Apie viską po truputį

Perforatorius PH 500 Kress

Šis perforatorius pilnai tinka gręžimui ir gręžimui su kalimu, taip pat varžtų sukimui į medį, metalą ir plastiką. Šis perforatorius neturi tik kalimo funkcijos, todėl jo negalima naudoti kalimo darbams. Prieš įjungdami įrankį, pilnai perskaitykite (čia rimtai) šią instrukciją ir apžvelkite saugos instrukcijas, taip pat perskaitykite bendras saugos instrukcijas esančias ant atskiro lapelio.

SAUGOS INSTRUKCIJOS  ARBA KAIP IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ

Prieš įjungdami įrankį, pilnai perskaitykite (čia rimtai) šią instrukciją ir apžvelkite saugos instrukcijas, taip pat perskaitykite bendras saugos instrukcijas esančias ant atskiro lapelio.

!    Jei tinklo kabelis dirbant yra pažeidžiamas, tuoj pat jį ištraukite iš rozetės.
!    Niekada nedirbkite su pažeistu tinklo kabeliu.
!    Dėvėkite apsauginius akinius, apsaugines ausines, pirštines ir rimtą avalynę.
!    Saugumo sumetimais, dirbkite tik su papildoma rankena 12.
!    Nedirbkite su medžiagomis, turinčiomis asbesto.
!    Nelaikykite įrankio už jo laido.
!    Darbo vietoje esančios rozetės turi būti apsaugotos nuotėkio srovės rele.
!    Norėdami prikabinti skiriamuosius ženklus ant įrankių, negręžkite jų korpuso, nes pažeisite elektros izoliaciją.
Naudokite lipdukus.
!    Kai grąžtas netikėtai užstringa, perduodamas atoveiksmis gali išmušti įrankį jums iš rankų – taigi stovėkite stabiliai ir laikykite įrankį tvirtai abiem rankom.

kress ph 500
1    Grąžtų laikiklis
2    Apsauga nuo dulkių
3    Fiksuojantis žiedas
4    Veržtas gylio matuokliui (11) ir papildomai rankenai (12) tvirtinti.
5    Ventiliacinės angos
6    Sukimosi krypties jungiklis
7    Fiksavimo mygtukas
8    Įjungimo/Išjungimo mygtukas
9    Ventiliacinės angos
10    Rankenėlė perjungti gręžimui/gręžimui su kalimu
11    Gręžimo gylio ribotuvas
12    Papildoma rankena
13    Adapteris atsuktuvų antgaliams/grąžtų griebtuvui

Pavaizduoti ir aprašyti priedai ne visada įeina į standartinę komplektaciją.
TECHNINIAI DUOMENYS

Pneumatinis gręžtuvas su kalimu    550 PH
Įėjimo galingumas        550 Vatų
Naudingas galingumas        270 Vatų
Elektronika            YRA
Apsukų skaičius BE apkrovimo    0-1000 aps/min
Apsukų skaičius SU apkrovimu    0-730 aps/min
Smūgių skaičius BE apkrovos    maks. 4950 aps/min
Smūgių skaičius SU apkrova    maks. ~4100 aps/min
Smūgio energija        maks. 2,0 Džauliai
Sukimas į kairę/dešinę        YRA
Tvirtinimo kaklo diametras    43 mm Euro standartas
Grąžtų tvirtinimas        SDS-Plus

Didžiausi gręžimo skersmenys
Plienas            13 mm
Lengvi metalai        16 mm
Medis            30 mm
Betono gręžimas su kalimu    20 mm
Patartinas gręžimo su kalimu skersmuo    5-14 mm

Didžiausi varžtų sukimo skersmenys
Medis            6 mm
Lakštinis metalas        6,3 mm
Kampo išmatavimas        33 mm
Svoris            2,2 kg
Izoliacijos klasė        II

TRIUKŠMAI IR VIBRACIJOS
Dydžiai išmatuoti remiantis EN 60745.
Garso slėgio lygis :    94 dB(A).
Garso galios lygis :    105 dB(A).
Emisija darbo vietoje : K – 3 dB.

!!! BŪTINAI dėvėkite apsaugines ausines !
Tipiškai įvertintas pagreitis yra 8,1 m/s².

