Apie viską po truputį

Perforatorius HME 18 Kress

Šis perforatorius pilnai tinka gręžimui ir gręžimui su kalimu, taip pat varžtų sukimui į medį, metalą ir plastiką. Šis perforatorius neturi kalimo funkcijos, todėl jo negalima naudoti kalimo darbams. Galingumas 500W, grąžtų tvirtinimas SDS-Plus, didžiausi gręžimo skersmenys į plieną iki 13 mm, į lengvus metalus iki 16 mm, medį iki 30 mm, patartinas betono gręžimas su kalimu 5-12 mm, maksimalus iki 18mm

SAUGOS INSTRUKCIJOS
ARBA
KAIP IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ

Prieš įjungdami įrankį, pilnai perskaitykite (čia rimtai) šią instrukciją ir apžvelkite saugos instrukcijas, taip pat perskaitykite bendras saugos instrukcijas esančias ant atskiro lapelio.

!    Jei tinklo kabelis dirbant yra pažeidžiamas, tuoj pat jį ištraukite iš rozetės.
!    Niekada nedirbkite su pažeistu tinklo kabeliu.
!    Dėvėkite apsauginius akinius, apsaugines ausines, pirštines ir rimtą avalynę.
!    Saugumo sumetimais, dirbkite tik su papildoma rankena 12.
!    Nedirbkite su medžiagomis, turinčiomis asbesto.
!    Nelaikykite įrankio už jo laido.
!    Darbo vietoje esančios rozetės turi būti apsaugotos nuotėkio srovės rėle.
!    Norėdami prikabinti skiriamuosius ženklus ant įrankių, negręžkite jų korpuso, nes pažeisite elektros izoliaciją. Naudokite lipdukus.
!    Kai grąžtas netikėtai užstringa, perduodamas atoveiksmis gali išmušti įrankį jums iš rankų – taigi stovėkite stabiliai ir laikykite įrankį tvirtai abiem rankom.

kress perf
1 Grąžtų laikiklis
2 Apsauga nuo dulkių
3 Fiksuojantis žiedas
4 Veržtas gylio matuokliui (11) ir papildomai rankenai (12) tvirtinti.
5 Ventiliacinės angos
6 Sukimosi krypties jungiklis
7 Fiksavimo mygtukas
8 Įjungimo/Išjungimo mygtukas
9 Ventiliacinės angos
10 Rankenėlė perjungti gręžimui/gręžimui su kalimu
11 Gręžimo gylio ribotuvas
12 Papildoma rankena
13 Kabelio greito keitimo jungtis
14 Adapteris atsuktuvų antgaliams/grąžtų griebtuvui

Pavaizduoti ir aprašyti priedai ne visada įeina į standartinę komplektaciją.
TECHNINIAI DUOMENYS

Pneumatinis gręžtuvas su kalimu|    HME 18
Serijinis numeris    |    0428 3101
Galingumas        |    500 Vatų
Naudingas galingumas    |    250 Vatų
Elektronika        |    YRA
Apsukų skaičius BE apkrovimo|    0-950 aps/min
Apsukų skaičius SU apkrovimu|    0-730 aps/min
Smūgių skaičius BE apkrovos|    maks. 4700
Smūgių skaičius SU apkrova|    maks. ~4000
Smūgio energija    |    maks. 2,0 Džaulio
Sukimas į kairę/dešinę    |    YRA
Tvirtinimo kaklo diametras|    43 mm Euro standartas
Gražtų laikiklis    |    SDS-Plus

Didžiausi gręžimo skersmenys
Plienas        13 mm
Lengvi metalai    16 mm
Medis        30 mm
Patartinas bet. Gręžimas    5-12 mm
Betono gręžimas    18 mm

Didžiausi varžtų sukimo skersmenys
Medis        6 mm
Lakštinis metalas    6,3 mm

Svoris    |    2,175 kg
Izoliacijos klasė|    II

TRIUKŠMAI IR VIBRACIJOS
Dydžiai išmatuoti remiantis EN 50 144.
Garso slėgio lygis :    83,5 dB(A).
Garso galios lygis :    96,5 dB(A).
Emisija darbo vietoje :    86,5 dB(A).

