Apie viską po truputį

Gręžtuvas SBLR 2475 Kress

Tai yra universalus gręžtuvas, turintis mechaninio kalimo funkciją. Maišymo darbams, gręžimui dideliais diametrais naudokite tik pirmą (lėtą) pavarą. Galingumas 750W, reversas, 2 pavaros, gręžimas į metalą iki 13 mm, gręžimas į medį iki 30mm, gręžimas su kalimu į betoną iki 16 mm, griebtuvo tvirtinimo diapazonas iki 13mm, svoris 2,13 kg

1.Jungiklis su veleno elektronika ir papildomu reguliavimu
2. Fiksavimo mygtukas ilgesniam darbui
3. Perjungimas į kairę / į dešinę
4. Perjungimas Gręžimas kalant / Gręžimas
5. Mechaninis dviejų pavarų perjungėjas
6. Kabelio jungtis
7. Kabelio jungties fiksatorius
8. Greito užveržimo griebtuvas
9. Papildoma rankena

TECHNINIAI DUOMENYS    SBLR 2475
Įėjimo galingumas, W        750
Naudingas galingumas W        380
Sukimas į kairę / dešinę        Taip
Pavarų skaičius        2
Apsukos tuščioje eigoje /min 1 pavara    0 – 1300
Apsukos tuščioje eigoje /min 2 pavara    0 – 3100
Gręžimas į metalą, mm        13
Gręžimasį medį, mm        30
Gręžimas su kalimu į betoną, mm    16
Sriegimas į medį  mm        8
Sriegimas į skardą, mm        6,3
Tvirtinimo kaklelis, mm        43
Griebtuvo tvirtinimo diapazonas mm iki    13
Svoris, kg            2,13
kress sblr 2475Panaudojimas
Tai yra universalus gręžtuvas, turintis mechaninio kalimo funkciją. Maišymo darbams, gręžimui dideliais diametrais naudokite tik pirmą (lėtą) pavarą.
PERSKAITYKITE BENDRAS SAUGAUS DARBO TAISYKLES.
! Atkreipkite dėmesį, kad įrankis turi blokavimo momentą.
! Prieš keičiant grąžtus išjunkite prietaisą iš tinklo.
! Negręžkite asbesto turinčių medžiagų.
! Negręžiokite prietaiso korpuso, nes pažeisite apsauginę izoliaciją.
DVIGUBA IZOLIACIJA
Mūsų prietaisai sukurti didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai su EN-normomis. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu    .Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EN 55014.
ĮJUNGIMAS
Prieš įjungiant prietaisą į tinklą įsitikinkite, ar įtampa jūsų tinkle atitinka įtampą nurodytą techniniuose parametruose.
JUNGIKLIS SU FIKSAVIMO MYGTUKU ILGESNIAM DARBUI
Prietaisas įjungiamas paspaudžiant jungiklį 1. Norint dirbti ilgiau, papildomai paspaudžiamas fiksavimo mygtukas 2. Norint prietaisą išjungti, lengvai paspaudžiamas jungiklis 1 ir fiksavimo mygtukas 2  iššoks automatiškai.
ELEKTRONINIS APSISUKIMŲ SKAIČIAUS REGULIAVIMAS
Šie modeliai jungiklyje turi veleno elektroniką. Apsisukimai gali būti reguliuojami paprasčiausiai daugiau ar mažiau paspaudžiant jungiklį 1.
Papildomas apsisukimų reguliavimas vykdomas ratuku, esančiu ant jungiklio.
Padėtis A = žemiausios apsukos
Padėtis B = aukščiausios apsukos
PRIETAISAS NEGALI BŪTI BLOKUOJAMAS ILGIAU KAIP 2 – 3 SEK. JEI BLOKAVIMAS TRUKS ILGIAU, GALI BŪTI SUGADINTAS VARIKLIS.
