Apie viską po truputį

Siaurapjūklis CST 6235 E Kress

Siaurapjūklis tinka šių medžiagų pjovimui: medienai ir panašioms medžiagoms, plastmasėms ir panašioms medžiagoms, spalvotiems metalams ir plieninei skardai. Jei įrankis sugadinamas naudojant ne pagal paskirtį, už tai atsakingas pats vartotojas. Naudojantis įrankiu turi būti atsižvelgta į bendras saugaus darbo taisykles ir įrankio naudojimosi instrukciją.

1. Jungiklis
2. Elektronikos reguliatorius
3. Dulkių surinkimas
4. Padas
5. Tvirtinimas prie pjovimo stalo
6. Tvirtinimo ratukas
7. Pjūklas
8. Tvirtinimo dangtis
9. Dulkių nusiurbimo anga
10. Švytuoklės jungiklis
11. Lygiagretaus pjovimo liniuotė
12. Pjuvenų išmetimo gaubtas
13. Kabelio pajungimas
14. Blokavimo mygtukas

Techniniai duomenys
Įėjimo galingumas    350 W
Naudingas galingumas    220 W
Kilnojimosi dažnis tuščioje eigoje              3400 /min
Kilnojimųsi skaičiaus riba    450 – 2500
Kilnojimosi aukštis mm    19
Pjūvio gylis į:
medį mm        60
minkštą plieną mm    4
Įstrižas pjūvis  iki     22,5mm ir 45 laipsnio
Švytuoklės kilnojimosi pakopos    3
Įrankio svoris    1,8 kg
kres cst 6235Įrankio panaudojimas:
Siaurapjūklis tinka sekančių medžiagų pjovimui:
-medienai ir panašioms medžiagoms,
-plastmasėms ir panašioms medžiagoms,
-spalvotiems. metalams ir plieninei skardai.
Jei įrankis sugadinamas naudojant ne pagal paskirtį, už tai atsakingas pats vartotojas. Naudojantis įrankiu turi būti atsižvelgta į bendras saugaus darbo taisykles ir įrankio naudojimosi instrukciją.
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA Prieš pradėdami dirbti, atidžiai ir iki galo perskaitykite naudojimosi ir saugaus darbo instrukcijas. Taip išvengsite nelaimingų atsitikimų darbe.

Dėmesio!
1. Prieš keisdami priedus, būtinai atjunkite įrankį nuo el. tinklo.
2. Kai įrankis įjungtas, nekiškite rankų prie stūmoklio! Pavojinga!
3. Pjūklą keiskite tik su darbinėmis pirštinėmis.

Pjūklo tvirtinimas
– išsukti gaubtą (8) iki užsifiksavimo
– įstatyti pjūklą (7)
– atleisti gaubtą
Dėmesio! Labai svarbu! Pjūklo smaigalį spustelti į medžio padą, kad užsifiksuotų gaubtas. Tik taip pjūklas bus saugiai įtvirtintas ir gaubtas (3) užsidarys.

Nepjauti asbestinių medžiagų !
Išorinės rozetės turi būti su saugikliais
Įrankio negalima gręžioti. Informacija turi būti klijuojama
Dirbant su įrankiu, kabelis turi vilktis jam iš paskos

Dviguba izoliacija
Prietaisas sukurtas didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai su europinėmis instrukcijomis. Apsauginę (dvigubą) izoliaciją turintys prietaisai žymimi ženklu
Nereikia įžeminimo, užtenka dvigyslio kabelio.

Dėmesio! Prieš įjungdami įrankį, įsitikinkite, kad tinklo įtampa sutampa su nurodyta ant įrankio.

Variklio priežiūra
Šis įrankis paruoštas ilgalaikiam darbui be papildomo aptarnavimo. Reikia tik nupūsti suspaustu oru apdulkėjusias ventiliacines angas ir dulkių nusiurbimo kanalą, tai yra prižiūrėti, kad šios angos nebūtų užneštos dulkėmis.
Pjūklo tvirtinimas ir išėmimas
Tvirtinimo sistema ypatinga tuo, kad pjūklas keičiamas be įrankių pagalbos.
Pirmiausia reikia pastumti į viršų dulkių surinkimo angos gaubtą (3). Sukant tvirtinimo dangtį (8), suveikia greito tvirtinimo sistema, ir įstatomas pjūklas (7). Atleidus dangtį (8), spaudžiant stūmimo kryptimi, pjūklas užsifiksuoja automatiškai. Tvirtinimo dangtis (8) grįžta į pradinę padėtį.
Pjūklas (7) atlaisvinamas ir išimamas pasukant tvirtinimo dangtį.

Dėmesio! Pasukto tvirtinimo dangčio nepaspausti atgal – pjūklas gali iškristi.

Įrankis įjungiamas jungiklį paspaudžiant rodyklės kryptimi. Išjungiama atvirkštiniu veiksmu.

