Apie viską po truputį

Gręžtuvas plokštėms sukti 500 TBS Kress

Šis suktuvas gali būti naudojamas gipskartonio sraigtų sukimui į sausas konstrukcijas (gipskartonio plokštes, tinką), taip pat į drožlių, pluošto plokštes ant medžio arba metalo, bei sukimui į skardą ir medį. Mūsų įrankiai sukurti remiantis europiniais standartais (EN) didžiausiam vartotojo saugumui užtikrinti. Įrankiai su dviguba izoliacija turi tarptautinį ženklą. Įrankio nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio.

kress 500 tbs
SAUGOS INSTRUKCIJOS

ARBA

KAIP IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ

Prieš įjungdami įrankį, pilnai perskaitykite (čia rimtai) šią instrukciją ir apžvelkite saugos instrukcijas, taip pat perskaitykite bendras saugos instrukcijas esančias ant atskiro lapelio.

!!! Dėmesio :

!                    Jei tinklo kabelis dirbant yra pažeidžiamas, tuoj pat jį ištraukite iš rozetės.

!                    Niekada nedirbkite su pažeistu tinklo kabeliu.

!                    Nedirbkite su medžiagomis, turinčiomis asbesto.

!                    Nelaikykite įrankio už jo laido.

!                    Darbo vietoje esančios rozetės turi būti apsaugotos nuotėkio srovės rėle.

!                    Norėdami prikabinti skiriamuosius ženklus ant įrankių, negręžkite jų korpuso, nes pažeisite elektros izoliaciją. Naudokite lipdukus.

Dviguba izoliacija :

Mūsų įrankiai sukurti remiantis europiniais standartais (EN) didžiausiam vartotojo saugumui užtikrinti. Įrankiai su dviguba izoliacija turi tarptautinį ženklą. Įrankio nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio.

Šiuose įrankiuose trukdžiai slopinami sutinkamai su EN 55014 standartu.

TECHNINIAI DUOMENYS

Suktuvas                            |                      500 TBS

Įėjimo galingumas                                500 Vatų

Naudingas galingumas       |                 220 Vatų

Apsukų skaičius BE apkrovimo         0- 3000 aps/min

Antgalių laikiklis                                     1/4″

Sukimo momentas leidžiamai apkrovai   1,06 Nm

Tvirtinimo kaklo diametras|                     43 mm Euro standartas

Kampo išmatavimas           |                     22,5 mm

Svoris                                                       1,1 kg

NAUDOJIMAS

!Prieš naudodami įsitikinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant jūsų įrankio informacinės lentelės.

ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Spauskite ir atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką 4.

Įjungimo/išjungimo mygtuką galite užfiksuoti fiksavimo mygtuku 7. Kad atleisti, trumpai spustelkite ir atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką 4.

Antgalis sukasi tik kai sraigtas pakankama jėga įremtas į dirbamą paviršių.

GREIČIO KONTROLĖ

Šis įrankis turi pusės ciklo elektroninę schemą, todėl su įjungėju/išjungėju 4, greitis gali būti reguliuojamas visiškai tolygiai 0-2500 aps/min ribose. Lengvai spaudžiant jungiklį 4, įrankio mechanizmas pradeda iš lėto suktis. Skirtingoms medžiagoms naudokite atitinkamą apsukų skaičių.

!!! Dėmesio :

Dirbant mažomis apsukomis ir didele apkrova, variklis gali perkaisti !

Vėsinkite variklį prasukdami jį aukščiausiomis apsukomis be apkrovos.

SUKIMOSI KRYPTIES KEITIMAS

Variklis suksis į tą pusę, į kurią pilnai nuspaudžiate sukimosi krypties jungiklį 8.

!!! Dėmesio :

Keiskite sukimosi kryptį TIK kai variklis pilnai sustojęs !

SUKIMAS

Įsitikinkite kad antgalis ir sraigtas yra atitinkamų dydžių bei formų.

Patartina naudoti sraigtus su kryžminėmis galvutėmis, nes jų išsicentravimas užtikrina saugų darbą. Dar geriau yra naudoti TORX sraigtus ir atitinkamus antgalius. Sraigtai efektyviausiai sukami tada, kai antgalis tvirtai laikosi galvutėje.

GYLIO RIBOTUVAS

Sukimo gylis reguliuojasi žiedu 3.

1 žingsnis lygus 1,4 mm.

Laikykite įrankį taip, kad jo galva būtų atsukta į jus.

Jei dabar suksite žiedą 3 pagal laikrodžio rodyklę, sraigtas suksis giliau.

Jei prieš laikrodžio rodyklę – sraigtas suksis ne taip giliai.

•                    Kad būtų patogiau, pradžioje nustatykite mažesnį sukimo gylį, po to jį didinkite iki galutinio, jums reikiamo gylio.

ANTGALIAI

Norėdami pakeisti antgalį, nuimkite gylio ribotuvą 1, išimkite esamą antgalį, įstatykite jums reikiamą, tada vėl uždėkite gylio ribotuvą.

SANKABA

Sraigtas gali būti uždedamas ant atgalio net kai įrankis įjungtas. Sankaba suveikia tik kai sraigtas prispaudžiamas prie dirbamo paviršiaus. Kai į dirbamą paviršių atsiremia gylio ribotuvas 1, sankaba atsijungia ir įrankis sustoja.

PRIEŽIŪRA

!                    Prieš atlikdami bet kokias operacijas su įrankiu, ištraukite kištuką iš rozetės !

Šio įrankio variklis yra pakankamai suteptas visam tarnavimo laikui.

Prižiūrėkite, kad ventiliacinės angos būtų švarios.

Gabalėliu audinio, nenaudodami valiklių, reguliariai nuvalykite prieinamas plastikines detales.

Po sunkaus, ilgai trukusio darbo įrankis turėtų būti atiduotas profilaktikai – dulkių prapūtimas, ir pan. Adresus rasite šio puslapio apačioje.

Angliukų keitimas :

Šią operaciją greitai ir profesionaliai atliks mūsų servisas.

TINKLO KABELIS

Nenaudokite pažeistų tinklo kabelių – tuoj pat juos pakeiskite.

Patogios kabelio greito keitimo jungties 6 dėka jūs galite tai atlikti gana greitai (atsižvelgiant į tai, kad jūs jau turite atsarginį kabelį) : tiesiog išimkite kabelį iš įrankio ir pakeiskite nauju. Papildomus įvairaus ilgio (o taip pat tinkamus visiems kitiems KRESS įrankiams) tinklo kabelius jūs galite įsigyti kaip priedus.

Naudokite tik kabelį, skirtą KRESS elektriniams įrankiams. Taip pat nenaudokite KRESS kabelio kitiems elektriniams įrankiams.

TRIUKŠMAI/VIBRACIJA

Dydžiai nustatyti atsižvelgiant į EN 50 144 standartą.

Garso slėgio lygis :                                  76 dB (A)

Garso galios lygis :                                  83 dB (A)

Emisijos lygis darbo vietoje :                   73 dB (A).

!                    Dėvėkite apsaugines ausines !

Vibracijų pagreitis paprastai mažesnis už 2,5 m/s².

APLINKOS APSAUGA

KRESS priima atgal sudėvėtus įrankius perdirbimui. Dėl jų modulinės konstrukcijos, KRESS įrankiai yra lengvai išardomi į atskiras detales, tinkamas perdirbimui.

Atiduokite savo atitarnavusį KRESS įrankį utilizacijai.

Leave a Reply

Close Menu