Apie viską po truputį

Orapūtė HLG 2000 E

Pašalinti dažus ir lakus panaudojant glaistyklę ar specialų gremžtuką, pučiant 300-600 laipsnių C orą, atkaitinti sušalusį vandentiekį, tapetams nuimti (ypač dažomiems), atplėšti klijuojamiems kilimams, nuimti lipdukams (pvz. nuo automobilių), slidžių tepimui, įvairių sporto įrenginių  remontui, beicuoti (išdeginti) medienai

1.Jungiklis

2.Fiksavimo mygtukas ilgesniam darbui

3.Pūtimo vamzdis

4.Korpusas su integruotu apsauginiu vamzdžiu

5.Dangtelis su oro siurbimo angomis

6.Sukamas reguliatorius temperatūros parinkimui

7.Ištraukiama atrama horizontaliam darbui

kress hlg 2000

TECHNINIAI DUOMENYS

Galingumas                         1600W

Reguliuojamas nuo 160 iki 1600W

Temperatūros reguliavimo diapazonas 80 – 600 laipsnių C

Oro srautas 400 l /min ( priklauso nuo temperatūros  )

Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EG direktyvą 87/308/EWG

DĖMESIO ! Svarbūs nurodymai : HLG 2000 E  kaitina orą iki 600 laipsnių . Ši aukšta temperatūra pasiekiama pratekant oro srautui pro kaitinimo elementą. Nustačius maksimalią temperatūrą kaitinimo elementas įkaista iki raudonumo, bet nėra atviros liepsnos. Užsidegimo tikimybė yra maža, tačiau dirbant su degiomis medžiagomis aukštoje temperatūroje reikia laikytis tam tikrų taisyklių:

•                    Nedirbkite su prietaisu drėgnoje aplinkoje, taip pat lyjant

•                    Nedirbkite su prietaisu patalpose, kur yra lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, skysčių ar dujų

•                    DĖMESIO, užsidegimo ar sprogimo pavojus dirbant su plastmasėmis, dažais, lakais ir panašiomis medžiagomis. Taip pat gali išsiskirti dujos, todėl dirbti galima tik gerai vėdinamose patalpose.

•                    Nesilieskite prie metalinio oro išpūtimo vamzdžio. Galima apdegti

•                    Išpūtimo vamzdis darbo metu ir kurį laiką išjungus lieka įkaitęs . Prietaisą dėkite taip, kad jis nepadarytų žalos

•                    Jei variklis sugestų, iš karto išjunkite prietaisą , nes priešingu atveju prietaise susikauptų karštas oras

•                    Neužkimškite oro įsiurbimo angų ir išpūtimo vamzdžio, nenaudokite antgalių , mažinančių oro išpūtimo angos skerspjūvį, nes karščio kamštis gali perkaitinti prietaisą

•                    Prietaisas taip sukonstruotas, kad net nenaudojant antgalių suformuoja kryptingą oro srautą

•                    Niekada nenukreipkite karšto oro srovės į kitą asmenį ir niekad nežiūrėkite į išpūtimo vamzdį veikiant prietaisui

•                    Niekad nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros

•                    Įjungti ir išjungti prietaisą tik jo jungikliu, o ne ištraukiant ar įkišant jungiklį į rozetę

•                    Neduokite šio prietaiso vaikams

•                    Nenaudokite šio prietaiso kaip plaukų džiovintuvo!

ĮJUNGIMAS

Prieš įjungiant prietaisą į tinklą, įsitikinkite , ar įtampa jūsų tinkle atitinka nurodytą techniniuose parametruose.

Šis prietaisas yra taip sukonstruotas, kad be papildomų konstrukcijų gali būti naudojamas kaip:

1.                   Rankinis prietaisas

2.                   Stalinis prietaisas horizontaliam darbui

3.                   Stalinis prietaisas vertikaliam darbui

JUNGIKLIS SU FIKSAVIMO MYGTUKU ILGESNIAM DARBUI

Prietaisas įjungiamas paspaudžiant jungiklį (1). Norint dirbti ilgiau, papildomai įjungiamas mygtukas (2). Norint prietaisą išjungti, reikia spustelėti jungiklį (1) ir fiksavimo mygtukas iššoka automatiškai.

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Temperatūra nustatoma sukamu reguliatoriumi (6). Reguliavimo zonos sužymėtos skaičiais 1-6 . Skaičiai atitinka šimtus laipsnių. Įjungtas prietaisas pasiekia pastovią temperatūrą po poros minučių. Taip pat mažinant temperatūrą palaukite porą minučių, kol visi elementai atvės.

HORIZONTALUS DARBAS Čia naudojama ištraukiama atrama (7)

KABELIS Pažeistas kabelis turi būti pakeistas specialisto.

PANAUDOJIMO SRITYS

•                    Pašalinti dažus ir lakus panaudojant glaistyklę ar specialų gremžtuką, pučiant 300-600 laipsnių C orą

•                    Atkaitinti sušalusį vandentiekį

•                    Tapetams nuimti (ypač dažomiems)

•                    Atplėšti klijuojamiems kilimams

•                    Nuimti lipdukams (pvz. nuo automobilių)

•                    Slidžių tepimui

•                    Įvairių sporto įrenginių  remontui

•                    Beicuoti (išdeginti) medienai

Leave a Reply

Close Menu