Apie viską po truputį

Deimantinių diskų naudojimo instrukcija

Darbo saugos reikalavimai:
Dirbant su deimantiniais diskais vykdykite bendruosius darbų saugos reikalavimus. Būtina apsirengti apsauginius drabužius, mūvėti apsaugines pirštines, užsidėti apsauginius akinius, rekomenduojama dėvėti apsaugines ausines.
Vidinės disko kiaurymės diametras turi sutapti su naudojamo įrankio ašies diametru. Naudokite tinkamo diametro diską.
Diskas tūri būti uždetas taip, kad rodyklė ant pjovimo disko rodytų disko sukimosi kryptį.
Prieš dedant diską įsitikinkite, kad įrankio špindelis ir tvirtinimo flanšas yra švarūs. Neteisingai uždėtas diskas gali tapti vibracijos ir pavojaus priežastimi.
Prieš pradedant dirbti, įsitikinkite, kad diskas tikrai skirtas medžiagai, kurią ruošiatės pjauti.
Uždedant diską, o taip pat ir dirbant, venkite smūgių, taip pat nespauskite disko.
Neperkraukite disko.
Pjaukite tiesiai, neperkreipkite disko.
Pjaunamą ruošinį gerai įtvirtinkite.
Disko perkaitinimas draudžiamas. Sausam pjovimui reikalinga pauzė disko aušinimui kas 20sek., įrankį būtina iškelti iš pjūvio.
Garantija netaikoma, jeigu nesilaikoma darbo saugos reikalavimų, ar perkaitinamas diskas!

deimantinis diskas

Leave a Reply

Close Menu