Apie viską po truputį

Gręžtuvas SBLR 2250 Kress

Gręžtuvas pritaikytas gręžti į medį, metalą ir pan., gręžti su kalimu į mūrą, betoną ir pan. medžiagas. Įrankis nepritaikytas: sunkiems maišymo darbams, gręžimui su didelių diametrų grąžtais, didelių diametrų varžtų sukimui, varžtų sukimui ypač dideliais kiekiais (gali perkaisti variklis)

1. Jungiklis su veleno elektronika ir reguliavimu

2. Fiksavimo mygtukas ilgesniam darbui

3. Perjungėjas : į kairę / į dešinę

4. Perjungėjas : gręžimas kalant / gręžimas

5. Laikiklis raktui (komplektacijoje nėra)

6. Greito užveržimo griebtuvas

TECHNINIAI DUOMENYS                SBLR 2250

Įėjimo galingumas                                       …………  500 W

Naudingas galingumas                                …………  260 W

Pavarų skaičius                                            …………  1

Sukimas į kairę / į dešinę                            …………   Taip

Apsukos tuščioje eigoje                               ………… 0 – 3400 aps./min

Apsukos su apkrova                                    …………  0 – 1800 aps./min

Smūgių skaičius / min                                  …………         aps./min x 16

Gręžimas :     į metalą                                …………    10 mm

į medį                                    …………   25 mm

Gręžimas su kalimu į betoną                       …………  13 mm

Sriegimas į medį                                           ………… 6 mm

Sriegimas į skardą                                        ………… 6.3 mm

Tvirtinimo kaklelis                                        …………                      43 mm

Griebtuvo tvirtinimo diapazonas mm iki     ………… 13 mm

Svoris                                                             …………                     1.7 kg

kress sblr 2250PANAUDOJIMAS

Gręžtuvas pritaikytas gręžti į medį, metalą ir pan., gręžti su kalimu į mūrą, betoną ir pan. medžiagas.

Įrankis nepritaikytas :

sunkiems maišymo darbams

gręžimui su didelių diametrų gražtais

didelių diametrų varžtų sukimui

varžtų sukimui ypač dideliais kiekiais (gali perkaisti variklis)

PERSKAITYKITE BENDRAS SAUGAUS DARBO TAISYKLES

! Prieš keičiant grąžtus išjunkite prietaisą iš tinklo !

DVIGUBA IZOLIACIJA – Mūsų prietaisai sukurti didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai su EN normomis. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektros smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu ¼. Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EN 55014.

ĮJUNGIMAS – Prieš įjungiant į tinklą įsitikinkite, ar įtampa jūsų tinkle atitinka įtampą nurodytą techniniuose parametruose.

JUNGIKLIS SU FIKSAVIMO MYGTUKU ILGESNIAM  DARBUI – Prietaisas įjungiamas paspaudžiant jungiklį (1). Norint dirbti ilgiau, papildomai paspaudžiamas fiksavimo mygtukas (2). Norint prietaisą išjungti, lengvai paspaudžiamas jungiklis (1) ir fiksavimo mygtukas (2)  iššoka automatiškai.

ELEKTRONINIS APSISUKIMŲ SKAIČIAUS REGULIAVIMAS – Šie modeliai jungiklyje turi veleno elektroniką. Apsisukimai gali būti reguliuojami paprasčiausiai daugiau ar mažiau paspaudžiant jungiklį (1).

PRIETAISAS NEGALI BŪTI BLOKUOJAMAS ILGIAU KAIP 2 – 3 SEK. JEI BLOKAVIMAS TRUKS ILGIAU, GALI BŪTI SUGADINTAS VARIKLIS.

SAUGOKITE PRIETAISĄ NUO PERKAITIMO DIRBDAMI MAŽOMIS APSUKOMIS IR SU DIDELE APKROVA, T.Y. SRIEGIANT. AUŠINKITE VARIKLĮ PRASUKDAMI LAISVA EIGA MAKSIMALIAIS SŪKIAIS.

KALIMAS – Prietaisas turi tvirtą kalimo mechanizmą, kuris įjungiamas ir atjungiamas jungikliu (4).

Naujas kalimo jungiklis leidžia netgi dirbant atjungti ar įjungti kalimą.

Gręžimui – jungiklį (4) nustumti į kairę.

Gręžimui su kalimu – jungiklį (4) nustumti į dešinę.

SUKIMO KRYPTIES PAKEITIMAS – Sukimo kryptis keičiama perjungėju (3), esančiu virš jungiklio :

L – kairėn

R – dešinėn

DĖMESIO ! SUKIMO KRYPTĮ GALIMA KEISTI TIK PRIETAISUI PILNAI SUSTOJUS.

! Naudojant prietaisą kaip gręžtuvą ar kaip atsuktuvą, kalimą būtina atjungti !

GREITO UŽVERŽIMO GRIEBTUVAS – Griebtuvas turi apsauginį užraktą nuo grąžto atsiveržimo.

Užveržiant ir atsukant griebtuvą reikia laikyti už griebtuvo žiedo, esančio prie korpuso.

Užveržiant turi jaustis aiškus užrakto trakštelėjimas.

SRIEGIMAS – Sūklys turi vidinį šešiabriaunį, pritaikytą atsuktuvų galvutėms įstatyti. Čia gali būti panaudoti visi įprastiniai atsuktuvai, skirti į 6,3 mm šešiabriaunį arba 1/4″ pagal standartą DIN 3126 formos C. Patogiau naudoti kryžminį atsuktuvą. Taip lengviau sriegiant išcentruoti medvaržtį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kryžminiai atsuktuvai gali būti dviejų tipų : PHILLIPS ir POZIDRIV. Naudokite tik to paties tipo atsuktuvus ir medvaržčius.

Ilgai dirbant su didele apkrova ir mažomis apsukomis, variklis gali perkaisti. Variklį aušinti įjungus aukštas apsukas tuščioje eigoje.

PRIEŠ DARANT ĮVAIRIAS OPERACIJAS SU PRIETAISU BŪTINA JĮ  IŠJUNGTI  IŠ TINKLO.

PRIEŽIŪRA – Prietaiso variklis yra pakankamai suteptas ir paruoštas ilgalaikiam darbui. Vis dėlto po 60 – 80 darbo valandų atneškite įrankį profilaktikai. Prietaisas Jums ilgiau tarnaus, jei po darbo nuo jo nuvalysite dulkes, o iš ventiliacijos angų jas išpūsite. Jei ruošiatės juo ilgai ir sunkiai dirbti, patikrinkite jį profilaktiškai.

ANGLIUKŲ PAKEITIMAS – Angliukus keiskite ir kitus remonto darbus atlikite tik autorizuotose serviso dirbtuvėse. Pažeistą kabelį reikia iš karto pakeisti. Tai turi atlikti specialistas.

Leave a Reply

Close Menu