Pjovimas
Pjovimo metu padas turi būti padėtas visa plokštuma. Įrankį stumti tokiu greičiu, kiek laisvai spėja pjauti pjūklelis. Jei pjūvis turi būti labai švarus, įrankį stumti atitinkamai lėčiau.
Per angą korpuso apačioje išpučiama dalis aušinimo oro. Jei pjaunama be nusiurbimo, jis tuo pačiu atlieka pjuvenų nupūtimo funkciją. Jei ši anga užsikemša pjuvenomis, jas reikia išpūsti arba pašalinti kitu būdu.
Pjaunant metalus naudokite tepimo skystį.
Skylių išpjovimas
Ruošinyje išgręžiama skylė ir į ją įstatomas pjūklas.  Pjautiną vietą pažymėti paprastu dūriu gali tik labai įgudę rankos (ir tik medyje). Įjungtas pjūklas nuleidžiamas ant ruošinio 55 – 60 kampu pado priekiniam kraštui ir lėtai bei atsargiai spausti žemyn. Staigus ir stiprus spaudimas gali nulaužti pjūklą. Nuleisti tik esant maksimaliam kilnojimosi dažniui.
Pjovimas įstrižai
Padą galima pasukti į abi puses 22,5 ir 45 laipsniai. Kampai 0, 22,5 ir 45 laipsnių yra fiksuojami. Kampai keičiami atleidžiant tvirtinimo ratuką (6) po rankena. Kai krumpliaračių sukibimas atsilaisvina, pjūklo padas (4) pasukamas 22,5arba 45 laipsnių kampu ir vėl fiksuojamas tvirtinimo ratuku (6).
Elektroninis apsukų reguliavimas
Įrankio apsukos nuo 600 iki maksimalaus 3400/ min. leidžią dirbt pakopiniam režime su įvairia medžiaga. Apsukos reguliuojamos sukant reguliatorių (2). Dėka žemų kilnojimosi dažnių įrankis tinka metalų ir plastmasių pjovimui.
Pjūklo kilnojimosi dažnis padėtyse:
1min    –      600 /min
6max    –     3400/min
Žemiausios apsukos rekomenduojamos pjauti: organinį stiklą, keramiką, metalą.
Vidutinės apsukos: pjauti kartoną, plastmasę, presuotą medį, klijuota plokštę.
Maksimalios apsukos: pjauti drožlių plokšte, kietmedį, minkštą medį.
Optimalus pjūklo kilnojimosi dažnis nustatomas bandomuoju pjūviu.
Pjūklo švytavimo stiprumas
Perjungėju reguliuojamas pjūklo švytavimo stiprumas nuo 0 iki II. Rekomenduojami švytavimai:
0 padėtis: organiniam stiklui, keramikai, minkštam plienui, spalvotiesiems metalams, presuotoms medžiagoms.
I   padėtis:  plastmasėms ir drožlių plokštei.
II  padėtis:  kietai medienai, minkštai medienai, pjuvenų plokštei.

Lygiagretus pjovimas
Lygiagrečiam pjovimui naudojama sugraduota liniuotė (11), kuri įleidžiama į pado išpjovą (4), atsukus veržlę 6). Nustačius skalėje reikalingą žymą, fiksuojama tvirtinimo ratuku (6).
Apsauga nuo įdrėskimo
Apačioje esanti plastmasinė dalis įstumiama į pade esančią pjūklo kiaurymę. Tuo būdu medžio pluoštas bus prispaustas prie apsaugos ir bus išvengta įdrėskimų. Apsauga gali būti naudojama pjūviams iki 90laipsnių kampu.

Dulkių nusiurbimas
Dulkių nusiurbimui naudojama nusiurbimo žarna, užmaunama ant angos, esančios įrankio korpuso užpakalinėje dalyje. Dulkių nusiurbimo gaubtas iki užsifiksavimo nuleidžiamas žemyn. Pjaunant įstrižai, gaubtas pastumiamas į viršų.
Anglinių šepetėlių keitimas
Susidėvėjusius anglinius šepetėlius keiskite tik specializuotuose servisuose.
El. laido keitimas
Nenaudoti pažeisto laido. Jį reikia tuoj pat pakeisti nauju.
Naujojo modulio (13) dėka tai atliekama greitai ir paprastai. Tam reikia nuspausti abu blokavimo mygtukus (14) ir ištraukti laidą iš rankenos. Įkišti į rankeną naują laidą ir užfiksuoti.
Naudoti tik firminius Kress – elektrik kabelius!

Priežiūra
Nepamirškite laiku prapūsti variklio aušinimo angų, nes jos būna užsinešę dulkėmis. Judantis atraminis guolis turi būti  retkarčiais sutepamas alyva. Baigus darbą, visas judančias dalis reikia gerai sutepti.

Triukšmas ir vibracija
Matavimai atitinka tarptautinius standartus EN 50144:
garso slėgio lygis        81,5  dB (A)
garso galios lygis        94,5  dB (A)
emisija darbo vietoje   84,5 3 dB (A)
Tipinė vibracija           3,3 m/s2

Leave a Reply

Close Menu