Apie viską po truputį

Frezavimo variklis FM 6990 E Kress

Frezavimo ir šlifavimo variklis yra skirtas spalvotųjų metalų, plastmasių, kietmedžio ir panašių medžiagų frezavimo įrankiui, švariam metalo šlifavimui su šlifavimo antgaliu. Jei įrankis sugadinamas naudojant ne pagal paskirtį, už sugadinimą atsako pats vartotojas! Naudojantis įrankiu būtina laikytis saugaus darbo taisyklių ir įrankio naudojimo instrukcijos.

kress fm 6995 e
Techniniai duomenys    FM6990E
Galingumas W    900
Naudingas galingumas W    495
Apsisukimų skaičius
tuščia eiga sk/min    8000-27000
Maks. suspaudimo
griebtuvo diametras mm    8
Maks. frezos diam. mm    30
Maks. griovelinės
frezos diam. mm    40
Įrankio svoris kg    1,7

Įrankio panaudojimas
Frezavimo ir šlifavimo variklis yra skirtas:
– spalvotųjų metalų, plastmasių, kietmedžio ir pan. medžiagų frezavimo įrankiui,
– švariam metalo šlifavimui su šlifavimo antgaliu.
Jei įrankis sugadinamas naudojant ne pagal paskirtį, už sugadinimą atsako pats vartotojas! Naudojantis įrankiu būtina laikytis saugaus darbo taisyklių ir įrankio naudojimo instrukcijos.

PERSKAITYKITE BENDRAS SAUGAUS DARBO TAISYKLES!

DARBO SAUGUMO INSTRUKCIJA

•    Dėmesio! Prieš ardydami įrankį ar keisdami frezas, būtinai išjunkite įrankį iš tinklo!
•    Įrankį laikykite tvirtai arba gerai jį įtvirtinkite.
•    Ruošinį visada stumkite prieš sukimosi kryptį (pjovimas į viršų).
•    Pjovimo įrankiai visada turi būti aštrūs. Dirbant atšipusiomis frezomis bereikalingai apkraunamas variklis, krenta darbo našumas.
•    Tolygi ir ne per didelė pastūma prailgina pjovimo įrankio darbo laiką, apsaugo medieną nuo apdegimų, o variklį nuo perkrovų.
•    Dėmesio! Nekiškite pirštų arti pjovimo įrankio!
•    Dėdami variklį į šalį išjunkite jį.
•    Baigę darbą visada išjunkite įrankį iš tinklo.
•    Negalima tvirtinti įrankio už špindelio.
•    Frezavimo variklis sukonstruotas suktis prieš laikrodžio rodyklę. Sukimas pagal laikrodžio rodyklę draudžiamas!
•    Frezavimo šlifavimo variklį tvirtinkite už kakliuko per visą jo paviršių. Tvirtinant už kakliuko tik tam tikruose taškuose galima sugadinti guolį.
•    Negalima dirbti su medžiagomis, turinčiomis asbesto.
•    Lauko maitinimo šaltiniai turi būti su papildomais srovės saugikliais.
•    Negraižiokite korpuso. Papildomą informaciją galima tik klijuoti.
•    Laidą visada ištieskite atgal, tolyn nuo įrankio.
•    Naudojantis šiuo prietaisu mes primygtinai reikalaujame laikytis darbo saugumo nurodymų.

Dviguba izoliacija
Mūsų prietaisai sukurti pagal Europos standartus didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu. Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EN 55014.

Prieš naudodami įrankį, įsitikinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrankio.

1.    Pjovimo įrankio tvirtinimas.
Ant frezavimo šlifavimo variklio špindelio (1) yra suspaudimo griebtuvas (2) pjovimo įrankiams (3) tvirtinti. Nuspaudus mygtuką (5) užfiksuojamas variklio špindelis (1), tai leidžia lengviau įdėti ir išimti frezą. Užfiksavus špindelį (1) ir atplaidavus užspaudimo veržlę (4), galima pakeisti pjovimo įrankį (3). Užspaudimo veržlė (4) priveržiama 22 mm raktu. Variklio špindelis (1) yra sustabdomas kai keičiamas pjovimo įrankis (3). Suspaudimo griebtuvas (2) yra pirmiausiai atpalaiduojamas atsukant užspaudimo veržlę (4) naudojant raktą ir įrankis (3)  gali būti pakeistas.

Suspaudimo griebtuvo pakeitimas.
Žiedas laiko suspaudimo griebtuvą (2) užspaudimo veržlėje. Stipriai patempus, suspaudimo griebtuvas (2) bus ištrauktas iš užspaudimo veržlės (4). Norint pakeisti suspaudimo griebtuvą (2) ir užspaudimo veržlę (4), reikėtų smarkiau paspausti.

Dėmesio!
Niekada neveržkite užspaudimo veržlės, kai įrankis yra įjungtas. Suspaudimo griebtuvas gali būti per daug suspaustas ir sugadintas.