!!! BŪTINAI dėvėkite apsaugines ausines !
Tipiškai įvertintas pagreitis yra 12 m/ss.

PAPILDOMOS RANKENOS IR TINKLO KABELIO TVIRTINIMAS

!    Prieš atlikdami bet kokias operacijas su įrankiu, ištraukite kištuką iš rozetės !
•    Naudokitės įrankiu tik SU papildoma rankena 12. Pritvirtinkite papildomą rankeną prie tvirtinimo kaklo varžtu 4.
•    Sujunkite tinklo kabelio galą su įrankio rankena. Jungtis turi gražiai įsistatyti.

!    Naudokite tik KRESS tinklo kabelį. Nenaudokite šio kabelio su kitais įrankiais.
•    Naudokite tik originalų, gerai izoliuotą KRESS tinklo kabelio galą (kodas H07 RN-F).
NAUDOJIMAS
!    Prieš naudodami įsitikinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant jūsų įrankio informacinės lentelės.
ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS
•    Spauskite ir atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką 8.
•    Įjungimo/išjungimo mygtuką galite užfiksuoti fiksavimo mygtuku 7. Kad atleisti, trumpai spustelkite ir atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką 8.
GRĘŽIMAS – GRĘŽIMAS SU KALIMU
•    Gręžimo rėžimui, perjunkite rankenėlę 10 prie pavaizduoto grąžto.
•    Gręžimui su kalimu, perjunkite prie pavaizduoto plaktuko.
•    Rėžimus patartina junginėti įrankį išjungus.
•    Pavarų dėžė pereina į nurodytą rėžimą tik kai įrankis įjungiamas mygtuku 8.
•    Pastaba : Gręžimas į kairę pusę kalant sugadina jūsų grąžtą. Taip pat išjunkite kalimo mechanizmą kai naudojate deimantines gręžimo karūnas ir kai maišote skiedinius.
•    Kai gręžiate su kalimu, naudokite tik tam pritaikytus grąžtus pakietinto metalo galais su SDS-Plus tvirtinimu. Paprastų, cilindriniais galais grąžtų naudojimas adapterio 14 ir normalaus grąžtų griebtuvo (su tvirtinimo raktu) pagalba kartu su kalimo mechanizmu neįmanomas.
GREIČIO KONTROLĖ
Su įjungėju/išjungėju 8, greitis gali būti reguliuojamas tolygiai. Lengvai spaudžiant jungiklį 8, įrankio mechanizmas pradeda iš lėto suktis; didinant spaudimo jėga, didėja ir apsukų skaičius.
SUKIMOSI KRYPTIES KEITIMAS
Perjunkite sukimosi krypties jungiklį 6 TIK kai įrankio mechanizmas pilnai sustojęs.
Suimkite jungiklį 6 iš abiejų pusių.
Sukimas į dešinę :    pasukite jungiklį į “R”.
Sukimas į kairę :    pasukite jungiklį į “L”.
Jei sukimosi krypties jungiklis 6 pasuktas į poziciją kažkur tarp “R” ir “L”, įrankio neįjungsite.

GRĄŽTŲ KEITIMAS
Grąžtų laikiklis 1 užtvirtina SDS-Plus grąžtus be rakto.
Grąžtų tvirtinimas
!    Prieš atlikdami bet kokias operacijas su įrankiu, ištraukite kištuką iš rozetės !
•    Nuvalykite ir lengvai patepkite grąžto įstatomąjį galą
•    Atitraukite fiksuojantį žiedą 3 atgal. Įstatykite ir stumkite grąžtą jį sukdami, kol pajausite, kad jis užsifiksavo. Atleiskite fiksuojantį žiedą 3. Patikrinkite, ar grąžtas tikrai užsifiksavo.
•    Patikrinkite, ar apsauga nuo dulkių 2 nesugadinta. Jei taip, pakeiskite ją, o jei nesugebate, kreipkitės į artimiausią servisą. Ir, savaime aišku, mes ją pakeisime 🙂
GRĄŽTŲ IŠĖMIMAS
Atitraukite fiksuojantį žiedą 3 atgal ir grąžtą išimkite.