SAUGOKITE PRIETAISĄ NUO PERKAITIMO DIRBDAMI MAŽOMIS APSUKOMIS IR SU DIDELE APKROVA. VARIKLĮ VĖSINKITE ĮJUNGDAMI MAKSIMALIAS APSUKAS TUŠČIOJE EIGOJE.
KALIMAS
Prietaisas turi tvirtą kalimo mechanizmą, kuris įjungiamas ir atjungiamas jungikliu 4.
Naujas kalimo jungiklis leidžia netgi dirbant atjungti ar įjungti kalimą.
Gręžimas – jungiklį nustumti į dešinę (gręžimas).
Gręžimas su kalimu – jungiklį nustumti į kairę (kalimas).
SUKIMO KRYPTIES PAKEITIMAS
Sukimo kryptis keičiama perjungėju 3, esančiu virš jungiklio:
R – dešinėn; L – kairėn.
DĖMESIO! SUKIMO KRYPTĮ GALIMA PERJUNGTI TIK PRIETAISUI PILNAI SUSTOJUS.
Naudojant prietaisą kaip gręžtuvą ar kaip atsuktuvą, kalimą būtina atjungti. Kalimą atjungti perjungėju 4. Perjugėjas 3 vidurinėje padėtyje: taip išvengsite nepageidaujamo prietaiso įsijugimo, pvz. keičiant grąžtą.
MECHANINIS DVIEJŲ PAVARŲ JUNGIKLIS
Pavaros perjungiamos jungikliu 5. Tai geriausia atlikti lengvai pasukant gręžimo galvutę ranka.
I padėtis – velenas suksis lėtai
II padėtis – velenas suksis greitai, bet sukimo jėga mažesnė, negu I pavaroje.
APSAUGINĖ SANKABA
Ji suveikia, kai užstringa grąžtas. Tuo metu variklis ir pavara sukasi, bet apsauginės sankabos dėka galvutė su grąžtu nesisuka.
GREITO UŽVERŽIMO GRIEBTUVAS
Šis griebtuvas pritaikytas gręžimui su kalimu. Užveržus griebtuvą turi pasigirsti užrakinimo trakštelėjimas. Užrakinimas apsaugo nuo grąžto atsiveržimo.
Užveržiant ir atsukant griebtuvą reikia laikyti už griebtuvo žiedo, esančio prie korpuso.
SUKIMAS
Sūklys turi vidinį šešiabriaunį, pritaikytą atsuktuvų antgaliams įstatyti. Čia gali būti panaudoti visi įprastiniai atsuktuvų antgaliai, skirti į 6,3 mm šešiabriaunį arba 1/4″ pagal standartą DIN 3126 formos C. Patogiau naudoti kryžminį atsuktuvą. Taip lengviau sukant išcentruoti medvaržtį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kryžminiai atsuktuvai gali būti dviejų tipų: PHILLPS ir POZIDRIV. Naudokite tik to paties tipo atsuktuvus ir medvaržčius.
Ilgai dirbant su didele apkrova ir mažomis apsukomis, variklis gali perkaisti. Variklį aušinti įjungus dideles apsukas tuščioje eigoje.
PRIEŠ DARANT ĮVAIRIAS OPERACIJAS SU PRIETAISU JĮ BŪTINA IŠJUNGTI IŠ TINKLO.
PRIEŽIŪRA
Prietaiso variklis yra pakankamai suteptas ir paruoštas ilgalaikiam darbui. Vis dėlto po 60 – 80 darbo valandų atneškite profilaktiškai patikrinti. Prietaisas Jums ilgiau tarnaus, jei po darbo nuo jo nuvalysite dulkes, o iš ventiliacijos angų jas išpūsite. Jei ruošiatės juo ilgai ir sunkiai dirbti, patikrinkite jį profilaktiškai.
ANGLIUKŲ PAKEITIMAS
Angliukus keiskite ir kitus remonto darbus atlikite tik autorizuotose serviso dirbtuvėse. Pažeistą kabelį reikia tuoj pakeisti. Tai turi atlikti specialistas.
KABELIS
Pažeistą kabelį reikia iš karto pakeisti nauju.
PAPILDOMA RANKENA
Komplektuojama papildoma rankena palengvina darbą, joje galima įtvirtinti gylio matuoklį.

Leave a Reply

Close Menu