Apie viską po truputį

Diskinis pjūklas CHKS 6066 Kress

Diskinis pjūklas yra pritaikytas medienos (kietos ir minkštos), plaušo plokščių, platsmasių ir panašių medžiagų pjovimui.Įėjimo galingumas 1400W, Pjovimo gylis stačiu kampu iki 68mm, pjovimo gylis 45 laipsniu kampu 45mm.

1.Jungiklis su fiksatoriumi
2. Jungiklio apsauga
3. Papildoma rankena
4. Veržlė lygiagretaus pjovimo priedui
5. Lygiagretaus pjovimo priedas
6. Pjovimo kampo fiksatorius
7. Pjovimo gylio fiksatorius
8. Pjovimo gylio skalė
9. Kabelis
10. Kabelio fiksatorius
11. Apsauga
12. Pleištas
13. Šešiabriaunis raktas
14. Pjovimo pagrindas
15. Pjuvenų išmetimas
16. Pleišto varžtas
17.Pleišto adapteris
18. Pjovimo diskas
19. Sūklio fiksavimo mygtukas
20. Flanšas
21. Poveržlė
22. Poveržlė prispaudimui
23. Cilindrinis varžtas
24. Pjovimo gylio rodyklė

kress chks 6066

TECHNINIAI DUOMENYS    CHKS 6066

Įėjimo galingumas, W        1400
Naudingas galingumas W        815
Apsukos tuščioje eigoje /min     4700
Apsukos su apkrova /min         3640
Pjovimo gylis stačiu kampu, mm    66
Pjovimo gylis 45 kampu, mm    43
Kampo nustatymas iki (laipsniai)     45
Pjovimo disko skersmuo, mm    190
Mažiausias leistinas disko skersmuo,mm177
Leistinas disko storis, mm        2,6
Disko kiaurymė, mm        20
Pjovimo pagrindo matmenys, mm    333 x 162
Svoris, kg            5,2

Triukšmų lygis

Matavimai atlikti remiantis standartu EN 50144.
Garso slėgio lygis:    83 dB(A)
Garso galios lygis:    96 dB(A)
Emisija darbo vietoje:    86 dB(A)

Darbo metu dėvėkite ausines !

Tipiškai įvertintos vibracijos delno-rankos srityje    2,5 m/s^2

Panaudojimas
Diskinis pjūklas yra pritaikytas medienos (kietos ir minkštos), plaušo plokščių, platsmasių ir panašių medžiagų pjovimui.

PERSKAITYKITE BENDRAS SAUGAUS DARBO TAISYKLES.
! Prieš įjungiant diskinį pjūklą reikia pritvirtinti diską ir pleištą (12).
! Prieš keičiant diską, išjunkite prietaisą iš tinklo.
! Pleištą (12) būtina sumontuoti, kitu atveju gali būti užspaustas diskas.
! Negręžiokite prietaiso korpuso, nes pažeisite apsauginę izoliaciją.

Pjovimo disko keitimas
Išjungti įrankį iš tinklo. Atlaisvinti fiksatorių (7). Pakelti korpusą, lyg pjovimui min gyliu. Fiksatorių (7) vėl užveržti. Atlenkite apsaugą (11) atgal. Ant sūklio montuokite sekančia tvarka:
1.     Flanšas (20)
2.     Pjovimo diskas (18)
3.     Poveržlė (21)
4.     Poveržlė prispaudimui (22)
5.     Cilindrinis varžtas (13)

Dedant pjovimo diską turi sutapti rodyklės kryptis ant korpuso ir ant disko.
Paspausti sūklio fiksavimo mygtuką (19). Pjovimo diską ranka veržti tol, kol aiškiai trakštels užrakinimas. Užveržti varžtą (23), tik po to atleisti fiksavimo mygtuką (19).

Pleišto montavimas
Tai yra apsauga nuo disko užstrigimo. Įrankis turi būti tokioje pat padėtyje, kaip ir keičiant diską (min pjovimo gylis). Pleištą (12) prisukti varžtu (16) su poveržle. Nustatyti, kad atstumas tarp pleišto ir pjovimo disko būtų ne daugiau, kaip 5mm. Tada gerai užveržti varžą (16).

DVIGUBA IZOLIACIJA
Prietaisas sukurtas didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai II klasės EN-normomis EN50144 (VDE 0740, DIN 66069, VGB 7j). Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu    Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EN 55014.

