Apie viską po truputį

Kampinis šlifuoklis WS 6380 Kress

Kampinis šlifuoklis skirtas metalo pjovimui, šlifavimui ir valykui nuo rūdžių. Šis įrankis turi elektroninę apsaugą nuo perkrovų. Dirbant nustatytos apsukos išlieka pastovios. Kai apkrova per didelė, integruota variklio elektroninė apsauga mažina apsisukimų skaičių. Prietaiso apkrovimas turi būti sumažintas, o geriausia trumpam atitraukti nuo apdorojamos medžiagos kol prietaisas vėl pasieks nustatytą apsisukimų skaičių.

TECHNINIAI  DUOMENYS

Įėjimo galingumas                                   800 W

Apsukos tuščioje eigoje 1/ min                10000

Apsukos apkrovus 1/ min                         7000

Diskelių max skersmuo                            125 mm

Šlifavimo ir pjovimo diskelių

max linijinis greitis m / s                          80 m/ s

Tvirtinimo skylės skersmuo                     22 mm

Sūklio sriegis                                           M 14

Svoris                                                       1.65 kg

kress ws 6380

PERSKAITYKITE BENDRAS SAUGAUS DARBO TAISYKLES.

DARBO SAUGUMO INSTRUKCIJA

(DIN 66069 ir EN 68)

Būtinai atkreipkite dėmesį į sekančius punktus:

1.                   Diskelius saugoti nuo įvairių sugadinimų.

2.                   Gali būti naudojami tik pluoštine medžiaga sutvirtinti arba deimantiniai diskeliai (maksimalus skerspjūvis – žr. techninius duomenis)

3.                   Naudojami diskeliai turi turėti didžiausią leistiną linijinį greitį 80 m/s.

4.                   Šlifavimo (arba pjovimo) diskeliai negali būti naudojami, jei realus apsisukimų skaičius viršija diskelio gamintojo leidžiamą apsisukimų skaičių.

5.                   Dirbant su kampiniu šlifatoriumi būtini apsauginiai akiniai.

6.                   Diskelio tvirtinimui gali būti naudojamos tik vienodo diametro ir vienodai besiliečiančios su diskeliu veržlės.

7.                   Diskelių ir kitų šlifuojančių priedų tvirtinimo angos negali būti papildomai gręžiamos, nes dėl to padidėja skilimo tikimybė.

8.                   Ant špindelio tvirtinami diskeliai (ar kitokie priedai) turi būti lengvai pasukami, bet ne per laisvi. Veržlė turi būti prisukama tik tiek, kad gerai laikytų diskelį.

9.                   Bet kuris naujai pritvirtintas šlifavimo ar pjovimo diskelis turi tuščia eiga prasisukti apie pusę minutės. Aptarnaujantis ir kitas personalas šio bandomojo sukimosi metu turi būti nepavojingoje zonoje.

10.                 Besisukančių šlifavimo (pjovimo) diskelių negalima stabdyti juos spaudžiant.

11.                 Jei prie disko yra įvorė, ji neturi būti storesnė, nei šlifavimo (pjovimo) diskelis. Įvorė turi standžiai įlįsti į diskelio skylę.

12.                 Šlifuoti ir pjaustyti galima tik su pritvirtintu apsauginiu gaubtu.

13.                 Prieš keičiant diskelį prietaisą išjungti iš tinklo.

14.                 Rankena reikalinga jūsų saugumui. Dirbkite tik su pritvirtinta rankena.

15.                 Apdorojant kristalinę uolieną atsirandančios dulkės pavojingos sveikatai.

16.                 Medžiagų, turinčių asbesto, negalima šlifuoti.

17.                 Lauko maitinimo šaltiniai turi būti su papildomais srovės saugikliais.

18.                 Negraižiokite korpuso. Papildomą informaciją galima tik klijuoti.

19.                 Laidą visada ištieskite atgal, tolyn nuo įrankio.

20.                 Naudojantis šiuo prietaisu mes primygtinai reikalaujame laikytis darbo saugumo nurodymų.

Dviguba izoliacija

Mūsų prietaisai sukurti pagal Europos standartus didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu. Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EN 55014.

Prieš naudodami įrankį, įsitikinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrankio.

1. PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Norint įrankį įjungti reikia įjungimo žiedą (1) sukti rodyklės kryptimi tol, kol mygtukas (2) užfiksuos žiedą. Paspaudus mygtuko atsikišusį galą (3), įjungimo žiedas (1) atšoka į pradinę padėtį ir įrankis išsijungia.

