Apie viską po truputį

Perforatorius HM 10 -2 EM Kress

Šis perforatorius yra universalus įrankis, gręžiant su kalimu, lengviems kalimo darbams. Galingumas 550W, pavarų skaičius 2, grąžto tipas SDS-plus, gręžimas į metalą iki 13mm, gręžimas į medį iki 35 mm, gręžimas į betoną 5-24mm, svoris 2.15kg. Įrankiai sukurti didžiausiam vartotojo saugumui užtikrinti. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Pakanka dvigyslio kabelio

1.  SAUGAUS DARBO TAISYKLĖS
Prieš pradedant naudoti prietaisą, perskaitykite naudojimosi instrukciją.
! Jei darbo metu pažeidžiamas kabelis, tuoj pat išjunkite jį iš tinklo.
! Dirbant naudokitės apsauginiais akiniais, darbinėmis pirštinėmis, ausinėmis.
! Saugumo sumetimais dirbkite tik su rankena 12.
! Negręžkite asbesto turinčių medžiagų.
! Nenešiokite prietaiso už kabelio.
! Negręžiokite prietaiso korpuso.

1. Jungiklis su veleno elektronika
2. Fiksavimo mygtukas ilgesniam darbui
3. Perjungimas į kairę / į dešinę
4. Perjungimas – Gręžimas kalant / Gręžimas
5. Perjungimas – Pavara / Kalimo funkcija
6. Anga SDS ir SDS-plus sistemos grąžtams
7. Apsauginis gaubtelis nuo dulkių
8. Tvirtinimo įvorė
9. Adapteris

3.  TECHNINIAI DUOMENYS    HM 10 -2 EM
Įėjimo galingumas W        550
Naudingas galingumas W        285
Pavarų skaičius        2
Apsukos tušč.eigoje I pav.  / min    0-1200
Smūgių skaičius / min        5500
Grąžto tipas            SDS-plus;
Gręžimas į metalą        13
Gręžimas į medį  mm        35
Gręžimas į betoną mm        5-24
Tvirtinimo kaklelis mm        43
Svoris  kg            2.15
kress hm 10 -2 EM4.  ĮJUNGIMAS
Prieš įjungdami prietaisą į tinklą pasitikrinkite, ar įtampa jūsų tinkle atitinka nurodytą techniniuose parametruose.

5. JUNGIKLIS SU FIKSAVIMO MYGTUKU ILGESNIAM DARBUI
Prietaisas įjungiamas paspaudžiant jungiklį (1). Norint dirbti ilgiau papildomai paspaudžiamas fiksavimo mygtukas (2). Norint prietaisą išjungti, tereikia lengvai spustelėti jungiklį (1) ir fiksavimo mygtukas (2) iššoka automatiškai.

6. DVIGUBA  IZOLIACIJA
Mūsų prietaisai sukurti didžiausiam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai su instrukcijomis 2 klasei VDE 0740 ir CEE 20. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu. Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EG direktyvą 87/308/EWG.

7. GRĘŽIMAS KALANT / GRĘŽIMAS
Perjungimui naudojamas jungiklis 4, esantis prietaiso apačioje
”plaktukas”-gręžimui kalant,
“grąžtas”-gręžimui.
PERJUNGTI GALIMA TIK RAMYBĖS BŪSENOJE
Gręžimui kalant į betoną, akmenį ar mūrą naudokite tik kietmetaliu sutvirtintus SDS arba SDS plus sistemos grąžtus.
Liejinius ar koklius gręžkite neįjungę kalimo mechanizmo.
Atsargiai: gręžiant su kalimu žiūrėkite sukimosi krypties, nes sukant į priešingą (kairę) pusę sugadinsite grąžtą.
DĖMESIO, GRĘŽIANT SU KALIMU NESPAUSKITE PER STIPRIAI, tai nepadidins smūgio jėgos, o tik bereikalingai apkraus variklį.

8. VELENO ELEKTRONIKA
Šie modeliai turi veleno elektroniką. Apsisukimai gali būti reguliuojami paprasčiausiai daugiau ar mažiau paspaudžiant jungiklį (1). Papildomai sukimosi diapazonas nustatomas reguliatoriumi, esančiu ant jungiklio.

9. ĮRANKIŲ PAKEITIMAS
DĖMESIO, PRIEŠ KEIČIANT ĮRANKĮ PIRMIAUSIAI IŠJUNKITE PRIETAISĄ IŠ ROZETĖS.
Įrankio vietą, kuri bus įstatoma į prietaisą, pirmiausiai reikia nuvalyti ir truputį sutepti alyva. Tvirtinimo įvorę (8) pasukti pagal laikrodžio rodyklę iki galo. Įrankį įstatyti taip, kad išpjovos sutaptų su rodyklėmis ant apsauginio gaubtelio (7). Įrankį išimant, pasukti tvirtinimo įvorę (8) iki galo ir tuo pačiu metu išimti įrankį.

10. MECHANINIS DVIEJŲ PAVARŲ JUNGIKLIS
(HM 10-2 EM)
Perjungiama sukant jungiklį (5) viršutinėje prietaiso dalyje:
1 padėtis – lėtas sukimas
2 padėtis – greitas sukimas
2 pavara turi pranašumą gręžiant mažų skerspjūvių gręžinius (iki 8 mm).
Didesnių diametrų gręžiniams naudojama 1 pavara.

