Apie viską po truputį

Gręžtuvas SBLR 2200 Kress

Gręžtuvas pritaikytas gręžti į medį, metalą ir pan., gręžti su kalimu į mūrą, betoną ir pan. medžiagas. Įrankis nepritaikytas sunkiems maišymo darbams, gręžimui su didelių diametrų grąžtais, didelių diametrų varžtų sukimui, varžtų sukimui ypač dideliais kiekiais (gali perkaisti variklis)

1. Jungiklis su veleno elektronika ir reguliavimu
2. Fiksavimo mygtukas ilgesniam darbui
3. Perjungėjas : į kairę / į dešinę
4. Perjungėjas : gręžimas kalant / gręžimas
5. Laikiklis raktui

TECHNINIAI DUOMENYS    SBLR 2200
Įėjimo galingumas                                  500 W
Naudingas galingumas                            255 W
Pavarų skaičius                                        1
Sukimas į kairę / į dešinę                         Taip
Apsukos tuščioje eigoje                           0 – 3400 aps./min
Apsukos su apkrova                                0 – 2000 aps./min
Smūgių skaičius / min                             aps./min x 16
Gręžimas į metalą                                   10 mm
Gręžimasį medį                                 …25 mm
Gręžimas su kalimu į betoną                13 mm
Sriegimas į medį                                   6 mm
Sriegimas į skardą                                6.3 mm
Tvirtinimo kaklelis                               43 mm
Griebtuvo tvirtinimo diapazonas mm iki  13 mm
Svoris                                                        1.7 kg

kress sblr 2200PANAUDOJIMAS
Gręžtuvas pritaikytas gręžti į medį, metalą ir pan., gręžti su kalimu į mūrą, betoną ir pan. medžiagas.
Įrankis nepritaikytas :
sunkiems maišymo darbams
gręžimui su didelių diametrų grąžtais
didelių diametrų varžtų sukimui
varžtų sukimui ypač dideliais kiekiais (gali perkaisti variklis)

PERSKAITYKITE BENDRAS SAUGAUS DARBO TAISYKLES

! Prieš keičiant grąžtus išjunkite prietaisą iš tinklo !

DVIGUBA IZOLIACIJA – Mūsų prietaisai sukurti didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai su instrukcijomis II klasei VDE 0740 ir CEE 20. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektros smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu ¼. Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EG direktyvą 87/308/EWG.

ĮJUNGIMAS – Prieš įjungiant į tinklą įsitikinkite, ar įtampa jūsų tinkle atitinka įtampą nurodytą techniniuose parametruose.

JUNGIKLIS SU FIKSAVIMO MYGTUKU ILGESNIAM  DARBUI – Prietaisas įjungiamas paspaudžiant jungiklį (1). Norint dirbti ilgiau, papildomai paspaudžiamas fiksavimo mygtukas (2). Norint prietaisą išjungti, lengvai paspaudžiamas jungiklis (1) ir fiksavimo mygtukas (2)  iššoka automatiškai.

ELEKTRONINIS APSISUKIMŲ SKAIČIAUS REGULIAVIMAS – Šie modeliai jungiklyje turi veleno elektroniką. Apsisukimai gali būti reguliuojami paprasčiausiai daugiau ar mažiau paspaudžiant jungiklį (1). Norint fiksuoti apsukų skaičių, naudojamas ratukas : A – mažiausios apsukos, B – didžiausios apsukos.

PRIETAISAS NEGALI BŪTI BLOKUOJAMAS ILGIAU KAIP 2 – 3 SEK. JEI BLOKAVIMAS TRUKS ILGIAU, GALI BŪTI SUGADINTAS VARIKLIS.
SAUGOKITE PRIETAISĄ NUO PERKAITIMO DIRBDAMI MAŽOMIS APSUKOMIS IR SU DIDELE APKROVA, T.Y. SRIEGIANT. VARIKLĮ AUŠINKITE PRASUKDAMI LAISVA EIGA MAKSIMALIAIS SŪKIAIS.

KALIMAS – Prietaisas turi tvirtą kalimo mechanizmą, kuris įjungiamas ir atjungiamas jungikliu (4).
Naujas kalimo jungiklis leidžia netgi dirbant atjungti ar įjungti kalimą.
Gręžimui – jungiklį (4) nustumti į kairę.
Gręžimui su kalimu – jungiklį (4) nustumti į dešinę.

SUKIMO KRYPTIES PAKEITIMAS – Sukimo kryptis keičiama perjungėju (3), esančiu virš jungiklio :
L – kairėn
R – dešinėn
DĖMESIO ! SUKIMO KRYPTĮ GALIMA KEISTI TIK PRIETAISUI PILNAI SUSTOJUS.
! Naudojant prietaisą kaip gręžtuvą ar kaip atsuktuvą, kalimą būtina atjungti !

SRIEGIMAS – Sūklys turi vidinį šešiabriaunį, pritaikytą atsuktuvų galvutėms įstatyti. Čia gali būti panaudoti visi įprastiniai atsuktuvai, skirti į 6,3 mm šešiabriaunį arba 1/4″ pagal standartą DIN 3126 formos C. Patogiau naudoti kryžminį atsuktuvą. Taip lengviau sriegiant išcentruoti medvaržtį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kryžminiai atsuktuvai gali būti dviejų tipų : PHILLIPS ir POZIDRIV. Naudokite tik to paties tipo atsuktuvus ir medvaržčius.

Ilgai dirbant su didele apkrova ir mažomis apsukomis, variklis gali perkaisti. Variklį aušinti įjungus aukštas apsukas tuščioje eigoje.

PRIEŠ DARANT ĮVAIRIAS OPERACIJAS SU PRIETAISU BŪTINA JĮ  IŠJUNGTI  IŠ TINKLO.

PRIEŽIŪRA – Prietaiso variklis yra pakankamai suteptas ir paruoštas ilgalaikiam darbui. Vis dėlto po 60 – 80 darbo valandų atneškite įrankį profilaktikai. Prietaisas Jums ilgiau tarnaus, jei po darbo nuo jo nuvalysite dulkes, o iš ventiliacijos angų jas išpūsite. Jei ruošiatės juo ilgai ir sunkiai dirbti, patikrinkite jį profilaktiškai.

ANGLIUKŲ PAKEITIMAS – Angliukus keiskite ir kitus remonto darbus atlikite tik autorizuotose serviso dirbtuvėse. Pažeistą kabelį reikia iš karto pakeisti. Tai turi atlikti specialistas.

Leave a Reply

Close Menu