Apie viską po truputį

Perforatorius PSE 500 Kress

Pneumatinis perforatorius yra universalus įrankis gręžimui su kalimu, lengviems kalimo darbams, taip pat sriegimui į medį, metalą, plastiką. Galingumas 500W, reversas, dvi pavaros, atskira kalimo funkcija, Gręžimas į plieną iki 13 mm, į lengvą metalą iki 15mm, į medį iki 30mm, į betoną iki 20mm. Sriegimas į medį iki 6mm, į skardą iki 6,3mm, svoris 2,7kg.

1.  SAUGAUS DARBO TAISYKLĖS
Prieš pradedant naudoti prietaisą, perskaitykite naudojimosi instrukciją.
! Jei darbo metu pažeidžiamas kabelis, tuoj pat išjunkite jį iš tinklo.
! Dirbant naudokitės apsauginiais akiniais, darbinėmis pirštinėmis, ausinėmis.
! Saugumo sumetimais dirbkite tik su rankena 12.
! Negręžkite asbesto turinčių medžiagų.
! Nenešiokite prietaiso už kabelio.
! Negręžiokite prietaiso korpuso.

kress psx 550
1. Anga  SDS grąžtui ar kaltui įdėti
2. Apsauginis dangtelis nuo dulkių
3. Fiksavimo gaubtelis
4. Pavarų perjungimas / sukimo išjungimas
5. Fiksavimo mygtukas ilgesniam darbui
6. Jungiklis su apsukų skaičiaus reguliavimu
7. Vėdinimo angos
8. Tinklo kabelio fiksatorius
9. Sukimo krypčių perjungėjas
10. Jungiklis kalimui įjungti / išjungti
11. Gylio matuoklio tvirtinimas
12. Papildoma rankena
13. Adapteris atsuktuvo antgaliams (1/4”) ir gręžimo galvutei be kalimo

3.  TECHNINIAI DUOMENYS    PSE 500
Įėjimo galingumas W          500
Naudingas galingumas W        200
Elektr. apsukų reguliavimas     Yra
Sukimas kairėn / dešinėn        Yra
Pavarų skaičius            1
Apsukų sk.tušč.eigoje I pav.  /min    0-950
Apsukų sk. su apkrova I pav./min     0-730
Kalimų sk. tušč.eigoje /min    4600
Grąžto tvirtinimas        SDS-plus
Smūgio jėga             2.1 J
Gręžimas į
plieną mm             13
legv.metalą            15
medį  mm             30
betoną mm            20
Sriegimas į medį mm         6
Sriegimas į skardą mm        6.3
Svoris  kg            2.75

5.  PRIEŠ PRADEDANT DIRBTI SUMONTUOKITE PAPILDOMĄ RANKENĄ IR PRIJUNKITE KABELĮ.

6.  ĮJUNGIMAS
Prieš įjungdami prietaisą į tinklą pasitikrinkite, ar įtampa jūsų tinkle atitinka nurodytą techniniuose parametruose.

JUNGIKLIS SU FIKSAVIMO MYGTUKU ILGESNIAM DARBUI
Prietaisas įjungiamas paspaudžiant jungiklį 6. Norint dirbti ilgiau papildomai paspaudžiamas fiksavimo mygtukas 5. Norint prietaisą išjungti, tereikia lengvai spustelėti jungiklį 6 ir fiksavimo mygtukas 5 iššoka automatiškai.

MECHANINĖS PAVAROS
Pavarų perjungėju 4 galima nustatyti tris padėtis:
1 – žemos apsukos
2 – aukštos apsukos
“kaltas” – kalimas be sukimo. Naudojama lengviems kalimo darbams.
Mechaninės pavaros perjungiamos įrankiui nesisukant. Perjungiant nenaudoti jėgos. Jei lengvai nepersijungia, reikia truputį pasukti sūklį ir tuomet perjungti mechanines pavaras.

