padėtį ir įrankis išsijungia.

VARIKLIO APSAUGOS IR APSISUKIMŲ REGULIAVIMO ELEKTRONIKA
Šioje veleno valdymo elektronikoje integruotos šios funkcijos:
Švelnus įsibėgėjimas. Įsibėgėjimo srovės ribojimas mažina įjungimo srovę. Variklis pamažu įsibėgėja iki nustatytų apsukų. Tai apsaugo vartotoją ir pavaros krumpliaračius, bei didina prietaiso ilgaamžiškumą.
Elektroninė apsauga nuo perkrovų. Dirbant nustatytos apsukos išlieka pastovios. Kai apkrova per didelė, integruota variklio elektroninė apsauga mažina apsisukimų skaičių. Prietaiso apkrovimas turi būti sumažintas, o geriausia trumpam atitraukti nuo apdorojamos medžiagos kol prietaisas vėl pasieks nustatytą apsisukimų skaičių.
Elektroninis greičio reguliavimas. Veleno elektroninio apsisukimų valdymo reguliatorius (20) leidžia parinkti optimalų apsisukimų skaičių visiems poliravimo, šlifavimo ir pjovimo darbams. Reikalingas variklio apsisukimų skaičius priklauso nuo apdirbamos medžiagos ypatybių. Optimalų apsisukimų skaičių geriausia parinkti darbo pradžioje bandant.
Poliravimui naudokite mažas apsukas.

2. ŠLIFUOTI GERIAU SEKSIS, JEI PRIETAISĄ PAKREIPSITE 200 – 300 KAMPU.

3. APSAUGINIO GAUBTO NUĖMIMAS IR TVIRTINIMAS
Nuimant apsauginį gaubtą (4) reikia atsukti du varžtus (5) ir nuimti gaubto fiksacinį žiedą (6). Po to nuimamas apsauginis gaubtas (4), spyruoklinis žiedas (7) ir gaubto atraminis žiedas (8). Apsauginis gaubtas uždedamas atvirkštine tvarka.

PJAUTI IR ŠLIFUOTI TIK SU APSAUGINIU GAUBTU!

APSAUGINIO GAUBTO PASUKIMAS
Atleidus varžtus (5) ir atpalaidavus fiksacinį žiedą (6) apsauginį gaubtą (4) galima pasukti į norimą padėtį. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad rankena būtų pritvirtinta apsaugotoje pusėje. Kitu atveju galima susižaloti.

4. LENKTOS RANKENOS TVIRTINIMAS
Lenkta rankena (10) gali būti tvirtinama trijose padėtyse priklausomai nuo darbo pobūdžio ir nuo vartotojo pageidavimo. Prisukama specialia veržimo rankenėle (14) pagal laikrodžio rodyklę. Priveržus, rankenėlę (14) kilstelėti ir įstatyti į ankstesnę padėtį. Tvirtinant rankeną šoninėse padėtyse reikia, kad distancinės atramos (12) karbukai (15) būtų įstatyti į jiems skirtas išpjovas (16) ventiliacijos angų (17) prailginimuose.

LENKTOS RANKENOS PASUKIMAS
Lenkta rankena gali būti pasukta pagal vartotojo pageidavimą. Tam reikia sukti rankenėlę (14) prieš laikrodžio rodyklę tol, kol lenktą rankeną (10) galima pakelti nuo distancinės atramos (12). Tada lenkta rankena (10) pasukama į norimą padėtį ir priveržiama rankenėle (14).

5. ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO DISKELIŲ TVIRTINIMAS
Ir stori (5-10mm) ir ploni (1-4mm) diskeliai turi būti tvirtinami tarp dviejų tvirtinimo detalių (18). Špindelio užrakinimas supaprastina priveržimą ir atsukimą specialiu raktu.. Keitimo metu reikia prispausti užrakinimo mygtuką (19).

PRIEŠ ARDYDAMI ĮRANKĮ AR KEISDAMI DISKELIUS IŠTRAUKITE MAITINIMO KABELĮ IŠ TINKLO!

ANGLIES ŠEPETĖLIUS KEISTI TIK SERVISE.

PAŽEISTAS KABELIS TURI BŪTI IŠ KARTO KEIČIAMAS.
Nuspauskite kabelio fiksatorius (22) ir ištraukite kabelio kištuką (21) iš rozetės.

Kress įrankių katalogą rasite čia

Leave a Reply

Close Menu