Saugaus darbo nurodymai, kurių būtina laikytis:
1.     Deformuotų arba įtrūkusių pjovimo diskų negalima naudoti.
2.     Su šiuo pjūklu nenaudokite greitapjūvių diskų iš aukšto legiravimo plieno.
3.     Nenaudoti diskų, kurie neatitinka nurodytų techninių parametrų.
4.     Nestabdykite disko spausdami iš šono.
5.     Prieš įjungiant įrankį patikrinkite, ar nestringa judančios dalys.
6.     Neužfiksuokite atlenktos apsaugos.
7.     Patikrinti ar gerai funkcionuoja visos disko apsauginės dalys .
8.     Prieš bet kokias operacijas su įrankiu, būtina jį išjungti iš tinklo.
9.     Nenaudoti diskų, kurie storesni už pleištą.
10.     Nenuimti pleišto nuo įrankio!
11.     Pjauti tiesia linija, nevingiuojant, nes gali užstrigti diskas.
12.     Jei diskas užstringa, kuo greičiau jį išjungti!
13.     Nekišti rankų po pjaunamu ruošiniu.
14.     Diską keisti tik tiksliai pagal instrukciją.
15.     Nestumkite per greitai įrankio: taip perkrausite variklį, o pjūvis bus nešvarus.
16.     Pjaunamą ruošinį gerai įtvirtinkite, kad nejudėtų.
17.     Prieš pradedant pjauti turi būti pasiektos maksimalios apsukos tuščioje eigoje.
18.     Patikrinti, ar gerai užveržti kampo ir gylio fiksatoriai.
19.     Nepjauti ruošinio su vinimis.
20.     Kabelį laikyti taip, kad netrukdytų pjauti.
21.     Įrankį nuo ruošinio nuimti tik tuomet, kai diskas pilnai sustoja.
22.     Nekaišioti pirštų į nusiurbimo angą.
23.     Įrankį junginėti tik jungikliu, bet ne įkišant ir ištraukiant kabelį.
24.     Dėvėti apsauginius akinius.
25.     Naudoti diskus max 190mm; min 177mm diametro.
26.     Pjovimui naudokite tik diskiniam pjūklui skirtus diskus.
27.     Nepjauti asbesto turinčių medžiagų.
28.     Tinklo lizdai turi turėti tinkamus saugiklius.
29.     Negręžioti įrankio korpuso, nes pažeisite dvigubą izoliaciją.

ĮJUNGIMAS
Prieš įjungiant prietaisą į tinklą įsitikinkite, ar įtampa jūsų tinkle atitinka įtampą nurodytą techniniuose parametruose.

JUNGIKLIS SU APSAUGA
Prietaisas įjungiamas su apsauga: prieš paspaudžiant jungiklį (1), reikia nuspausti jungiklio apsaugą (2). Saugumo sumetimais nėra jungiklio fiksavimo ilgesniam darbui. Norint prietaisą išjungti, pakanka atleisti jungiklį (1).

VARIKLIS
Variklis turi galios atsargą. Bet ilgai dirbant su didele apkrova ir mažomis apsukomis, variklis gali perkaisti. Variklį aušinti įjungus dideles apsukas tuščioje eigoje.
PRIEŽIŪRA
Po darbo, ypač kai susikaupė daug dulkių, būtina įrankį nuvalyti, ventiliacines angas prapūsti suspaustu oru. Prietaiso variklis yra pakankamai suteptas ir paruoštas ilgalaikiam darbui. Vis dėlto laikas nuo laiko atneškite profilaktiškai patikrinti. Prietaisas Jums ilgiau tarnaus tuo pačiu išvengsite papildomų išlaidų, jei Jūs įrankį gerai prižiūrėsite.

PJOVIMO PAGRINDAS
Pagrindas yra pagamintas taip, kad 90 laipsnių kampo nustatymui nereikia papildomo reguliavimo.

PJOVIMO GYLIO NUSTATYMAS
Atleidus fiksatorių (7), korpusą kilnoti iki norimos padėties. Pjovimo gylis nustatomas iki 66mm. Jį rodo skalė (24).

LYGIAGRETAUS PJOVIMO PRIEDAS
Atstumo nustatymas ant šio priedo skalės yra labai paprastas. Varžtą (4) atleisti, perstumti į reikiamą padėtį lygiagretaus pjovimo priedą (5), varžtą (4) vėl užveržti.

PJOVIMO KAMPO NUSTATYMAS
Pjovimo pagrindas gali būti pasuktas iki 45 laipsnių. Atlaisvinti fiksatorius (6), pasukti pjovimo pagrindą pagal skalę norimu kampu ir fiksatorius vėl užveržti.

PJUVENŲ IŠMETIMAS
Pjuvenų išmetimas yra nukreiptas įstrižai žemyn. Siurblio pajungimas įmanomas be jokių papildomų adapterių. Siurblio žarna turi būti 36mm skersmens.

ANGLIES ŠEPETĖLIŲ PAKEITIMAS
Anglies šepetėlius reikia keisti, kai jie sudyla iki 6mm. Juos keiskite ir kitus remonto darbus atlikite tik autorizuotose serviso dirbtuvėse.

KABELIS
Pažeistą kabelį reikia iš karto pakeisti nauju. Dėka specialios jungties tai padaryti labai paprasta. Specialius Kress – kabelius naudokite tik Kress įrankiams, kuriems tinka ši jungtis!

Leave a Reply

Close Menu