11. KIRTIMO FUNKCIJA
Čia naudojami įvairūs kaltai. Ši funkcija labai išplečia perforatoriaus galimybes. Jungiklį (5) nustatyti padėtyje  “Kalimas”. Taip atjungiamas gręžimo mechanizmas. Patį kaltą pasukant fiksuoti bet kurioje patogioje pozicijoje. Tam reikia jungikliu (5) rasti tokią tarpinę padėtį, kai pavaros dantračiai nebesukimba ir leidžia prasukti sūklį su įstatytu grąžtu iki patogios pozicijos. Jei yra pasipriešinimas dėl netinkamos dantračių padėties, jį galima pašalinti pasukant įvorę (8). Tada perjungti jungiklį (5) į padėtį “Kalimas”.
ATKREIPKITE DĖMESĮ KALANT
– jungiklis (5) turi būti padėtyje “Kalimas”
– atgal perjungti į pirmą ar antrą pavarą, o HM 10 EM į “Gręžimas” tik prietaisui esant ramybės būsenoje

NENAUDOKITE  PERFORATORIAUS  KAIP  LAUŽTUVO. Atskelkite tik mažais gabaliukais: toks darbas bus efektyviausias.
– nespauskite prietaiso. Nuo to smūgio jėga nepadidės, o tik papildomai apkrausite variklį.
DĖMESIO! Kalimui naudojant prietaisą su papildoma rankena patikrinkite, ar kalto padėtis yra teisinga.

12. SUKIMO KRYPTIES PAKEITIMAS
Sukimo kryptis keičiama perjungėju (3), esančiu virš jungiklio:
R – dešinėn
L – kairėn
DĖMESIO! SUKIMO KRYPTĮ GALIMA KEISTI TIK PRIETAISUI PILNAI SUSTOJUS.
Naudojant prietaisą kaip gręžtuvą ar kaip atsuktuvą, kalimą būtina atjungti. Kalimą atjungti perjungėju (4), esančiu prietaiso apačioje.

13. SRIEGIMAS
Perforatoriai su veleno elektronika ir keičiama sukimosi kryptimi gali bûti naudojami ir medvaržčių sriegimui ir atsukimui.
Įstatomas adapteris (9) taip, kaip aprašyta punkte “Įrankių pakeitimas”. Adapteris turi vidinį šešiabriaunį, skirtą atsuktuvams įstatyti. Čia gali būti panaudoti visi įprastiniai atsuktuvai, skirti įstatyti į 6,3mm šešiabriaunį arba ¼”  pagal standartą DIN 3126 formos C. Patogiau naudoti kryžminį atsuktuvą. Taip lengviau sriegiant išcentruoti medvaržtį.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad kryžminiai atsuktuvai gali būti dviejų tipų: PHILLPS ir POZIDRIV. Naudokite tik to paties tipo atsuktuvus ir medvaržčius.
DĖMESIO! Naudojant šį įrankį kaip atsuktuvą, būtina išjungti kalimo mechanizmą. Prietaisą galima blokuoti ne ilgiau kaip 2-3 sek. Jei blokuosite ilgiau, galite pakenkti varikliui. Ilgai dirbant su didele apkrova ir mažomis apsukomis, variklis gali perkaisti. Variklį aušinti įjungus dideles apsukas tuščioje eigoje.

14. GRĘŽIMO GALVUTĖ
Darbui su įprastiniais grąžtais komplektuojama gręžimo galvutė. Jos tvirtinimui komplektuojamas adapteris (9), kurio montavimas aprašytas punkte “SRIEGIMAS”. Gręžimo galvutę reikia tvirtai prisukti prie adapterio.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
–  prieš montavimą nuvalyti adapterio ir gręžimo galvutės lietimosi paviršius.
–  galvutės užveržimui ir atsukimui naudokite dantytą galvutės raktą ir SW 17 raktą adapteriui prilaikyti.
Dantytas galvutės raktas negali būti tvirtinamas virvelėmis ar kitomis priemonėmis prie prietaiso.
DĖMESIO: dirbant su gręžimo galvute būtina išjungti kalimą. Jungiklis (4) yra prietaiso apačioje.
PRIEŠ DARANT ĮVAIRIAS OPERACIJAS SU PRIETAISU BŪTINA JĮ IŠJUNGTI IŠ TINKLO.

15. APSAUGINIS GAUBTELIS NUO DULKIŲ
NIEKAD NEDIRBKITE BE APSAUGINIO GAUBTELIO!
Gaubtelis apsaugo nuo dulkių, tuo pačiu neleidžia prieš laiką sudilti griebtuvo lizdui.
Pažeistą gaubtelį iš karto pakeisti.
Uždedant naują gaubtelį atitaikyti jį į pažymėtas vietas.
GRĘŽIANT VIRŠ GALVOS NAUDOKITĖS APSAUGINIAIS AKINIAIS.

16. ANGLIUKŲ PAKEITIMAS
Angliukus keiskite ir kitus remonto darbus atlikite tik autorizuotose serviso dirbtuvėse.
Pažeistą kabelį tuoj pat pakeisti. Tai turi atlikti specialistas.

17.  PRIEŽIŪRA
Įrankis yra  pakankamai suteptas ir dėl to prietaiso priežiūra yra minimali. Tačiau reguliariai (kas 50-100 darbo valandų) reikalinga atlikti įrankio profilaktinį servisą.
Atkreipkite dėmesį į sekančius nurodymus:
-Ventiliacines angas valyti nuo dulkių ir nešvarumų.
-Angą, į kurią įstatomi įrankiai, nuolat laikyti švarią, ji turi būti lengvai sutepta alyva.
-Korpusui valyti naudokite drėgną skudurėlį. Nenaudokite aštrių valymo priemonių ar chemikalų.
Jei ruošiatės prietaisu ilgai ir intensyviai dirbti, patariame atlikti prietaiso profilaktiką servise. Taip jūs išvengsite bereikalingų išlaidų prietaiso remontui ir padidinsite jo ilgaamžiškumą.

18.     ĮRANKIŲ REMONTAS
Visus įrankius remontuoti tik specialiame servise.

Leave a Reply

Close Menu