GRĘŽIMAS KALANT / GRĘŽIMAS
Perjungimui naudojamas jungiklis 10.
”plaktukas”-gręžimas kalant,
“grąžtas”-gręžimas be kalimo.
Gręžimui kalant į betoną, akmenį ar mūrą naudokite tik SDS plus sistemos grąžtus su kietlydinio antgaliu. Metalus ar keramiką gręžkite neįjungus kalimo mechanizmo.
Atsargiai: gręžiant su kalimu žiūrėkite sukimosi kryptį, nes sukant į priešingą (kairę) pusę sugadinsite grąžtą.
DĖMESIO, GRĘŽIANT SU KALIMU NESPAUSKITE PER STIPRIAI, tai nepadidins smūgių jėgos, o tik bereikalingai apkraus variklį.
Norint pasiekti maksimalų efektyvumą gręžiant su kalimu, reikia naudoti maksimalias apsukas pirmoje pavaroje.
Lengviems kalimo darbams jungiklis 4 turi būti padėtyje “kaltas”.

APSUKŲ  REGULIAVIMAS
Apsukas galima reguliuoti tolygiai jungikliu 6.

SUKIMO KRYPTIES PERJUNGIMAS
Sukimo krypties perjungėju 9 kryptis perjunkite tik prietaisui visiškai nesisukant.
Dešinėn  – R
Kairėn – L
Jei jungiklis per vidurį – variklis nesisuks.
Dėmesio! Sukimui į kairę ar į dešinę jungiklį 9 būtina pasukti iki galo.

7.  GRĄŽTO (KALTO) PAKEITIMAS
Prieš keičiant įrankį reikia išjungti prietaisą iš tinklo.

Įrankio vietą, kuri bus įstatoma į prietaisą, gerai nuvalyti ir truputį sutepti alyva. Patraukti galvutės gaubtelį 3 atgal. Įrankį įstatykite sukdami galvutę taip, kad įrankis užsifiksuotų. Atleiskite gaubtelį, kad grįžtų į pradinę padėtį. Patikrinkite, ar įrankis gerai įstatytas į galvutę: jis turi turėti laisvumą pirmyn ir atgal.
Įrankio išėmimas vyksta taip pat: patraukti gaubtelį atgal, įrankis išimamas, o gaubtelis grįžta į pradinę padėtį. Žiūrėkite, kad nebūtų pažeistas apsauginis dangtelis 2. Pažeistą apsauginį dangtelį reikia pakeisti nauju.
Kaldami nenaudokite perforatoriaus kaip laužtuvo. Atkirtinėkite mažais gabaliukais – toks darbas bus efektyviausias.
Nespauskite prietaiso – nuo to smūgio jėga nepadidės.
DĖMESIO, prieš kalant patikrinti ar kalto padėtis teisinga. Jei kaltas įstatytas nepatogiai, jį galima pasukti reikiamu kampu, jungiklį 4 perstačius į tarpinę padėtį. Po to jungiklį 4 vėl grąžinti į padėtį “kalimas”.

8.  PAPILDOMA   KOMPLEKTACIJA   (PSX 550)
Gręžimui į metalą, medį naudojama papildoma galvutė cilindriniams grąžtams. Ji užsukama ant adapterio 13 , kuris įstatomas į SDS plus tipo galvutę analogiškai, kaip grąžtas ar kaltas.

10.  PRIEŽIŪRA
Įrankio vidus yra pakankamai suteptas ir todėl prietaiso priežiūra yra minimali. Tačiau reguliariai (kas 50-100 darbo valandų) reikalinga atlikti įrankio profilaktinį servisą.
Atkreipkite dėmesį į sekančius nurodymus:
-Ventiliacines angas valyti nuo dulkių ir nešvarumų.
-Angą, į kurią įstatomi įrankiai, nuolat laikyti švarią, ji turi būti lengvai sutepta alyva.
-Korpusui valyti naudokite drėgną skudurėlį. Nenaudokite aštrių valymo priemonių ar chemikalų.
Jei ruošiatės prietaisu ilgai ir intensyviai dirbti, patariame atlikti prietaiso profilaktiką servise. Taip jūs išvengsite bereikalingų išlaidų prietaiso remontui ir padidinsite jo ilgaamžiškumą.

Leave a Reply

Close Menu