Dėmesio!
Prieš montuojant įrankį, išjunkite jį iš tinklo ar ištraukite maitinimo kabelį (17) iš įmovos, naudojant užrakinimo mygtuką (18).

2.    Įrankio įjungimas ir išjungimas.
Įrankis yra įjungiamas paslenkant jungiklio žiedą (7) strėlės kryptimi. Tuomet jungiklis (8) automatiškai pasislinks į pirminę padėtį. Sukant jungiklio (8) briauną (9), jis išsilaisvina ir grįžta į pradinę padėtį automatiškai. Įrankis išsijungia.

Pjovimo gylio reguliavimas
Remkitės informacija naudojimo instrukcijoje.

Frezavimo šlifavimo variklis yra tinkamas daugeliui rankinių darbų, kadangi jis yra nedidelis ir lengvas. Rankenos (15) (specialus priedas) pagalba jį galima lengvai valdyti.

Dėmesio!  Visuomet dėvėkite apsauginius akinius! Baigę darbą variklį tuoj pat išjunkite.

Dirbkite tik su tais frezavimo, gręžimo, poliravimo ir šlifavimo įrankiais, kurie turi patentą greitaeigėm operacijom (30 000/min).

Frezavimo / šlifavimo darbai
Naudojant frezavimo šlifavimo variklį rankiniams šlifavimo darbams, įsitikinkite, kad nėra viršijamas 45 m/s linijinis greitis.

Leidžiamas maksimalus greitis yra nepasiektas.
Leidžiamas maksimalus linijinis greitis yra pasiekiamas, kai šlifavimo disko diametras yra 30 mm.
Nenaudokite didesnių diskų.

Įsitikinkite, kad:
–    naudojamas šlifavimo diskas yra keraminis;
–    įstatykite šlifavimo diską taip, kad jis negalėtų būti sugadintas;
–    prieš naudojant naują šlifavimo diską, pirmiausiai leiskite jam nors 5 minutes dirbti be apkrovos.

švelnus įsibėgėjimas. Įjungus įrankį, srovės srautas yra ribojamas. Todėl variklis įsibėgėja lėtai, kol pasiekia reikiamą greitį. Taip yra apsaugomas vartotojas ir prailginamas įrankio gyvavimo laikas.

Apsauga nuo perkrovimo
Frezavimo šlifavimo variklio greitis yra sumažinamas esant didelei apkrovai. Todėl reikėtų įrankį išjungti, kad jis galėtų atvėsti.

Elektronikos reguliavimas su tachogeneratoriumi
Pilnas elektronikos kontroliavimas suteikia galimybę padidinti apsisukimų skaičių tuščia eiga nuo 8000 iki 26000 sk/min. Tachogeneratorius tiekia energijos rezervą esant apkrovai. Apsisukimų greitis išlieka pastovus. Naudojant elektronikos reguliavimo skalę (16), optimalus pjovimo greitis ar darbinis apsisukimų greitis gali būti suderintas nepaisant:
–    medžiagos (kietas medis, minkštas medis ar plastikas)
–    frezavimo ar šlifavimo įrankis (mažo diametro, žemos ar aukštos kokybės)
–    reikiamas pjovimo ar darbinis sukimosi greitis priklauso nuo daugelio faktorių (gręžimo kokybės, įvairaus apdirbamos medžiagos kietumo ir t.t.).

Dėmesio! Dirbant dideliu greičiu įrankis greičiau susidėvi.

Naudokite tik aštrius ir gerai apsaugotus pjovimo įrankius. Geriausiai naudokite originalius pjovimo įrankius!

Naudojant kitus įrankius, greitis per minutę, kuris gamintojo pažymėtas ant įrankio, turi būti nepasiektas!

Anglinių šepetėlių pakeitimas
Angliniai šepetėliai keičiami tik specializuotuose servisuose.

Maitinimo laidas
Pažeistas maitinimo laidas neturi būti naudojamas. Jis turi būti pakeistas nedelsiant.
Pakeisti maitinimo laidą yra nesunku. Paspauskite abu užraktus (18) ir ištraukite maitinimo laidą (17) iš rankenos. Įdėkite naują maitinimo laidą ir užrakinkite vietoje. Skirtingų ilgių maitinimo laidų galima gauti kaip specialius priedus.
Naudokite tik KRESS įrankiams skirtus specialius maitinimo laidus!
Daugiau įrankio neardykite!

Variklio valymas
Kai įrankis naudojamas ilgesnį laiką, variklis gali užsinešti dulkėmis. Norint to išvengti, reikia dažniau prapūsti oro angą variklio korpuse.

Norėdami išvengti sužeidimų, nenaudokite sugedusių pjovimo, šlifavimo ar poliravimo įrankių

Leave a Reply

Close Menu