Apie viską po truputį

Siurblys NTS 1100 EA

Dulkių siurblys pritaikytas siurbti: dulkes, gręžimo atliekas, pjuvenas, drožles, smėlį, stiklo šukes ir kt.), bei skysčius. Siurbliu negalima siurbti: lengvai užsidegančių medžiagų (pvz. tirpiklių, skiediklių, benzino, tepalo, alkoholio ir pan.), dėl gaisro ar sprogimo pavojaus. Siurblys turi papildomą galimybę – įrankio pajungimo rozetę, į kurią pajungus ir paleidus įrankį įsijungia ir pats siurblys (tai patogu naudojant siurblį kartu su darbo įrankiu)

1. Fiksavimas
2. Ratukų montavimas
3. Poliuretano filtro tvirtinimas (naudojamas siurbiant skysčius)
4. Siurbimo žarnos tvirtinimas
5a Popierinio filtro tvirtinimas
5b Filtro apsaugos tvirtinimas
6. Išpūtimo angos dangtelis
7. Žarnos tvirtinimas (naudojama pučiant)
8. Siurbimo žarna
9. Rozetė įrankio įjungimui
10. Plūdė
11. Filtravimo maišelio tvirtinimas

Techniniai duomenys
Maitinimo įtampa        230V/50Hz
Galingumas            1100W
Oro srautas             3300l/min
Vakuumas            2200mm/H2O
Rezervuaro talpa         30l
Saugumo klasė        II
Saugumo laipsnis        IP54
Triukšmo lygis         66 dB (A)
Maitinimo kabelio ilgis    m    6
Siurbimo žarna:
ilgis/diametras         2,0/36 m/mm
Siurbimo žarna pridedama:
ilgis/diametras        5,0/27 m/mm
Rozetė įrankiui        1800 W
Svoris (apytikriai)        9,2 kg

kress nts 1100 eaNaudojimas
Dulkių siurblys pritaikytas siurbti:
– dulkes, gręžimo atliekas, pjuvenas, drožles, smėlį, stiklo šukes ir kt.).
– skysčius

Negalima siurbti:
– lengvai užsidegančių medžiagų (pvz. tirpiklių, skiediklių, benzino, tepalo, alkoholio ir pan.), dėl gaisro ar sprogimo pavojaus.

Prieš naudodamiesi siurbliu perskaitykite saugumo instrukcijas.

Saugumo reikalavimai:
1.     Prieš įjungdami įrankį į tinklą įsitikinkite, ar jūsų tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrankio.
2.     Dėmesio! Įrankį junkite tik į įžemintą rozetę, ypač jei prie siurblio jungiate įrankį su dulkių nusiurbimu.
3.     Lauko maitinimo šaltiniai privalo turėti papildomus srovės saugiklius.
4.     Saugokite prietaisą ir maitinimo kabelius nuo lietaus.
5.     Prieš pradėdami dirbti patikrinkite ar nesugadintas filtras.
6.     Niekada nedirbkite be plūdės ar atitinkamo filtro.
7.     Siurbliu negalima siurbti dulkių, kurios pavojingos sveikatai.
8.     Nesiurbkite jokių degių skysčių: benzino, skiediklių ir pan. Gali įvykti sprogimas!
9.     Nesiurbkite degančių degtukų, pelenų ar nuorūkų. Gali įvykti sprogimas!
10.     Saugokite maitinimo kabelį nuo pažeidimų.
11.     Niekada neišjunginėkite siurblio, kištuką traukdami už laido.
12.     Periodiškai tikrinkite maitinimo kabelį ar jis nepažeistas.
13.     Nenaudokite siurblio, jei maitinimo kabelis pažeistas.
14.     Keisdami maitinimo kabelį, naudokite tik gamintojo nurodytą kabelio tipą (H 05 RR_F).
15.     Remontuokite siurblį tik specializuotuose servisuose.
16.     Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Saugokite nuo vaikų.
17.     Prieš keisdami filtrus ar remontuodami, išjunkite prietaisą.

Siurblio paruošimas naudojimui
Pirmą kartą naudodami siurblį, išimkite iš konteinerio visus siurblio priedus.

