Apie viską po truputį

Kampinis šlifatorius 1051 WSE Kress

Mūsų prietaisai sukurti didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai su instrukcijomis II klasei VDE 0740 ir CEE 20. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu.

kress 1051wseĮėjimo galingumas,                                                1050
Naudingas galingumas, W                                       440
Tuščios eigos / su apkrova
apsisukimų skaičius sk./min
1 poz. – 4000
2 poz – 5400
3 poz – 6800 +/ – 20%
4 poz – 8100
5 poz – 9200
9 poz -10000
Diskelių maksimalus skersmuo                        125 mm
Šlifavimo ir pjovimo diskelių maksimalus
leistinas linijinis greitis                                       80m/s
Tvirtinimo skylės skersmuo                               22 mm
Suklio sriegis                                                           M 14
Svoris, kg                                                            1,75

PERSKAITYKITE BENDRAS SAUGAUS DARBO TAISYKLES.

DVIGUBA  IZOLIACIJA
Mūsų prietaisai sukurti didžiausiam galimam vartotojo saugumui užtikrinti sutinkamai su instrukcijomis II klasei VDE 0740 ir CEE 20. Dviguba izoliacija optimaliai apsaugo nuo elektrinių smūgių. Prietaiso nereikia įžeminti. Pakanka dvigyslio kabelio. Prietaisai, turintys dvigubą izoliaciją, žymimi tarptautiniu ženklu.       Prietaisas yra netrukdantis radijo ryšiui pagal EG direktyvą 87 /308/EWG.
DARBO SAUGUMO INSTRUKCIJA DIN 66069 ir EN 68

Būtinai atkreipkite dėmesį į sekančius punktus:
1. Diskelius saugoti nuo įvairių sugadinimų.
2. Gali būti naudojami tik pluoštine medžiaga sutvirtinti arba deimantiniai diskeliai (maksimalus skerspjūvis – žr. Techninius duomenis)
3. Naudojami diskeliai turi turėti didžiausią leistiną linijinį greitį 80 m/s.
d.3.14.n
————  = m/s
60000
Formulė
10000/min:
125.3,14.10000
——————-  = 65,41 m/s
60000
Reiškia linijinis greitis yra mažesnis, negu didžiausias leistinas. Tokį diskelį galima naudoti.
4. Šlifuojančios detalės negali būti naudojamos, jei faktinis apsisukimų skaičius viršija šlifuojančios detalės gamintojo leidžiamą apsisukimų skaičių.
5. Dirbant su kampiniu šlifatoriumi būtini apsauginiai akiniai.
6. Diskelio tvirtinimui gali būti naudojamos tik vienodo diametro ir vienodai besiliečiančios su diskeliu veržlės.

7. Diskelių ir kitų šlifuojančių detalių tvirtinimo angos negali būti papildomai gręžiamos, nes dėl to padidėja skilimo tikimybė.
8. Ant sūklio tvirtinamos detalės turi būti lengvai pasukamos, bet ne per laisvos. Veržlė turi būti prisukama tik tiek, kad gerai laikytų šlifuojančią detalę.
9. Bet kuri naujai pritvirtinta šlifuojanti detalė turi laisvoje eigoje prasisukti apie pesę minutės. Aptarnaujantis ir kitas personalas šio bandomojo sukimosi metu turi būti nepavojingoje zonoje.
10. Šlifuojančios detalės negalės būti papildomai stabdomos.
11. Šlifuoti ir pjaustyti galima tik su pritvirtintu apsauginiu gaubtu.
12. Prieš keičiant kiekvieną diskelį prietaisą išjungti iš tinklo.
13. Rankena reikalinga jūsų saugumui. Dirbkite tik su pritvirtinta rankena.
14. Apdorojant kristalinę uolieną atsirandančios dulkės pavojingos sveikatai.
15. Medžiagos, turinčios asbesto, negali būti šlifuojamos (žr. darbo saugumo instrukciją VGB 119).
16. Naudojantis šiuo prietaisu mes primygtinai reikalaujame laikytis darbo saugumo nurodymų.

Normaliai naudojant įrankį, jis lengvai įšyla. Bet jei korpusas įkaista, reiškia, kad prietaisas dirba per didele apkrova. Yra pavojus sudeginti įrankio variklį. Variklį greičiau atvės, jei įjungsite maksimalias apsukas tuščioje eigoje.

