Apie viską po truputį

Ekscentrinis šlifuoklis CPS 6125

Ekscentrinis šlifuoklis naudojamas šlifuoti medieną, dažus, metalą, plastmasę . Šlifuoklis turi dulkių nusiurbimo sistemą. Nusiurbiama per skyles, esančias pade ir atitinkamai šlifavimo popieriuje, į dulkių surinkimo maišelį arba per adapterį į dulkių siurblį.

1. Maišelis dulkėms
2. Spaustukas maišeliui
3. Fiksavimo mygtukas ilgesniam darbui
4. Jungiklis su veleno elektronika
5. Apsauginis žiedas
6. Šlifavimo lėkštė
7. Tvirtinimo varžtai šlifavimo lėkštei
8. Šlifavimo popierius
9. Dulkių maišelio jungtis
10. Maišelio jungties dangtelis
11 .Dulkių siurblio pajungimo adapteris (nėra komplektacijoje)
12. Adapteris (nėra komplektacijoje)

Techniniai duomenys
Galingumas, W        250 W
Naudingas galingumas        127 W
Apsisukimų sk. tuščioje eigoje / min.    13000
Švytavimų sk. tuščioje eigoje /min    26000
Vibracijų skersmuo mm        5
Šlifavimo popieriaus skersmuo mm    125
Svoris  kg            1,8
kress cps 6125
Ekscentrinis šlifatorius naudojamas šlifuoti medieną, dažus, metalą, plastmasę .
Dviguba izoliacija
Mūsų prietaisai sukurti didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai su EN normomis. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu  ¼ Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EN 55014.
Variklis
Galingas universalus įrankio variklis nereiškia, kad su juo galima dirbti be pertraukos. Kaip bet kuriam kitam elektriniam įrankiui, šlifatoriui taip pat būtina daryti pertraukas dulkių pašalinimui bei išorinių dalių priežiūrai.

DĖMESIO! Svarbi informacija!
Ekscentrinio šlifuoklio šlifavimo lėkštė sujungta su varikliu per guolius. Šlifavimo lėkštę galima lengvai pasukti ranka ir neįjungus prietaiso. Įjungus prietaisą, lėkštę suka variklis. Sukimo judesys priklausys nuo prispaudimo jėgos. Stipriai prispaudus prietaisą, sukimasis sustos, liks tik ekscentrinis judesys.

Prieš įjungiant įrankį, būtina įsitikinti, jog tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrankio.
Prieš pradedant naudoti prietaisą, perskaitykite naudojimosi instrukciją.

SAUGAUS DARBO TAISYKLĖS
1. Prieš darydami visas manipuliacijas su prietaisu, išjunkite jį iš tinklo.
2. Pažeistą kabelį būtina pakeisti.
3. Dirbant su šlifatoriumi, naudoti apsauginius akinius.
4. Nedirbkite palaidais plaukais ir plačiais rūbais.
5. Jei dirbate lauke – saugokite prietaisą nuo drėgmės.
6. Saugoti nuo vaikų.
7. Jei nenaudojate nusiurbimo siurblio, daug šlifuojant reikalingas respiratorius.
8. Ilgalaikiam darbui reikalingos ausinės.
9. Ekscentrinį šlifatorių naudokite tik sausam šlifavimui.
10. Nešlifuoti medžiagų, turinčių asbesto.
11. Šlifuojant kristalus, atsiranda dulkės, pavojingos sveikatai.
12. Laikytis darbo saugumo instrukcijų VGB 119.
! Negręžiokite prietaiso korpuso.
! Šlapiam šlifavimui junkite įrankį per apsauginį transformatorių.

Jungiklis su fiksatoriumi ilgam nepertraukiamam darbui
Įrankis įjungiamas, paspaudžiant jungiklį (4) rankenoje . Jei norite dirbti ilgiau, paspauskite fiksavimo mygtuką (3), esantį rankenos šone. Išjungiama, spustelint jungiklį (4); fiksatorius (3) iššoka automatiškai pats.
Dulkių nusiurbimas
Šlifatorius turi dulkių nusiurbimo sistemą. Nusiurbiama per skyles, esančias pade ir atitinkamai šlifavimo popieriuje, į dulkių surinkimo maišelį arba per adapterį į dulkių siurblį.
Darbas su ekscentriniu šlifatoriumi
Dirbdami su šlifatoriumi, nespauskite jo kraštų, nes gali likti šlifavimo pėdsakai. Spauskite visu paviršiumi tolygiai.