Priedų tvirtinimas:
a)     Apverskite siurblį ir į skylutes įstatykite ratukus. (2pav.)
b)     Įsitikinkite, ar poliuretano filtras (3 pav.), reikalingas siurbti skysčiams, arba popierinis filtras (5a pav.), naudojamas siurbti dulkes, purvą ar kitas stambesnes medžiagas, pritvirtintas prie variklio gaubto. Uždėkite filtro apsaugą ant popierinio filtro (5b pav.)
c)     Siurbdami dulkes, purvą ar kitas medžiagas, konteineryje ant siurbimo antgalio uždėkite popierinį maišą (11 pav.).
d)     Uždėkite viršutinę dalį ant konteinerio ir pritvirtinkite jį dviem fiksatoriais.
e)     Pritvirtinkite siurbimo žarną prie siurblio pasukdami antgalį pagal laikrodžio rodyklę.

Siurblio naudojimas
1.     Skysčių siurbimas
Svarbu! Pirmiausia įsitikinkite, ar poliuretano filtras uždėtas ant variklio gaubto (3pav.) tik po to įjunkite maitinimo kabelį į tinklą ir įjunkite siurblį.
Baigę siurbti išvalykite konteinerį. (žiūrėkite “Siurblio valymas”) Nepalikite skysčių konteineryje ilgam laikui. Speciali plūdė (10 pav.) išjungia siurbimą (bet ne variklį), kai konteineris prisipildo ir jį reikia išvalyti.
Nenaudokite popierinio maišo siurbdami skysčius!

2.     Dulkių, pjuvenų siurbimas.
Svarbu! Pirmiausia įsitikinkite, ar gerai įtvirtintas popierinis filtras (5a pav.) ir filtro apsauga (5b pav.), tik po to įjunkite maitinimo kabelį į tinklą. Nenaudokite popierinio filtro ir maišo siurbdami skysčius. Baigę siurbti išvalykite konteinerį.

3.     Pūtimo naudojimas
Išimkite popierinį maišą iš konteinerio. Nuimkite išpūtimo angos dangtelį ir į angą įstatykite siurbimo žarną. Įjunkite maitinimo kabelį į tinklą. Baigę išimkite siurbimo žarną, uždarykite dangtelį ir įdėkite popierinį maišą. Dabar vėl galima siurbti.

Elektrinių įrankių prijungimas.
Pastaba: bendras maksimalus siurblio ir įrankio galingumas 3 kW.
Siurblys turi 5m ilgio siurbimo žarną ir gali būti naudojamas kartu su įrankiais, turinčiais nusiurbimą. Prijunkite siurbimo žarną prie konteinerio pasukdami antgalį pagal laikrodžio rodyklę. Naudodamiesi adapteriu prijunkite žarną prie įrankio. Įrankio maitinimo kabelį įjunkite į rozetę ant siurblio (9 pav.). Įjunkite raudoną jungiklį, o baltą jungiklį įjunkite į padėtį 0 – AUTOMATIC.
Kai įrankis įjungiamas, siurblys įsijungia automatiškai. Kai įrankis išjungiamas, siurblys automatiškai išsijungia maždaug po 5 sekundžių. Vėl naudojant siurblį skysčių ar šiukšlių siurbimui, įjunkite raudoną jungiklį, o baltą jungiklį įjunkite į padėtį 1 – MANUAL

Siurblio valymas ir priežiūra
Prieš valydami siurblį, ištraukite kištuką iš rozetės.
Rekomenduojame po kiekvieno naudojimo išvalyti ir išdžiovinti konteinerį.
Higienos sumetimais, nepalikite purvo ar skysčių konteineryje ilgam laikui. Prieš valydami, pirmiausia nuimkite siurbimo žarną, po to siurblio viršų.
Periodiškai valykite plūdę (10 pav.).

Variklio filtro priežiūra:
Po kiekvieno naudojimo, poliuretano filtrą išplaukite vandeniu. Labai atsargiai galima vandeniu valyti ir popierinį filtrą (5a. pav.). (Nevalykite filtro pūsdami, nes gali kilti dulkės pavojingos jūsų sveikatai.) Retkarčiais popierinį filtrą reikia pakeisti.
Filtro apsaugą taip pat galima plauti vandeniu.

Išpūtimo angos filtro priežiūra:
Reguliariai keiskite filtrą išpūtimo angos dangtelyje (6 pav.).

Saugodami siurblį jo priedus sudėkite į konteinerį. Maitinimo kabelį galima vynioti ant siurblio viršutinės dalies.

Leave a Reply

Close Menu