Apie viską po truputį

Juostinis šlifatorius CBS 6800 Kress

Galingumas 600W; juostos judėjimo greitis tuščioje eigoje 140 – 230 m/min; šlifavimo plotis 65 mm; šlifuojamas plotas 65 – 110 mm; šlifavimo juostos parametrai 65 – 410 mm; svoris 2,0 kg. Prieš bet kokias manipuliacijas su įrankiu, būtina išjungti jį iš el. tinklo. Prieš jungiant įrankį į tinklą, jungiklis turi būti išjungimo padėtyje.

1. Įjungimas – išjungimas
2. Fiksavimo mygtukas ilgesniam darbui
3. Juostos judėjimo greičio reguliatorius
4. Maišelis dulkėms
5. Varantysis velenas
6. Svertas juostos pakeitimui
7. Judantis ritinys
8. Elektroninis reguliatorius

kress cbs 6800Techniniai duomenys
Galingumas            600W
Juostos judėjimo greitis tuščioje eigoje    140 – 230 m/min
Šlifavimo plotis        65 mm
Šlifuojamas plotas        65 – 110 mm
Šlifavimo juostos parametrai    65 – 410 mm
Svoris            2,0 kg

Apsauginė izoliacija
Prietaisas sukurtas didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai su instrukcijomis  II klasei  VDE 0740 ir CEE 20, DIN 44720, DIN 66069 VBG 7 J.
Apsauginė izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Užtenka dvigyslio kabelio.
Apsauginę (dvigubą) izoliaciją turintys prietaisai žymimi tarptautiniu ženklu ¼.
Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EG direktyvą 87/308/EWG.
Darbo saugumo instrukcijos ir nurodymai
1.     Prieš bet kokias manipuliacijas su įrankiu, būtina išjungti jį iš el. tinklo.
2.     Negręžioti korpuso, kad nebūtų pažeista apsauginė izoliacija.
3.     Prieš jungiant įrankį į tinklą, jungiklis turi būti išjungimo padėtyje.
4.     Nenaudoti įplyšusių arba labai sudilusių šlifavimo juostų.
5.     Neliesti judančios šlifavimo juostos – galite susižeisti!
6.     Dirbant su šlifatoriumi, prijungti dulkių surinkimo maišelį.
7.     Apdorojant metalus, būtini apsauginiai akiniai.
8.     Saugoti, kad el. laidas nesiliestų su šlifavimo juosta.
9.     Saugokitės, kad šlifuojamas daiktas nenuslystų.
10.     Laikykitės specialių nurodymų darbui su tokios rūšies įrankiais.
11.     Atkreipkite dėmesį į saugaus darbo bendras taisykles.
12.     Juostinis šlifatorius pritaikytas tik sausam šlifavimui.
Priežiūra
Šis įrankis paruoštas ilgalaikiam darbui be papildomo aptarnavimo. Reikia tik nupūsti suspaustu oru apdulkėjusias ventiliacines angas ir dulkių nusiurbimo kanalą, tai yra prižiūrėti, kad šios angos nebūtų užneštos dulkėmis.
Korpuso valymui naudokite tik drėgną skudurėlį. Nenaudokite stiprių tirpiklių ir kitokių chemikalų.
Jei ruošiatės naudoti įrankį labai intensyviai, mes patariame nuodugniai išvalyti įrankį ir servise atlikti profilaktiką.
Įjungimas
Prieš įjungiant prietaisą į tinklą, patikrinkite:
1.     Ar jungiklis yra padėtyje “AUS”(išjungimas).
2.     Ar tinklo įtampa atitinka nurodytai techniniuose parametruose.
3.     Ar rozetė yra tinkamai apsaugota

Jungiklis pastoviam darbui
Įrankis įjungiamas paspaudžiant jungiklį (1). Norint dirbti ilgiau, papildomai paspaudžiamas fiksavimo mygtukas (2). Prietaisas išjungiamas jungiklio (1) spustelėjimu. Fiksatorius iššoka automatiškai.
Elektroninis valdymas
Reguliatoriaus (8) pagalba galima pasirinkti juostos judėjimo greitį intervale 140 – 230 m/min.
Darbas su juostiniu šlifatoriumi
Juostinis šlifatorius yra universalus prietaisas, skirtas medienos, plastmasės, metalo, statybinių medžiagų grubiam ir švelniam šlifavimui, priklausomai nuo pasirinkto šlifavimo juostos grubumo. Medžio paviršių šlifuoti medžio tekstūros kryptimi. Dirbant, prietaiso spausti nereikia – pakanka jo paties svorio.
Dėmesio! Atkreipkite dėmesį į tai, kad įjungimo ir išjungimo metu prietaisas turi būti atitrauktas nuo apdorojamo paviršiaus.
Rekomenduojamos šlifavimo juostos
Įvairių medžiagų šlifavimui naudojamos skirtingo grubumo juostos:
Medžiaga                Šlifavimo juostos grūdėtumas
Mediena:
grubus šlifavimas      40 – 60
švelnus šlifavimas      80 – 150
Plastmasė              80 – 150
Fanera                150 – 220
Metalas              80 – 150
Lako, dažų nuėmimas          40 – 60
Jei abejojate dėl juostos grūdėtumo, pirmiausia pabandykite šlifuoti smulkesnio grūdėtumo juosta.
Elektroninis greičio parinkimas
Optimalus juostos judėjimo greitis pradžioje nustatomas bandant. Čia negalima pateikti rekomendacijų, nes greičio parinkimą įtakoja daugelis faktorių; šlifuojamas paviršius, šlifavimo juostos susidėvėjimas ir pan.
Šlifavimo juostos keitimas
Prieš juostos keitimą reikia, veikiant prietaisui, pasukti juostos judėjimo reguliatorių (3) į kairę taip, kad šlifavimo juosta besisukdama išsikištų į išorės pusę 2 – 3 cm.
PRIETAISĄ  IŠJUNGTI  IŠ  TINKLO!
Ištraukite svertą (6), skirtą juostos keitimui, iš jo dėklo ir pasukite 180º pagal laikrodžio rodyklę. Dabar galima nuimti sunaudotą juostą ir uždėti naują. Svarbu kad rodyklės, esančios juostos viduje, kryptis sutaptų su rodykle ant prietaiso.
Pasukite svertą (6) prieš laikrodžio rodyklę 180º ir jis užsifiksuos savo dėkle.
Bandymui prasukant juostą reguliatorius (3) nustatomas taip, kad juostos išorinis kraštas sutaptų su prietaiso kraštu.
Dulkių nusiurbimas
Dulkėms nusiurbti naudojamas dulkių surinkimo maišelis. Dulkių surinkimo maišelį būtina išvalyti, kai sumažėja jo pralaidumas.
Anglies šepetėlių keitimas
Šį ir visus kitus remonto darbus atlieka mūsų servisai.
Sugadintą kabelį reikia tuoj pat pakeisti. Tai turi atlikti specialistas.

Leave a Reply

Close Menu