PAPILDOMOS RANKENOS IR TINKLO KABELIO TVIRTINIMAS

!    Prieš atlikdami bet kokias operacijas su įrankiu, ištraukite kištuką iš rozetės !
•    Naudokitės įrankiu tik SU papildoma rankena 12. Pritvirtinkite papildomą rankeną prie tvirtinimo kaklo varžtu 4.
•    Sujunkite tinklo kabelio galą su įrankio rankena. Jungtis turi gražiai įsistatyti.

!    Naudokite tik KRESS tinklo kabelį. Nenaudokite šio kabelio su kitais įrankiais.
•    Naudokite tik originalų, gerai izoliuotą KRESS tinklo kabelio galą (kodas H07 RN-F).
NAUDOJIMAS
!    Prieš naudodami įsitikinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant jūsų įrankio informacinės lentelės.
ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS
•    Spauskite ir atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką 8.
•    Įjungimo/išjungimo mygtuką galite užfiksuoti fiksavimo mygtuku 7. Kad atleisti, trumpai spustelkite ir atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką 8.
GRĘŽIMAS – GRĘŽIMAS SU KALIMU
•    Gręžimo rėžimui, perjunkite rankenėlę 10 prie pavaizduoto grąžto.
•    Gręžimui su kalimu, perjunkite prie pavaizduoto plaktuko.
•    Rėžimus patartina junginėti įrankį išjungus.
•    Pavarų dėžė pereina į nurodytą rėžimą tik kai įrankis įjungiamas mygtuku 8.
•    Pastaba : Gręžimas į kairę pusę kalant sugadina jūsų grąžtą. Taip pat išjunkite kalimo mechanizmą kai naudojate deimantines gręžimo karūnas ir kai maišote skiedinius.
•    Kai gręžiate su kalimu, naudokite tik tam pritaikytus grąžtus pakietinto metalo galais su SDS-Plus tvirtinimu. Paprastų, cilindriniais galais grąžtų naudojimas adapterio 13 ir normalaus grąžtų griebtuvo (su tvirtinimo raktu) pagalba kartu su kalimo mechanizmu neįmanomas.
GREIČIO KONTROLĖ
Su įjungėju/išjungėju 8, greitis gali būti reguliuojamas tolygiai. Lengvai spaudžiant jungiklį 8, įrankio mechanizmas pradeda iš lėto suktis; didinant spaudimo jėga, didėja ir apsukų skaičius.
SUKIMOSI KRYPTIES KEITIMAS
Perjunkite sukimosi krypties jungiklį 6 TIK kai įrankio mechanizmas pilnai sustojęs.
Suimkite jungiklį 6 iš abiejų pusių.
Sukimas į dešinę :    pasukite jungiklį į “R”.
Sukimas į kairę :    pasukite jungiklį į “L”.
Jei sukimosi krypties jungiklis 6 pasuktas į poziciją kažkur tarp “R” ir “L”, įrankio neįjungsite.

GRĄŽTŲ KEITIMAS
Grąžtų laikiklis 1 užtvirtina SDS-Plus grąžtus be rakto.
Grąžtų tvirtinimas
!    Prieš atlikdami bet kokias operacijas su įrankiu, ištraukite kištuką iš rozetės !
•    Nuvalykite ir lengvai patepkite grąžto įstatomąjį galą
•    Atitraukite fiksuojantį žiedą 3 atgal. Įstatykite ir stumkite grąžtą jį sukdami, kol pajausite, kad jis užsifiksavo. Atleiskite fiksuojantį žiedą 3. Patikrinkite, ar grąžtas tikrai užsifiksavo.
•    Patikrinkite, ar apsauga nuo dulkių 2 nesugadinta. Jei taip, pakeiskite ją, o jei nesugebate, kreipkitės į artimiausią servisą. Ir, savaime aišku, mes ją pakeisime 🙂
GRĄŽTŲ IŠĖMIMAS
Atitraukite fiksuojantį žiedą 3 atgal ir grąžtą išimkite.

GRAŽTŲ GRIEBTUVAS (priedas)
Metalo, medžio ir plastiko gręžimui grąžtais, kurie turi normalius cilindrinius įstatomuosius galus, naudokite griebtuvą (13 mm maks. griebtuvo laikančioji skylė). Griebtuvas pritvirtinamas prie adapterio 13. Galite naudoti visus įprastinius griebtuvus su ½”x20 UNF vidiniais sriegiais (TIK 13 mm maks. griebtuvo laikančioji skylė).

