Apie viską po truputį

Perforatorius 750 PXC Kress

Įėjimo galingumas W        750
Naudingas galingumas W        390
Pavarų skaičius                2
Gręžimas į plieną mm        13
Gręžimas į medį  mm        35
Gręžimas kalant į betoną mm     26
Sriegimas į medį  mm        8
Tvirtinimo kaklelio skersmuo mm    43
Svoris kg            2,45

kress 750 pxc
1. Jungiklis su veleno elektronika ir papildomu reguliavimu
2. Fiksavimo mygtukas ilgesniam darbui
3. Perjungėjas : į kairę / į dešinę
5. Dėklas atsuktuvams sudėti
6. Pavarų perjungimas (I-II) ir kalimo funkcija
7. Perjungėjas : gręžimas kalant / gręžimas
8. Griebtuvas
9. SDS-plus sistemos grąžto tvirtinimo anga
10. Apsauginis gaubtelis nuo dulkių
11. Tinklo kabelis
12. Kabelio atjungimo sparneliai
13. Adapteris
14. Papildoma rankena

TECHNINIAI DUOMENYS    750 PXC
Įėjimo galingumas W        750
Naudingas galingumas W        390
Veleno valdymas        Nėra
Veleno reguliavimas         Yra
Sukimas kairėn/dešinėn        Yra
Pavarų skaičius        2
Apsukų sk. laisva eiga I pav./min    125-875
Apsukų sk. laisva eiga II pav./min    250-2000
Apsukų sk. esant apkrovai I pav./min    800
Apsukų sk. esant apkrovai II pav./min    1850
Kalimų sk. laisva eiga /min    4700
Kalimų sk.su apkrova /min    4300
Grąžų tvirtinimo angos    SDS-plus; griebtuvas su greitu užveržimu
Gręžimas į plieną mm        13
Gręžimas į medį  mm        35
Gręžimas kalant į betoną mm     26
Sriegimas į medį  mm        8
Tvirtinimo kaklelio skersmuo mm    43
Svoris kg            2,45

DARBO SAUGUMO INSTRUKCIJA IR APSAUGA NUO
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
Prieš įjungiant prietaisą gerai susipažinti su darbo saugumo nurodymais. Atkreipkite dėmesį į blokavimo momentą (pvz. užlaužus grąžtą arba sutikus armatūrą).
DVIGUBA IZOLIACIJA
Visi prietaisai sukurti didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti, sutinkamai su instrukcijomis II klasei VDE 0740 ir CEE 20.
Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Prietaiso nereikia papildomai įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai turintys dvigubą izoliaciją žymimi tarptautiniu ženklu. Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EG direktyvą 87/308/EWG.