ĮJUNGIMAS
Kampinis šlifatorius gamykloje yra išbandomas. Prieš įjungdami prietaisą į tinklą įsitikinkite ar įtampa jūsų tinkle atitinka nurodytą techniniuose parametruose.

1. PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
Pasukant įjungimo žiedą (1) rodyklės kryptimi prietaisas įjungiamas. Sukimo zonos pabaigoje užsifiksuoja jungiklis (2). Prietaisas išjungiamas paspaudžiant jungiklio viršutinį kampą (3). Jungiklis (2) atšoka ir įjungimo žiedas grįžta į pradinę padėtį.

VELENO REGULIAVIMO ELEKTRONIKA SU ELEKTRONINIU
MOTORO APSAUGOS PERSPĖJIMU

Šioje veleno valdymo elektronikoje integruotos sekančios funkcijos:
Švelnus įsibėgėjimas. Įsibėgėjimo srovės ribojimas mažina įjungimo srovę. Variklis pamažu įsibėgėja iki nurodytų apsukų, tuo pačiu apsaugodamas vartotoją ir didina prietaiso ilgaamžiškumą.
Elektroninė apsauga nuo perkrovų. Dirbant užduotos apsukos išlieka pastovios. Kai apkrova per didelė, integruota motoro elektroninė apsauga mažina apsisukimų skaičių. Prietaiso apkrova turi būti sumažinta, o geriausia trumpam nuimti nuo apdorojamos medžiagos kol prietaisas vėl pasieks užduotą apsukų skaičių.
Elektroninis reguliavimas su tachogeneratoriumi. Veleno elektroninio valdymo reguliatorius (20) leidžia parinkti optimalų apsukų skaičių visiems poliravimo, šlifavimo ir pjovimo darbams. Dirbant su apkrova tachogeneratorius papildo (reguliuoja) galingumą. Pasirinktos apsukos išlieka pastovios. Optimalų apsukų skaičių geriausia parinkti darbo pradžioje bandant.
Poliravimui naudokite mažas apsukas.

2. ŠLIFUOTI GERIAU SEKSIS, JEI PRIETAISĄ PAKREIPSITE 20’ – 30’ KAMPU.

3. APSAUGINIO GAUBTO NUĖMIMAS IR TVIRTINIMAS

Apsauginį gaubtą (4) pasukti tiek, kad apsauginio gaubto (4) išsikišimas (5) sutaptu su apsauginę išpjova (6). Dabar gaubtas lengvai nusiims. Gaubto tvirtinimas vyksta atbuline tvarka.
PJAUTI IR ŠLIFUOTI TIK SU APSAUGINIU GAUBTU.

APSAUGINIO GAUBTO PASUKIMAS
Atleidus varžtą (7) apsauginį gaubtą galima pasukti į norimą padėtį. Jį užveržus apsauginį gaubtą fiksuojame. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad rankena būtų pritvirtinta apsaugotoje pusėje. Kitu atveju yra galimybė susižaloti.

4. LEKTOS RANKENOS TVIRTINIMAS

Lekta rankena (10) gali būti tvirtinama trijose padėtyse priklausomai nuo darbo pobūdžio ir nuo vartotojo pageidavimo.  Prisukama specialia veržimo rankenėle (14) pagal laikrodžio rodyklę. Priveržus, rankenėlę (14) kilstelėti ir įstatyti į ankstesnę padėtį. Tvirtinant rankeną šoninėse padėtyse reikia, kad distancinės atramos (12) karbukai (15) būtų įstatyti į jiems skirtas išpjovas (16) ventiliacijos angų (17) prailginimuose.

5. ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO DISKELIŲ TVIRTINIMAS

Ir stori (5-10mm) ir ploni (1-4mm) diskeliai turi būti tvirtinami tarp dviejų tvirtinimo detalių (18). Sūklio užrakinimas supaprastina priveržimą ir atsukimą specialiu raktu.. Keitimo metu reikia prispausti užrakinimo mygtuką (19).
ŠIĄ OPERACIJĄ GALIMA ATLIKTI TIK PRIETAISUI VISIŠKAI SUSTOJUS IR IŠJUNGUS JĮ IŠ TINKLO.

ANGLIES ŠEPETĖLIUS KEISTI TIK SERVISE.
PAŽEISTAS KABELIS TURI BŪTI IŠ KARTO KEIČIAMAS.

Leave a Reply

Close Menu