Apie viską po truputį

Ekonomikos sąvoka

Žodis “ekonomika” kilęs iš graikų kalbos: “oikos” – būstas, ūkis, “nomos” -valdymo, tvarkymo menas.
Dauguma žmonių turi savo nuomonę apie tai, kaip reikia tvarkyti namų ūkį. Tam dažniausiai visiškai pakanka šeimininko asmeninio patyrimo, o jei kas suklysta, – pasekmės dažnai būna taip pat asmeninis reikalas. Kitaip yra, kai imamasi tvarkyti visos įmonės ar šalies ūkį. Todėl neatsitiktinai žmonijos patyrimas šioje srityje buvo kaupiamas, apibendrinamas – formavosi ekonomikos mokslas: nuo ekonominių minčių senovės Egipto papirusuose iki naujausių Nobelio premijos laureatų darbų.
Bet kuriame ūkyje visada iškyla pasirinkimo problema: ką gaminti, kaip gaminti iš esamų (dažniausiai ribotų) išteklių ir kam paskirstyti produktus.
Jeigu nebūtų konflikto tarp tikslų ir išteklių arba jei visuomenė turėtų tiek daug išteklių, kad galėtų patenkinti visus savo poreikius, tuomet nebūtų ekonominių problemų.
Aukštą išsivystymo lygį pasiekusių šalių universitetų vadovėliuose ekonomikos mokslo objektas apibūdinamas įvairiai, tačiau daugiausia taip:
ekonomika (economics) – tai mokslas, padedantis iš visų ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų pasirinkti geriausią.
Kitaip sakant, tai mokslas apie tai, kaip žmonėms geriau apsirūpinti maistu, būstu, rūbais ir kitais būtinais dalykais, kaip spręsti su tuo susijusias problemas.
Šiek tiek geriau suvokti ekonomikos mokslo paskirtį padeda dilemos “sviestas ar patrankos” pavyzdys. Įsivaizduokime ekonomiką, kai gaminami tiktai du produktai – sviestas ir patrankos. Visus pasiekiamus išteklius panaudojus sviesto gamybai, tarkime, jo bus gauta Qs tonų, o visus išteklius panaudojus patrankų gamybai – pagaminta Qp patrankų. Atidėkime šiuos dydžius koordinačių sistemoje.
Sakykim, dalį išteklių panaudojus sviesto, o kitą dalį – patrankų gamybai, gaunamas taškas A, esant kitokiam išteklių paskirstymui, – B ir t.t. Jeigu buvo panaudoti visi ištekliai, tai sujungus tuos taškus gaunama gamybos galimybių kreivė. Taškas D nepasiekiamas, nes tokio kiekio sviesto ir patrankų gamybai neužteks išteklių. Taškas E reiškia, kad ištekliai naudoti neefektyviai. Gamybos galimybių kreivė yra išsigaubusi dėl ribinio našumo mažėjimo dėsnio. Pavyzdžiui, norint pasiekti Qs sviesto gamybos tašką, reikės didinti sviestą gaminančių darbininkų, atitinkamai mažinant patrankų gamintojų, skaičių. Tačiau kiekvieno papildomo sviesto gamintojo sukuriamas gamybos prieaugis mažės, nes geriausi sviesto gamintojai jau yra įsidarbinę šioje gamyboje, todėl naujieji yra mažiau įgudę. Aišku, gali būti ir kitų našumo mažėjimo priežasčių.
Tobulėjant sviesto bei patrankų gamybos technologijai, kreivė judės rodyklėmis parodyta kryptimi, nes bus galima, turint tuos pačius išteklius, pagaminti daugiau produktų.
Visuomenė turės pasirinkti kurį nors gamybos galimybių kreivės tašką, nes priešingu atveju ištekliai būtų naudojami neefektyviai. Konkretaus kreivės taško pasirinkimas, priklausys nuo visuomenės poreikių ir jų tenkinimo būdo.

kreive

Leave a Reply

Close Menu