ĮJUNGIMAS
Prieš jungdami prietaisą į tinklą pasitikrinkite, ar įtampa tinkle atitinka nurodytą techniniuose parametruose.
JUNGIKLIS SU FIKSAVIMO MYGTUKU ILGESNIAM DARBUI
Prietaisas jungiamas paspaudžiant jungiklį (1). Norint dirbti ilgiau papildomai paspaudžiamas fiksavimo mygtukas (2). Norint prietaisą išjungti – lengvai spustelėti jungiklį (1) ir fiksavimo mygtukas (2) iššoka automatiškai.
ELEKTRONINIS APSISUKIMŲ VALDYMAS
Prietaisas turi veleno elektroninio valdymo jungiklį. Reguliavimas vyksta paspaudžiant akseleratorių ir papildomai su reguliatoriumi esančiu akseleratoriaus viduryje.
Padėtis A- mažiausios apsukos
Padėtis G- didžiausios apsukos
Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaisas negali būti blokuojamas ilgiau kaip 2-3 sek. Blokuojant ilgesniam laikui galima pakenkti varikliui.
DĖMESIO, ilgai dirbant mažais apsisukimais su didele apkrova gali užkaisti variklis. Jį aušinti įjungus dideles apsukas tuščioje eigoje.
Elektronika, be kita ko, turi dar ŠVELNŲ ĮSIBĖGĖJIMĄ. Jei iš karto nuspausite akseleratorių iki galo, visas apsisukimų skaičius bus pasiektas tik po 1 sek. Todėl įmanomas gręžimas į jautrias medžiagas.
Integruota APSAUGOS ELEKTRONIKA  užblokuoja prietaiso įjungimą jei jūs jį įjungiate į tinklą prieš tai jį užblokavę Tada reikia blokavimą išjungti ir dar kartą startuoti.
SUKIMO KRYPĘIŲ PAKEITIMAS
Sukimo kryptys keičiamos jungikliu (3) R-dešinėn, L-kairėn.
DĖMESIO, kryptis keisti tik prietaisui sustojus. Naudojant kaip atsuktuvą būtina išjungti kalimo funkciją jungikliu (6).
Vidurinėje krypčių perjungimo padėtyje yra blokavimo (Lock) funkcija. Ją naudokite, kad prietaisas nepageidaujamai neįsijungtų, pvz. keičiant grąžtą.
GRĘŽIMAS KALANT / GRĘŽIMAS
Perjungimui naudojamas jungiklis(7).”Hamer” – gręžimas kalant, “Bohren” – gręžimas. Perjungti galima tik ramybės būsenoje arba dar besisukant iš inercijos.
Gręžimui kalant į betoną, akmenį ar mūrą naudokite išimtinai kietmetaliu sutvirtintus SDS sistemos grąžtus. Lydinius ar koklius gręžkite neįjungus kalimo mechanizmo.
DĖMESIO, GRĘŽIANT SU KALIMU NESPAUSKITE PER STIPRIAI, tai nepadidins smūgių jėgos, o tik bereikalingai apkraus variklį.
Norint pasiekti maksimalų efektyvumą gręžiant su kalimu, reikia naudoti maksimalias apsukas I pavaroje.
GRĄŽTO (KALTO) PAKEITIMAS
Prieš keičiant įrankį reikia krypčių perjungėją (3) perjungti į vidurinę padėtį LOCK arba išjungti prietaisą iš tinklo.
Įrankio vietą, kuri bus įstatoma į prietaisą, gerai nuvalyti ir truputį sutepti alyva. Griebtuvą (8) pasukti rodyklės kryptimi ir atidaryti tvirtinimo angą. Įrankį įkišti iki galo, atleisti griebtuvą ir jis grįūta į pradinč padėtį. Taip įrankis įtvirtinamas.
Įrankio išėmimas vyksta taip pat:  griebtuvą pasukant iki galo, įrankis išimamas, griebtuvą atleidus jis grįūta į pradinč padėtį.
MECHANINIS DVIEJŲ PAVARŲ JUNGIKLIS
Perjungiama jungiant jungiklį (6) viršutinėje prietaiso dalyje.
I padėtis- lėtas sukimas
II padėtis -greitas sukimas
II pavara turi pranašumą gręžiant mažų skerspjūvių gręžinius iki 8mm
Didesnių diametrų gręžiniams, maišymui ir gręžimui kalant naudojama I pavara.
KIRTIMO FUNKCIJA
Čia pritaikomi įvairūs kaltai (smailas kaltas, vinims kalti ir kiti) lengviems kalimo darbams.
Jungiklį (6) pasukti į padėtį “Meissel” (kalimas). Tada atjungiamas gręžimo mechanizmas. Patį kaltą galima fiksuoti bet kurioje padėtyje. Tam reikia jungikliu (6) rasti tokią tarpinę padėtį, kai pavaros dantračiai nebesukimba ir leidžia pasukti sūklį su įstatytu grąžtu iki patogios pozicijos. Jei yra pasipriešinimas dėl netinkamos dantračių padėties, jį galima pašalinti pasukant sūklį. Tada perjungti jungiklį (6) į padėtį “Meissel” (kalimas).
DĖMESIO,
-Jungiklis turi būti padėtyje “Meissel”
-Atgal į I ar II pavarą perjungti tik prietaisui visiškai sustojus. Jei yra pasipriešinimas perjungiant, reikia pasukti griebtuvą (8) , kol gerai sukibs pavaros dantračiai.
– Nenaudokite gręžtuvo kaip laužtuvo. Atkirtinėkite mažais gabaliukais- toks darbas bus efektyviausias.
-Nespauskite prietaiso-nuo to smūgio jėga nepadidės.
DĖMESIO, prieš kalant su papildoma rankena patikrinti ar kalto padėtis teisinga.

APSAUGINĖ SANKABA
Apsauginė sankaba suveikia, jei įrankis neleistinai apkraunamas, trūkčiojančiai stabdomas ar užstringa. Veikiant varikliui ir pavarai įrankis išlieka ramybės būsenoje. Taip apsaugomas variklis ir pavara nuo perkrovų.

DĖKLAS ATSUKTUVAMS (5) yra prietaiso viršutinėje dalyje.

PRIEŽIŪRA
Išleidžiant prietaisą iš gamyklos yra numatytas pakankamas tepimas ir dėl to prietaiso priežiūra yra minimali.
Atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:
-Ventiliacines angas valyti nuo dulkių ir nešvarumų.
-Pažeistą kabelį ar apsauginį gaubtelį nuo dulkių iš karto pakeisti.
-Angą, į kurią įstatomi įrankiai, nuolat laikyti švarią, ji turi būti lengvai sutepta alyva.
-Korpusui valyti naudokite drėgną skudurėlį. Nenaudokite aštrių valymo priemonių ar chemikalų.
-Jei ruošiatės prietaisu ilgai ir intensyviai dirbti, patariame atlikti prietaiso profilaktiką servise. Taip jūs išvengsite bereikalingų išlaidų prietaiso remontui ir padidinsite jo ilgaamžiškumą.

Leave a Reply

Close Menu