DĖMESIO! PRIETAISĄ PIRMIAU IŠJUNKITE, TIK PO TO  NUIMKITE NUO ŠLIFUOJAMO PAVIRŠIAUS. Taip išvengsite nepageidaujamų šlifavimo žymių.

Šlifavimas
Pirmiausia uždėkite šlifatorių visu plotu ant apdorojamo paviršiaus, tik po to įjunkite. Įjungę prietaisą, spauskite lengvai. Spaudimu įtakojate apsisukimus, tuo pačiu ir šlifavimo raštą.
Grubus šlifavimas   Šlifatorių spauskite lengvai, smarkiau besisukanti šlifavimo lėkštė nušlifuos didesnį medžiagos sluoksnį.
Švelnus šlifavimas
Smarkiai spaudžiant šlifatorių, lėkštė suksis lėčiau, tačiau ekscentriniai judesiai išliks, tuo pačiu pasikeis šlifavimo raštas.
Dėmesio! Prietaisą naudoti tik sausam šlifavimui. Dël šlifavimo judesio perdavimo per guolį (rotacinis – vibracinis judesys) šlifavimo efektyvumas toks pats, kaip šlifuojant šlapiu būdu.
Šlifavimo lėkštės parinkimas  Lėkštę parinkite priklausomai nuo šlifuojamos medžiagos, žr. lentelę.

PANAUDOJIMO PAVYZDŽIAI
Paskirtis                           Grūdėtumas        Lėkštė
Skardos šlifavimas        80 – 120               minkšta
glaisto šlifavimas          80 – 120                minkšta
Gruntas                            240 – 400             minkšta
Nuimti dažus                   40 – 80                kieta
Lako nušlifavimas        120 – 240           kieta
Betono dažų nušlifavimas      40             kieta
Medžio nušlifavimas        120                   kieta
Rūdžių nuėmimas     šlif. Kempinė        kieta
Automobilio poliravimas  polir. kempinė    kieta
Blizginimas            polir. kailiukas            k / m
Medžio faktūros nušlifavimas   šlifavimo kempinė    kieta
Stiklo pluoštu sutvirtinta plastmasė
(grubus šlifavimas)          40 – 80             kieta
(švelnus šlifavimas)        240 – 400        minkšta

Šlifavimo lėkštės montavimas
Išjunkite prietaisą iš tinklo. Lėkštę (6) pritvirtinti prie prietaiso trimis tvirtinimo varžtais (7).
Nesinaudokite sugadinta šlifavimo lėkšte, nes šlifavimas bus nekokybiškas.
Prietaisą įjunkite tik su pritvirtinta šlifavimo lėkšte.
Keičiant šlifavimo priedus, prietaisą išjunkite iš tinklo. Užsiteršus šlifavimo lėkštei, ją išvalykite.
Klijuodami šlifavimo popierių, žiūrėkite, kad sutaptų popieriaus ir lėkštės skylutės.
Poliravimas
Poliravimo priemonę uždėkite ant poliruojamo paviršiaus. Poliruokite, naudodamiesi poliravimo kempine. Išdžiūvus poliravimo medžiagai, blizginkite poliravimo kailiuku.
Dirbdami su poliravimo priemonėmis, nuimkite dulkių nusiurbimo maišelį, angą uždenkite dangteliu (10). Tokiu būdu poliravimo priemonės nebus įsiurbiamos į poliravimo kailiuką ar kempinę.
Poliravimo priedų priežiūra
Poliravimo kempinę ir kailiuką galima išplauti šiltu vandeniu su švelniomis skalbimo priemonėmis. Nenaudokite tirpiklių.
Priežiūra
Atkreipkite dėmesį į ventiliacijos angų priežiūrą, nes nuo jų užterštumo priklauso variklio vėdinimas.
Dulkes nuo variklio reguliariai nupūskite suspaustu oru. Visos judančios detalės yra gerai suteptos tepalu ir nereikalauja papildomos priežiūros.
Kabelis  Pažeistą kabelį turi pakeisti specialistas.

DĖMESIO! Atliekant visas manipuliacijas su įrankiu, prietaisas turi būti išjungtas iš tinklo.

Leave a Reply

Close Menu