VARIKLIO APSAUGOS IR APSISUKIMŲ REGULIAVIMO ELEKTRONIKA

Šioje veleno valdymo elektronikoje integruotos šios funkcijos:

Švelnus įsibėgėjimas. Įsibėgėjimo srovės ribojimas mažina įjungimo srovę. Variklis pamažu įsibėgėja iki nustatytų apsukų. Tai apsaugo vartotoją ir pavaros krumpliaračius, bei didina prietaiso ilgaamžiškumą.

Elektroninė apsauga nuo perkrovų. Dirbant nustatytos apsukos išlieka pastovios. Kai apkrova per didelė, integruota variklio elektroninė apsauga mažina apsisukimų skaičių. Prietaiso apkrovimas turi būti sumažintas, o geriausia trumpam atitraukti nuo apdorojamos medžiagos kol prietaisas vėl pasieks nustatytą apsisukimų skaičių.

Elektroninis greičio reguliavimas. Veleno elektroninio apsisukumų valdymo reguliatorius (20) leidžia parinkti optimalų apsisukimų skaičių visiems poliravimo, šlifavimo ir pjovimo darbams. Reikalingas variklio apsisukimų skaičius prklauso nuo apdirbamos medžiagos įpatybių. Optimalų apsisukimų skaičių geriausia parinkti darbo pradžioje bandant.

Poliravimui naudokite mažas apsukas.

2. ŠLIFUOTI GERIAU SEKSIS, JEI PRIETAISĄ PAKREIPSITE 20 – 30 LAIPSNIŲ KAMPU.

3.                   APSAUGINIO GAUBTO NUĖMIMAS IR TVIRTINIMAS

Nuimant apsauginį gaubtą (4) reikia atsukti du varžtus (5) ir nuimti gaubto fiksacinį žiedą (6). Po to nuimamas apsauginis gaubtas (4), spyruoklinis žiedas (7) ir gaubto atraminis žiedas (8). Apsauginis gaubtas uždedamas atvirkštine tvarka.

PJAUTI IR ŠLIFUOTI TIK SU APSAUGINIU GAUBTU!

APSAUGINIO GAUBTO PASUKIMAS

Atleidus varžtus (5) ir atpalaidavus fiksacinį žiedą (6) apsauginį gaubtą (4) galima pasukti į norimą padėtį. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad rankena būtų pritvirtinta apsaugotoje pusėje. Kitu atveju galima susižaloti.

4. LENKTOS RANKENOS TVIRTINIMAS

Lenkta rankena (10) gali būti tvirtinama trijose padėtyse priklausomai nuo darbo pobūdžio ir nuo vartotojo pageidavimo. Prisukama specialia veržimo rankenėle (14) pagal laikrodžio rodyklę. Priveržus, rankenėlę (14) kilstelėti ir įstatyti į ankstesnę padėtį. Tvirtinant rankeną šoninėse padėtyse reikia, kad distancinės atramos (12) karbukai (15) būtų įstatyti į jiems skirtas išpjovas (16) ventiliacijos angų (17) prailginimuose.

LENKTOS RANKENOS PASUKIMAS

Lenkta rankena gali būti pasukta pagal vartotojo pageidavimą. Tam reikia sukti rankenėlę (14) prieš laikrodžio rodyklę tol, kol lenktą rankeną (10) galima pakelti nuo distancinės atramos (12). Tada lenkta rankena (10) pasukama į norimą padėtį ir priveržiama rankenėle (14).

5.                   ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO DISKELIŲ TVIRTINIMAS

Ir stori (5-10mm) ir ploni (1-4mm) diskeliai turi būti tvirtinami tarp dviejų tvirtinimo detalių (18). Špindelio užrakinimas supaprastina priveržimą ir atsukimą specialiu raktu.. Keitimo metu reikia prispausti užrakinimo mygtuką (19).

PRIEŠ ARDYDAMI ĮRANKĮ AR KEISDAMI DISKELIUS IŠTRAUKITE MAITINIMO KABELĮ IŠ TINKLO!

ANGLIES ŠEPETĖLIUS KEISTI TIK SERVISE.

PAŽEISTAS KABELIS TURI BŪTI IŠ KARTO KEIČIAMAS.

Nuspauskite kabelio fiksatorius (22) ir ištraukite kabelio kištuką (21) iš rankenos.

Leave a Reply

Close Menu