GRAŽTŲ GRIEBTUVAS (priedas)
Metalo, medžio ir plastiko gręžimui grąžtais, kurie turi normalius cilindrinius įstatomuosius galus, naudokite griebtuvą (13 mm maks. griebtuvo laikančioji skylė). Griebtuvas pritvirtinamas prie adapterio 14. Galite naudoti visus įprastinius griebtuvus su ½”x20 UNF vidiniais sriegiais (TIK 13 mm maks. griebtuvo laikančioji skylė).

GRIEBTUVO TVIRTINIMAS
!    Prieš atlikdami bet kokias operacijas su įrankiu, ištraukite kištuką iš rozetės !
•    Nuvalykite griebtuvo ir adapterio 14 sriegius. Prisukite griebtuvą prie adapterio 14 ir pritvirtinkite jį (~30 Nm jėga).

PATARIMAI
•    Negręžkite į sienoje paslėptus elektros laidus, taip pat ir į dujų bei vandens linijas. Prieš pradėdami dirbti patikrinkite vietas, į kurias gręšite, pavyzdžiui, metalo detektoriumi.
•    Metalui gręžti naudokite tik geros kondicijos, išgaląstus grąžtus; akmeniui ir betonui naudokite tik mūro grąžtus su pakietinto metalo įstatomaisiais galais.
•    Stenkitės pritaikyti gręžimo greitį prie grąžto skersmens, ir prie medžiagos, su kuria dirbate. Tiksliems gręžimo darbams, įstatykite įrankį į stovą (priedas).
GRĘŽIMAS SU KALIMU
Dėvėkite apsauginius akinius ir ausines.
Spausdami įrankį nenaudokite per daug jėgos. Šiuos būdu efektyvumo nepadidinsite.
!    Gręždami su kalimu, dirbkite tik su apsauginiais akiniais, apsauginėmis ausinėmis ir papildoma rankena 12. Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar varžtas 4 tvirtai prisuktas.
GRĘŽIMAS Į PLYTELES
•    Pradėkite gręžti į plytelę iš lėto, ir tik tuomet, kai pragręšite ją kiaurai, galite įjungti kalimo mechanizmą (tolimesniam gręžimui į sieną).
VARŽTŲ SUKIMAS
•    Atsuktuvų antgalius galima įstatyti į adapterį 14 (priedas). Gali būti naudojami atsuktuvų antgaliai su 6,3 mm arba ¼” šešiakampiu tvirtinimu (DIN 3126, Form C).
•    Atsuktuvų antgaliai laikomi adapteryje spyruokle. Taigi naudokite tik antgalius su grioveliu.

APSAUGA NUO UŽSIKIRTIMO
•    Jei įrankis gręžiant užsikerta (tai yra, sutinka rimtą kliūtį), įsijungia apsauga.
•    Tokiu atveju atlaisvinkite įrankį ištraukdami jį iš strigimo vietos.
•    Dirbdami laikykite įrankį tvirtai abiem rankom ir stovėkite stabiliai.

PRIEŽIŪRA
!    Prieš atlikdami bet kokias operacijas su įrankiu, ištraukite kištuką iš rozetės !
•    Prižiūrėkite, kad ventiliacinės angos būtų švarios.
•    Gabalėliu audinio, nenaudodami valiklių, reguliariai nuvalykite prieinamas plastikines detales.
•    Po sunkaus, ilgai trukusio darbo įrankis turėtų būti atiduotas profilaktikai – dulkių prapūtimas, ir pan. Adresus rasite šio puslapio apačioje.

APLINKOS APSAUGA
KRESS priima atgal sudėvėtus įrankius perdirbimui. Dėl jų modulinės konstrukcijos, KRESS įrankiai yra lengvai išardomi į atskiras detales, tinkamas perdirbimui.

Leave a Reply

Close Menu