GRIEBTUVO TVIRTINIMAS
!    Prieš atlikdami bet kokias operacijas su įrankiu, ištraukite kištuką iš rozetės !
•    Nuvalykite griebtuvo ir adapterio 13 sriegius. Prisukite griebtuvą prie adapterio 13 ir pritvirtinkite jį (~30 Nm jėga).

PATARIMAI
•    Negręžkite į sienoje paslėptus elektros laidus, taip pat ir į dujų bei vandens linijas. Prieš pradėdami dirbti patikrinkite vietas, į kurias gręšite, pavyzdžiui, metalo detektoriumi.
•    Metalui gręžti naudokite tik geros kondicijos, išgaląstus grąžtus; akmeniui ir betonui naudokite tik mūro grąžtus su pakietinto metalo įstatomaisiais galais.
•    Stenkitės pritaikyti gręžimo greitį prie grąžto skersmens, ir prie medžiagos, su kuria dirbate. Tiksliems gręžimo darbams, įstatykite įrankį į stovą (priedas).
GRĘŽIMAS SU KALIMU
Dėvekite apsauginius akinius ir ausines.
Spausdami įrankį nenaudokite per daug jėgos. Šiuos būdu efektyvumo nepadidinsite.
!    Gręždami su kalimu, dirbkite tik su apsauginiais akiniais, apsauginėmis ausinėmis ir papildoma rankena 12. Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar varžtas 4 tvirtai prisuktas.
GRĘŽIMAS Į PLYTELES
•    Pradėkite gręžti į plytelę iš lėto, ir tik tuomet, kai pragręšite ją kiaurai, galite įjungti kalimo mechanizmą (tolimesniam gręžimui į sieną).
VARŽTŲ SUKIMAS
•    Atsuktuvų antgalius galima įstatyti į adapterį 13 (priedas). Gali būti naudojami atsuktuvų antgaliai su 6,3 mm arba ¼” šešiakampiu tvirtinimu (DIN 3126, Form C).
•    Atsuktuvų antgaliai laikomi adapteryje spyruokle. Taigi naudokite tik antgalius su grioveliu.

APSAUGA NUO UŽSIKIRTIMO
•    Jei įrankis gręžiant užsikerta (tai yra, sutinka rimtą kliūtį), įsijungia apsauga.
•    Tokiu atveju atlaisvinkite įrankį ištraukdami jį iš strigimo vietos.
•    Dirbdami laikykite įrankį tvirtai abiem rankom ir stovėkite stabiliai.

PRIEŽIŪRA
!    Prieš atlikdami bet kokias operacijas su įrankiu, ištraukite kištuką iš rozetės !
•    Prižiūrėkite, kad ventiliacinės angos būtų švarios.
•    Gabalėliu audinio, nenaudodami valiklių, reguliariai nuvalykite prieinamas plastikines detales.
•    Po sunkaus, ilgai trukusio darbo įrankis turėtų būti atiduotas profilaktikai – dulkių prapūtimas, ir pan. Adresus rasite šio puslapio apačioje.

APLINKOS APSAUGA
KRESS priima atgal sudėvėtus įrankius perdirbimui. Dėl jų modulinės konstrukcijos, KRESS įrankiai yra lengvai išardomi į atskiras detales, tinkamas perdirbimui.
Atiduokite savo atitarnavusį KRESS įrankį pardavėjui, bus pasirūpinta jo perdirbimu.

Remontas
Remonto darbus kvalifikuotai ir profesionaliai atlieka įgaliotos serviso tarnybos. Profilaktinė įrankio priežiūra ir diagnostika yra mokama.

Elektrinių įrankių garantinio remonto sąlygos

Garantija netaikoma:
–    jei įrankis natūraliai susidėvi per garantinį laikotarpį;
–    jei įrankis buvo ardomas ne specialiose Kress remonto dirbtuvėse;
–    dalims, kurios eksploatacijos metu natūraliai susidėvi – angliukams, filtrams, guoliams, krumpliaračiams, šlifavimo padams, šlifavimo popieriui, dulkių maišams ir pan.;
–    gedimams atsiradusiems dėl perkrovų, naudojant įrankį ne pagal paskirtį ar nesilaikant įrankio eksploatacijos sąlygų (žr. vartojimo instrukciją);
–    gedimams dėl mechaninių pažeidimų (lūžus laidui, sulaužius atskiras detales, mechaniniai pažeidimai užteršus šiukšlėmis);
–    gedimams dėl netinkamo elektros tinklo vartojimo ar elektros tinklo sutrikimų.

Leave a Reply

Close Menu